SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Prihlásiť sa
Hlavný partner SLA3D:

Milí priatelia lukostreľby,


Rád by som vás opäť poprosil o podporu mladých 3D lukostrelcov prostredníctvom darovania 2% daní. Túto podporu využijeme na pre našich mladých talentovaných lukostrelcov vrámci Centra talentovanej mládeže pri SLA 3D - formou lepšieho materiálneho a technického vybavenia počas sústredení, ako aj možnosťou väčšieho počtu sústredení, či finančnej pomoci pri reprezentácií v zahraničí. 

Za vašu pomoc touto formou veľmi pekne ďakujeme!


Vopred veľmi pekne ďakujeme za každý príspevok, či to bude malá, či väčšia čiastka! A ak nemôžete darovať Vy, skúste sa spýtať svojich známych, ktorí by nás mohli takto podporiť.


PODNIKATELIA, FIRMY: do 31. marca 2021 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania (rovnako ako pri právnických osobách je vyhlásenie už súčasťou daňového priznania).


ZMESTNANCI: do 30. apríla 2021 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

---

Popis krokov pre venovanie 2% z dane:


ZAMESTNANCI:

- Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania.

- Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane

- Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na tomto tlačive: 2021 - 2% Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby SLA3D.pdf

- Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte oba formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska (stačí poslať aj poštou, prípadne osobne).


PODNIKATELIA, FIRMY: 

- Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.

- Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na
  nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu
  alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR).

Poznámka:
Na zistenie miestnej príslušnosti daňového úradu môžete použiť službu Finančnej správy SR.


---


Toto sú údaje, ktoré sa vpisujú do tlačív, či daňových priznaní (zdroj: https://www.notar.sk/prijimatelia/):


IČO: 36075809


Právna forma: Občianske združenie


Názov: Slovenská lukostrelecká asociácia 3D


Adresa: Trnovec nad Váhom 1040, Trnovec nad Váhom 92571


---


Ešte raz ĎAKUJEME!Ing. Peter Málek - predseda a hospodár SLA 3D
Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba