Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Slovenská lukostrelecká asociácia 3D (SLA 3D) združuje viac ako 700 lukostrelcov a 44 lukostreleckých klubov, ktoré sa venujú lukostreleckej discipline nazývanej u nás “3D lukostreľba,” v zahraničí tiež “lovecká lukostreľba.”
Ide o streľbu lukom alebo kušou do 3D plastových makiet zvierat v životnej veľkosti.

Kontakty na nás: http://archery3d.sk/kontakty 

Zoznam klubov: http://archery3d.sk/kluby

SLA 3D je občianskym združením zaregistrovaným dňa 4. 3. 2005. Súčasne je od začiatku roku 2020 aj športovým zväzom v oblasti neolympijských športov. Je takisto členskou organizáciou medzinárodnej športovej organizácie HDH IAA.

Doklad o členstve v HDH IAA: HDHmemberSLA3D.pdf,   https://hdhiaa.net/members 

SLA 3D vyhlasuje a zabezpečuje každý rok serial súťaží “Slovenský pohár v 3D lukostreľbe” a takisto aj Majstrovstvá Slovenskej republiky v 3D lukostreľbe. SLA 3D podporuje rozvoj 3D lukostreľby vzdelávaním funkcionárov, inštruktorov a rozhodcov a metodickou pomocou klubom.

V pôsobnosti SLA 3D alebo pod jej záštitou sa koná okolo 80 súťaží v 3D lukostreľbe vo všetkých regiónoch Slovenska. 

Súťažný kalendár SLA 3D:   http://archery3d.sk/sutaze 


Poslanie SLA 3D

Podľa článku 2 stanov “poslaním združenia Slovenská lukostrelecká asociácia 3D (ďalej len združenie) je vytvárať optimálne podmienky pre športovú lukostreľbu a streľbu z kuše najmä v disciplíne streľby na makety zvierat umiestnené v prírodnom prostredí, všeobecne známu ako “3D lukostreľba”, pre svojich členov, s dôrazom na rozvoj mravných a etických princípov v športe ako aj v bežnom živote.”

V praxi to znamená budovanie a rozvoj všetkých predpokladov pre pestovanie športovej disciplíny “3D lukostreľba,” ktorými sú:

 • Silná, vekovo rozmanitá členská základňa združená najmä v kluboch.
 • Prístupnosť športu verejnosti, najmä deťom a mládeži bez ohľadu na sociálne postavenie, či ďalšie atribúty.
 • Odborný potenciál trénerov, inštruktorov, rozhodcov a ďalších funkcionárov.
 • Systém organizovania súťaží s vysokou športovou kvalitou a rôznou náročnosťou.
 • Výchova elitných športovcov, ktorí sú nositeľmi základných, ušľachtilých princípov pestovania športu, reprezentujú Slovensko v zahraničí a ako vyzývatelia pôsobia motivujúco na ostatných športovcov.
 • Povedomie o 3D lukostreľbe v širokej verejnosti.


Výhody členov SLA 3D

 • podporujeme členstvo v SLA 3D prostredníctvom klubov, ale sme radi aj individuálnym členom 
 • možnosť zúčastňovať sa a byť hodnotený v najvyššej súťažnej série v 3D lukostreľbe na Slovensku - na Slovenskom pohári SLA 3D
 • možnosť zúčastniť sa najvyššej súťaže v 3D lukostreľbe - na Majstrovstvách Slovenska SLA 3D v 3D lukostreľbe
 • zúčastňovať sa na cca. 80 súťažiach v 3D lukostreľbe na Slovensku
 • s podporou SLA 3D súťažiť na majstrovstvách Európy alebo majstrovstvách sveta v 3D lukostreľbe pod medzinárodnou organizáciou HDH IAA, či medzinárodných Grand Prix súťaží. Zoznam súťaží tu: http://archery3d.sk/medzinarodne-3d-sutaze
 • zúčastňovať na školeniach a kurzoch 3D lukostreľby bezplatne, alebo len za cenu ubytovania/stravovania
 • byť podporovaný v členských kluboch informačne, či materiálne zo strany SLA 3D
 • náš športový zväz tvorí reprezentáciu a má možnosť získať reprezentačnú podporu pre najlepších
 • zúčastňovať sa výročnej členskej schôdze združenia, kandidovať a byť volený v orgánoch združenia


V prípade záujmu o členstvo v našom združení, kliknite si sem: http://archery3d.sk/ako-ziskat-licenciu-sla3d


Propagačný leták o SLA 3D si môžete stiahnúť v PDF tu: letakSLA3D_min-nahlad.pdfPartneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba