Slovenská lukostrelecká asociácia 3D týmto zverejňuje údaje o priebežnom zverejňovaní prijatia a použitia dotácie v roku 2020, 2021, 2022, 2023. 2023 PRÍJMY na osobitný účet: 

Dátum:                            suma:                                 Účel:
17.04.2023                      14000,- EUR                      dotácia na rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa Zákona o športe
04.08.2023                      14000,- EUR

SPOLU:                           28000,- EUR


2023 POUŽITIE DOTÁCIE: 

SPOLU vyčerpané:           28000,- EUR
Dátum poslednej aktualizácie:  26.02.2024-----


2022 PRÍJMY na osobitný účet: 

Dátum:                            suma:                                 Účel:
20.04.2022                      6388,- EUR                      dotácia na rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa Zákona o športe
10.08.2022                      6388,- EUR

SPOLU:                           12776,- EUR


POUŽITIE DOTÁCIE: 

SPOLU vyčerpané:          12776,82 EUR
Dátum poslednej aktualizácie:  18.11.2022PRÍJMY na osobitný účet: 

Dátum:                            suma:                                 Účel:
03.03.2021                      7666,- EUR                      dotácia na rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa Zákona o športe
23.8.2021                        5110,- EUR
SPOLU:                           12776,- EUR


POUŽITIE DOTÁCIE: 

SPOLU vyčerpané:           12776,- EUR
Dátum poslednej aktualizácie:  8.12.2021
PRÍJMY na osobitný účet: 

Dátum:                            suma:                                 Účel:
04.08.2020                      12776,- EUR                      dotácia na rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa Zákona o športe
04.08.2020                      11000,- EUR                      finačné odmeny športovcom za výsledky dosiahnuté v roku 2019

SPOLU:                           23776,- EUR


POUŽITIE DOTÁCIE: 

Dátum poslednej aktualizácie:  30.10.2020


Dátum úhrady: Názov dodávateľa:  číslo externého  účtovného dokladu:  účel:  IČO dodávateľa: Uhradená suma v eur: 
4.8.2020 TIUS s.r.o. 20200454 Nakup 3D tercov pre SLA 3D 50346687                      4 040,00 €
4.8.2020 TIUS s.r.o. 20200455 Nákup terčovníc ako materiálnej podpory klubov s mládežou a organizátorovi MSR 2020 50346687                         994,00 €
18.8.2020 Kajma Ladislav Zmluva s Ministerstvom školstva finančná odmena športovca za dosiahnuté výsledky v roku 2019
                     1 250,00 €
18.8.2020 Darazs Ladislav Zmluva s Ministerstvom školstva finančná odmena športovca za dosiahnuté výsledky v roku 2019
                     1 500,00 €
18.8.2020 Kiss Ladislav Zmluva s Ministerstvom školstva finančná odmena športovca za dosiahnuté výsledky v roku 2019
                     1 000,00 €
18.8.2020 Málek Peter Zmluva s Ministerstvom školstva finančná odmena športovca za dosiahnuté výsledky v roku 2019
                     1 250,00 €
18.8.2020 Kun Benjamín Zmluva s Ministerstvom školstva finančná odmena športovca za dosiahnuté výsledky v roku 2019
                     1 250,00 €
18.8.2020 Králik Ľubomír Zmluva s Ministerstvom školstva finančná odmena športovca za dosiahnuté výsledky v roku 2019
                     2 000,00 €
18.8.2020 Chudík Marián Zmluva s Ministerstvom školstva finančná odmena športovca za dosiahnuté výsledky v roku 2019
                     1 250,00 €
18.8.2020 Krasňanská Monika Zmluva s Ministerstvom školstva finančná odmena športovca za dosiahnuté výsledky v roku 2019
                     1 500,00 €
31.8.2020 Mgr. art. Rastislav Celed'a - progres reklama 20200324 Nákup výsledkovej finálovej tabule na MSR 37036106                         333,90 €
31.8.2020 BELLIFER s. r. o. 2 020 047 Nákup reflexných viest pre organizátorov súťaží a propagačného letáku SLA 3D 52 279 383                         715,92 €
31.8.2020 VEGA-TAKÁČ, s.r.o. 2020096 Nákup odmien pre športovcov - medaile na 1.halová MSR v 3D lukostreľbe  44550359                         500,00 €
11.9.2020 TIUS s.r.o. 20200554 Športový materiál pre najlepších športovcov - športové náradie 50346687                      1 799,00 €
21.9.2020 BELLIFER s. r. o. 20200153 Nákup vecných cien pre športovcov - poháre na MSR a SP SLA 3D 52 279 383                      2 860,00 €
30.10.2020 HDH IAA, Hungary 2020-0000070 členský príspevok SLA 3D v medzinárodných organizáciach 01-02-014334                         100,00 €
30.10.2020 Websupport, s.r.o. 102028695 Websupport: archery3d.sk (hosting) - náklady na prevádzku webového sídla 36 421 928                            56,02 €
30.10.2020 JM - Green, s.r.o. 10200005 JM Green - prenájom športových priestorov, zariadení a techniky, Lukostrelecke sustredenie mladeze 18.-24.7.2020, Spišské Vlachy 36075809                         300,00 €
30.10.2020 HAVE FUN, s.r.o. 201100003 HAVE FUN - Zabezpečenie testovacích sád šípov pre kluby 44372159                         955,00 €
20.11.2020 GABRIA SK s.r.o. 20038 spracovanie účtovníctva a daňového priznania za rok 2020 47655453                         122,16 €
VYČERPANÉ SPOLU:          23 776,00 €
ZOSTÁVA DOČERPAŤ:                          -   €Konečné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov z dotácie 2020 - PDF na web.pdf


---Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba