SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Prihlásiť sa
Hlavný partner SLA3D:

Základné dokumenty SLA3D:

Stanovy SLA3D

     Bezpečnostná smernica

     Hospodárska smernica

     Komunikačná smernica

     Organizačná smernica

     Pravidlá HDH-IAA vrátane národných úprav platné od 1.1.2017


       Súťažný poriadok pre súťaže podľa pravidiel HDH IAA platný od 17.3.2017

       Súťažný poriadok pre súťaže podľa pravidiel World Archery platný od 1.1.2016

              Vykonávací pokyn pre kontrolu lukostreleckého náradia
              Vykonávací pokyn pre stavbu trate a cvičnej strelnice


Zápisnice z Výročnej členskej schôdze SLA3D:

           25.10.2015 Zápisnica z VČS

           17.11.2016 Zápisnica z VČS

           17.11.2017 Zápisnica z VČS


Zápisnice zo zasadaní predsedníctva SLA3D:

            27.12.2016 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D     
                                               Prílohy:  Cenník inzercie, Formulár na zverejnenie súťaže


            12.3.2017 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D   
                                               Prílohy: Pravidlá HDH-IAA vrátane národných úprav,  Bodovacia tabuľka pre SP


            27.10.2017 Zápisnica predsedníctva SLA3DTlačivá:

Zjednodušené tlačivo pre organizátorov súťaží Slovenský pohár SLA3D 2018, ktoré musia vyplniť najneskôr 21 dní pred súťažou:    Formulár na zverejnenie súťaže Slovenský pohár SLA 3D 2018

Zjednodušené tlačivo pre organizátorov súťažných sérií 3D West Cup, Južná 5-ka, Stredoslovenský pohár. Zjednodušené tlačivo neobsahuje kolónky Pravidlá, Program, Ocenenie, Štartovné, ktoré sú rovnaké pre všetky súťaže danej súťažnej série a boli nahodené do systému centrálne ešte začiatkom súťažnej série. Formulár sa musí vyplniť najneskôr 21 dní pred súťažou:   Formulár na zverejnenie súťaže pre súťažné série

Všeobecné tlačivo pre organizátorov ďalších súťaží, ktoré musia vyplniť najneskôr 21 dní pred súťažou: Všeobecný formulár na zverejnenie súťaže

.

Vzorová bodovacia tabuľka (bodovačka) pre Slovenský pohár:  Bodovačka Slovenský pohár 2017.xlsx, Bodovačka Slovenský pohár 2017.pdf

Odporúčame:


Sme členmi
European archery association 3D Antidopingová agentúra
Máme členov v
World Archery European archery association 3D Slovenský lukostrelecký zväz
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba