INFORMÁCIA NA ÚHRADU ČLENSKÉHO PRE ROK 2023, REGISTRÁCIA NOVÝCH ČLENOV.


Milí lukostrelci,

pokiaľ uvažujete o tom, že by ste sa chceli zaregistrovať ako oficiálny 3D lukostrelec s licenciou, ste na správnom mieste! Vy, ktorí sa chystáte súťažiť na niektorej 3D-čkovej lukostreleckej súťaži, ale najmä v seriálovej súťaži Slovenský pohár SLA 3D, zúčastniť sa Majstrovstiev Slovenska SLA 3D, prípadne súťažiť v zahraničí v 3D lukostreľbe na súťažiach, kde sa vyžaduje licencia, nájdete na tejto stránke všetky pokyny ako sa stať jej držiteľom.

Licencia je oprávnenie zúčastňovať sa lukostreleckých súťaží a podujatí usporadúvaných a spoluusporadúvaných Slovenskou lukostreleckou asociáciou 3D. Licencia je súčasne osvedčením, že jej držiteľ si je vedomý zodpovednosti, ktorú pri lukostreľbe nesie voči svojmu okoliu. Licencia vydaná SLA3D oprávňuje jej držiteľa zúčastňovať sa aj na pretekoch v zahraničí, usporadúvaných organizáciami, s ktorými má SLA 3D uzatvorenú zmluvu. Licencia má platnosť do konca kalendárneho roku, v ktorom bola vydaná. Licenciu vám bude vydaná online prostredníctvom tejto www stránky.

Cena licencie pre rok 2023:   20 EUR (bez rozdielu veku/pohlavia)


Postup, ako uhradiť za členský príspevok do SLA3D:

 1. Ak ste členom lukostrelckého klubu, tak požiadajte Administrátora vášho klubu pre styk so SLA 3D, aby vás zaregistroval do SLA 3D a uhradil za Vás licenciu.

 2. Ak nie ste členom klubu a budete strieľať ako individuálny lukostrelec (prípadne vo Vašom klube nemáte Administrátora, ktorý by toto vykonával), tak je potrebné urobiť Registráciu na stránke: http://archery3d.sk/login

 3. Po registrácií je možné do svojho profilu pridávať lukostrelcov (pridáte si seba, prípadne kamarátov lukostrelcov, alebo členov svojho klubu). Vypíšete tam údaje o každom lukostrelcovi: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu, divíziu luku, email a mobil.

 4. Následne vykonáte platbu za členské do SLA 3D. Platba sa vykonáva online cez internetbanking, prevodný príkaz, alebo je možné platiť platobnou kartou. Platba a napárovanie platieb prebieha väčšinou za niekoľko minút pri platbe kartou (platbu kartou odporúčame), pri platbe prevodom niekoľko dní.

 5. Pre tých, ktorí nemali doteraz licenciu, systém im automaticky vydá číslo licencie, ktoré im príde do emailu.

 6. Noví členovia musia odovzdať vyplnený a podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov. Súhlas postačuje nascanovať a poslať na adresu info@archery3d.sk.

 7. Noví členovia musia odovzdať vyplnené a podpísané  vyhlásenie o oboznámení sa s bezpečnostnou smernicou SLA3D a záväzok jej dodržiavania. Ak ste mladší ako 18 rokov, použite toto vyhlásenie, ktoré podpíšu vaši rodičia. Bezpečnostnú smernicu SLA3D si predtým, samozrejme, prečítajte. Taktiež toto vyhlásenie je možné nascanovať a poslať emailom na adresu info@archery3d.sk.

 8. Noví členovia - súhlas a vyhlásenie pošlite na adresu:

  info@archery3d.sk 

 9. Aby ste nemali problémy pri práci s týmto novým systémom, pripravili sme pre vás krátky článok o tom, ako uhrádzať členský poplatok: https://www.archery3d.sk/blog/uhrada-clenskych-poplatkov-sla-3d-na-rok-2023-licencie-zdarma-pre-vitazov-sp.
Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba