SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

ADRESA: 

Slovenská lukostrelecká asociácia 3D
Trnovec nad Váhom 1040, 
925 71  Trnovec nad Váhom
Slovenská republika

zastúpená:  Ing. Peter Málek, predseda združenia

IČO: 36075809
DIČ: 2021965418


email:         info@ archery3d.sk
web:           www.archery3d.sk, www.sla3d.sk 

Facebook:   https://www.facebook.com/groups/1692242681061252/


Registrácia občianskeho združenia na Ministerstve vnútra: https://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailoz.aspx?id=174064

Registrácia športového zväzu v Registri právnických osôb v športe:   https://sport.iedu.sk/Company/Company/16446


Kontakty na jednotlivých členov predsedníctva SLA 3D:
 
Predseda združenia, hospodár SLA 3D:
                Ing. Peter Málek, malek @ archery3d.sk, telefón: 0944/644533               

členovia predsedníctva:
               Ing. Dušan Franců – francu@ archery3d.sk, telefón: 0903/559396
               Ing. Dušan Horváth - horvath@ archery3d.sk, telefón: 0903/455630
               Ing. arch. Marián Antal - antal@ archery3d.sk, telefón: 0918/319076
               Jozef Ďugel - email: dugel@ archery3d.sk, telefón: 0911/143128

Správa skladu materiálu SLA 3D v Sliači: 

              Marek Sádecký - marek.sadecky@gmail.com, 0917/666213
              Igor Šiagi - igisiagi@gmail.com, 0903/258759


Dôležité emailové adresy: 

  • predsednictvo@ archery3d.sk Podnety a návrhy členov pre predsedníctvo (elektronickú podateľňu SLA 3D spracováva p.Dušan Horváth)
  • sutaz@ archery3d.sk Informácie o súťažiach, rozpisy súťaží, výsledky súťaží (reálne prichádza Jane Harabinovej)
  • info@ archery3d.sk úhrada členských poplatkov, evidencia členov a súťaží, presun členov medzi klubmi (reálne prichádza p.Petrovi Málkovi)
SLA 3D je aj tu:


Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba