SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Prihlásiť sa
Hlavný partner SLA3D:

Základné dokumenty SLA3D:

Stanovy SLA 3D

     Bezpečnostná smernica

     Hospodárska smernica

     Komunikačná smernica

     Organizačná smernica

       Pravidlá HDH-IAA vrátane národných úprav platné od 1.2.2018


       Súťažný poriadok SLA 3D pre rok 2019 (pravidlá HDH IAA 3D)

       Súťažný poriadok pre súťaže podľa pravidiel World Archery platný od 1.1.2016

              Vykonávací pokyn pre kontrolu lukostreleckého náradia
              Vykonávací pokyn pre stavbu trate a cvičnej strelnice


Zápisnice z Výročnej členskej schôdze SLA 3D:

           25.10.2015 Zápisnica z VČS

           17.11.2016 Zápisnica z VČS

           17.11.2017 Zápisnica z VČS

           18.11.2018 Zápisnica z VČS

                                  Príloha č.1 - Navrhovaná zmluva medzi HDH IAA a SLA 3D o usporiadaní ME HDH IAA 2019.pdf

                                  Príloha č.2 - Správa o hospodárení 2018.pdf

                                  Príloha č.3 - Revízna správa.pdf

                                  Príloha č.4 - Vzor správy technického delegáta.pdf

                                  Príloha č.5 - Návrh rozpočtu rok 2019.pdf

                                  Príloha č.6 - Prezentácia plesu lukostrelcov 2019 od ŠK Orlík Sliač.pdf


Zápisnice zo zasadaní predsedníctva SLA 3D:

            27.12.2016 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D     
                                               Prílohy:  Cenník inzercie, Formulár na zverejnenie súťaže


            12.3.2017 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D   
                                               Prílohy: Pravidlá HDH-IAA vrátane národných úprav,  Bodovacia tabuľka pre SP


            27.10.2017 Zápisnica predsedníctva SLA3D

            25.10.2018 Zápisnica predsedníctva SLA3D

            12.10.2019 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D - Horná Ves.pdf
                                               Prílohy: Zoznam členov SLA 3D k 12.10.2019

               


Zoznam rozhodcov SLA 3D s platným osvedčením:

            Zoznam rozhodcov SLA 3D


Tlačivá:

Zjednodušené tlačivo pre organizátorov súťaží Slovenský pohár SLA3D 2019, ktoré musia vyplniť najneskôr 21 dní pred súťažou:    Formulár na zverejnenie súťaže Slovenský pohár SLA 3D 2019

Zjednodušené tlačivo pre organizátorov súťažných sérií 3D West Cup, Južná 5-ka, Stredoslovenský pohár atď.. Zjednodušené tlačivo neobsahuje kolónky Pravidlá, Program, Ocenenie, Štartovné, ktoré sú rovnaké pre všetky súťaže danej súťažnej série a boli nahodené do systému centrálne ešte začiatkom súťažnej série. Formulár sa musí vyplniť najneskôr 21 dní pred súťažou:   Formulár na zverejnenie súťaže pre súťažné série

Všeobecné tlačivo pre organizátorov ďalších súťaží, ktoré musia vyplniť najneskôr 21 dní pred súťažou: Všeobecný formulár na zverejnenie súťaže

.

Vzorová bodovacia tabuľka (bodovačka) pre Slovenský pohár (organizátori si bodovačku stiahnu v Exceli, dopíšu v počítači dátum, miesto konania súťaže a vytlačia na súťaž - pre každého strelca 2 "bodovačky":  Bodovačka Slovenský pohár 2019 - Excel (na dopisovanie)    Bodovačka Slovenský pohár 2019.pdf  


Vzorová bodovacia tabuľka (bodovačka) pre súťaže podľa pravidiel World Archery - streľba na 2 šípy (organizátori si bodovačku stiahnu v Exceli, dopíšu v počítači názov súťaže, dátum, miesto konania súťaže a vytlačia na súťaž":  Bodovačka na súťaž na 2 šípy, max. 32 terčov.xlsx


Manuál na odporúčaný postup tvorby skupín pre Slovenský pohár SLA 3D:   manual-tvorba-skupin-pre-sp-alebo-ako-za-2-hodiny-urobit-skupiny-spravne.pdf

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D Antidopingová agentúra
Máme členov v
World Archery European archery association 3D Slovenský lukostrelecký zväz
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba