Základné dokumenty SLA 3D:

Stanovy SLA 3D


PRAVIDLÁ SÚŤAŽÍ:

        Pravidlá HDH IAA H IAA od 1.1.2024 (súťaž Slovenský pohár, MSR,GP,ME,MS) .pdf

        Súťažný poriadok na súťaže v pôsobnosti SLA 3D 2024.pdf


        WA pravidlá 2024 preklad kniha 4 kap. 22 .pdf

        WA pravidlá a rozdiely v SLA 3D národná úprava.pdf


Ostatné platné smernice a pokyny: 


 Formuláre na zverejnenie súťaže: 


Papierové bodovačky: 

Vzorová bodovacia tabuľka (bodovačka) pre Slovenský pohár (organizátori si bodovačku stiahnu v Exceli, dopíšu v počítači dátum, miesto konania súťaže, mobil na hlavného rozhodcu a organizátora. Bodovačky treba vytlačiť, na súťaž je potrebné pre každého strelca jedna "bodovačka", ak by sa budú používať online bodovačky (odporúčané). V prípade, že sa online bodovačky nebudú používať, tak sú potrebné dve bodovačky na osobu. Vytlačte si bodovačky aj do rezervy. Tlačí sa na hrubší papier, nie na kancelársky!:

Bodovačka Slovenský pohár 2024 vzor.pdf

Bodovačka slovensky pohár 2024 vzor.xlsx


Vzorová bodovacia tabuľka (bodovačka) pre súťaže podľa pravidiel World Archery - streľba na 2 šípy (organizátori si bodovačku stiahnu v Exceli, dopíšu v počítači názov súťaže, dátum, miesto konania súťaže a vytlačia na súťaž":  Bodovačka na súťaž na 2 šípy, max. 32 terčov.xlsx

Vzorová bodovacia tabuľka (bodovačka) pre súťaže podľa pravidiel World Archery  - so súčtom stĺpcov (jednoduchšie a rýchlejšie na nahadzovanie!) - streľba na 2 šípy (organizátori si bodovačku stiahnu v Exceli, dopíšu v počítači názov súťaže, dátum, miesto konania súťaže a vytlačia na súťaž. ":  Bodovačka na súťaž na 2 šípy max 32 terčov + so súčtom , alebo môžete použiť pre rok 2024 vzor s logami  : Bodovačka na súťaž na 2 šípy max 32 terčov so súčtom 2024.pdf


Online Bodovačky - súťažiaci: 

Súťažiaci si môžu stiahnuť online bodovačku pre účely bodovania súťaží SP/MSR, prípadne aj na súťažiach nižších súťažných úrovní


Názov Aplikácie na Google Play: Íjasz.net

Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ijasz.app


Pre Androidy bez Google play (napr. nové Huawei mobily), si možno aplikáciu stiahnúť tu: https://drive.google.com/file/d/1Zv9BbW3tmQSdGbLKnuiBF0bFNE_rRrBW/view?usp=sharing

Keď si aplikáciu stiahnete, tak si vyberte v spodnej časti žltý nadpis „Online bodovačka SLA 3D“. Použitie nájdete na Youtube kanáli SLA 3D: https://www.youtube.com/channel/UCgwz9cUZUmL_WPDTzQ3aFaA 


Online Bodovačky - organizátor:

Na vytvorenie súťaže postačuje organizátorovi načítať stránku:https://ijasz.net/manager-dashboard-sk, v ktorej si vytvorí súťaž. Pri importovaní súťažiacich z excelovskej tabuľky tvorenej na našich stránkach nezabudnite vložiť na začiatok dva nové stĺpce (do prvého môžete predvypísať čísla skupín).
Použitie nájdete na Youtube kanáli SLA 3D: https://www.youtube.com/channel/UCgwz9cUZUmL_WPDTzQ3aFaA Zápisnice z Výročnej členskej schôdze SLA 3D:

           25.10.2015 Zápisnica z VČS

           17.11.2016 Zápisnica z VČS

           17.11.2017 Zápisnica z VČS

           18.11.2018 Zápisnica z VČS

                                  Príloha č.1 - Navrhovaná zmluva medzi HDH IAA a SLA 3D o usporiadaní ME HDH IAA 2019.pdf

                                  Príloha č.2 - Správa o hospodárení 2018.pdf

                                  Príloha č.3 - Revízna správa.pdf

                                  Príloha č.4 - Vzor správy technického delegáta.pdf

                                  Príloha č.5 - Návrh rozpočtu rok 2019.pdf

                                  Príloha č.6 - Prezentácia plesu lukostrelcov 2019 od ŠK Orlík Sliač.pdf

             17.11.2019 Zápisnica z VČS

                                  Príloha 1 - VČS 2019 - Správa o hospodárení SLA 3D za rok 2019.pdf

                                  Príloha 2 - VČS 2019 - Návrh rozpočtu pre rok 2020.pdf

                                  Príloha 3 - VČS 2019 - jednotlivé hlasovania počas VČS.pdf

                                  Príloha 4 - Revízna správa

                                  Príloha 5 - VČS 2019 - štatistika návštevnosti SP 2018-2019 a nástrely.pdf

             17.11.2020 Zápisnica z VČS

                                 Príloha č. 1. zápisnice VČS - Správa o činnosti SLA 3D 2020.pdf

                                 Príloha č. 2. zápisnice VČS 2020 - Správa o hospodárení SLA 3D za rok 2020.pdf

                                 Príloha č. 3 zápisnice VČS - Revízna správa - Jozef Matejov.pdf

                                 Príloha č. 4. zápisnice VČS - Plán činnosti SLA 3D 2021.pdf

                                 Príloha č. 5. zápisnice VČS - Plán rozpočtu 2021.pdf

                                 Príloha č. 6. zápisnice VČS - Hodnotiace správy SP2020.pdf

                                 Príloha č. 7. zápisnice VČS Kalendár súťaží 2021.pdf

              17.11.2021 - Zápisnica z VČS.pdf

                                 Príloha č.1 - VČS - Správa o činnosti SLA 3D 2021.pdf

                                 Príloha č.2 - VČS - Správa o hospodárení SLA 3D za rok 2021.pdf 

                                 Príloha č.3 - Správa o kontrole hospodárenia.pdf

                                 Príloha č.4 - VČS - Plán činnosti SLA 3D 2022.pdf

                                 Príloha č.5 - Plán rozpočtu SLA 3D 2022.pdf

                                 Príloha č.6 - VČS Kalendár súťaží 2022.pdf

                                 SLA3D VČS 2021 Prezenčná listina a záznam o hlasovaní - Hlasovanie.pdf

             17.11.2022 - Zápisnica z VČS.pdf

                                 Príloha č.1 - Správa o činnosti SLA 3D 2022.pdf

                                 Príloha č.2 - Správa o hospodárení SLA 3D za rok 2022.pdf

                                 Príloha č.3 - Plán činnosti SLA 3D 2023.pdf

                                 Príloha č.4 - Plán rozpočtu SLA 3D 2023.pdf

                                 Príloha č.5 – Pravidlá na výber MSR a SP a výška štartovného 2023.pdf

                                 Príloha č.6 - Kalendár súťaží 2023.pdf

             17.11.2023 - Zápisnica z VČS.pdf

                                 Príloha č.1 - Správa o činnosti SLA 3D 2023.pdf

                                 Príloha č.2 - Správa o hospodárení SLA 3D za rok 2023.pdf

                                 Príloha č.3 - Správa o kontrole hospodárenia.pdf

                                 Príloha č.4 -Odpočet práce končiaceho predsedníctva SLA3D 2019-2023.pdf

                                 Príloha č.5 - Plán činnosti SLA 3D 2024.pdf

                                 Príloha č.6 - Plán rozpočtu SLA 3D 2024.pdf

                                 Príloha č.7 - Predbežný kalendár súťaží 2024.pdfZápisnice zo zasadaní predsedníctva SLA 3D:

                      2016

                            27.12.2016 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D     
                                               Prílohy:  Cenník inzercie, Formulár na zverejnenie súťaže

                     2017                              

                           12.3.2017 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D   
                                              Prílohy: Pravidlá HDH-IAA vrátane národných úprav,  Bodovacia tabuľka pre SP

                           27.10.2017 Zápisnica predsedníctva SLA3D

                     
                      2018                              

                            25.10.2018 Zápisnica predsedníctva SLA3D


                      2019                              

                            12.10.2019 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D - Horná Ves.pdf
                                               Prílohy: Zoznam členov SLA 3D k 12.10.2019

                              03.12.2019 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D - Piešťany.pdf
                                               Prílohy:  2019 - Ciele a plán činnosti SLA3D od roku 2019


                      2020                              

                            23.01.2020 Zápisnica-zasadania-predsednictva-sla3d.pdf

                            5.3.2020 Zápisnica zo zasadania predsedníctva SLA3D

                            2020-04-21-zapisnica-zasadania-predsednictva-sla3d-korona-opatreniaaktualizaciaoverene.pdf

                            2020-05-28 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D_overená.pdf

                                               Prílohy:  Príloha č. 1 - Zmluva o poskytnutí dotácie pre SLA 3D.pdf

                                                             Príloha č. 2 - Zoznam 121 aktívnych športovcov do 23 rokov z roku 2019.pdf

                                                             Príloha č. 3 - Dodatkový rozpočet na základe pridelenia dotácie 2020.pdf

                                                             Príloha č.4 - 2020 Hodnotiaci formulár - Slovenský pohár.xlsx

                            2020-06-04 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D-overená.pdf

                                               Prílohy:  SLA_3D_smernica_pre_obstaravanie_2020_v0.2.pdf 
                                                              SLA3D-priloha_1_k_smernici o obstaravani_dopyt.doc 
                                                              SLA3D-priloha_2_k_smernici o obstaravani_protokol.doc

                                                             Smernica-pre-vykonnostne-triedy-sla3dv10.pdf

                                                             Vykonávací predpis na použitie poukážok pre aktívnych športovcov do 23 rokov
                                                             SLA3D - Obstarávanie 3D terče - final.doc

                            2020-07 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D_overena.pdf

                                             Prílohy:   SLA3D-Metodická pomôcka, ako usporiadať SP a na nič nezabudnúť.pdf

                            2020-09 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D-overena.pdf

                            2020-11 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D-overena.pdf

                         
                      2021                              

                            2021-02 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D-overená.pdf

                                                 Prílohy:  Súťažný poriadok 2021 - na súťaže v pôsobnosti SLA 3D.pdf    

                                                               2021 - zoznam108 mladých športovcov s nárokom na poukážky zdarma.xlsx            

                             

                            2021-03 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D_overená.pdf

                                                Prílohy:  Súťažný poriadok 2021 - na súťaže v pôsobnosti SLA 3D_v2.1.pdf

                                                              SLA3D-smernica pre Výkonnostné triedy SLA3D_v1.1.pdf

                                                              Smernica CTM SLA 3D.pdf                

                            2021-07 Zápisnica zasadania predsedníctva-overena.pdf  

                            2021-09 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D-overena.pdf

          

                     2022

                           2022-01 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D_overená.pdf

                                           Prílohy:  HDHIAA3Drules2022_SK.pdf

                                                        Súťažný poriadok 2022 - na súťaže v pôsobnosti SLA 3D.pdf

                                                        SLA_3D_VP_vyradovanie_tercov_v1.0.pdf         

                           2022-03 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D-overena.pdf

                           2022-10 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D-overena.pdf


                     2023

                           2023-02 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D_overena.pdf

                                          Prílohy:   HDHIAA3Drules2023_SK.pdf

                                                          Súťažný poriadok 2023 - na súťaže v pôsobnosti SLA 3D_v1.0.pdf

                                                          Smernica CTM SLA 3D_v1.1.pdf

                                                          SLA3D-smernica pre Výkonnostné triedy SLA3D_v2.0.pdf

                                                          Lukoostrelec-roka-2022-vypocet-1.2.xlsx

                           2023-05 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D.pdf

                                         Prílohy:   SLA_3D_smernica_pre_obstaravanie_2023_v1.1.pdf

                                                         SLA3D-smernica na ochranu OU_v2.0.pdf

                                                         Priloha_1 k smernici SLA 3D na ochranu OU_Spracovatelske_operacie.pdf

                                                         Priloha_2 k Smernici SLA 3D na ochranu OU_Poverenie a poučenie OO - vzor.pdf

                                                         SLA3D-Suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov_clen+zastupca_2023.pdf

                                                         2023 - Úprava rozpočtu - SLA 3D.pdf

                           2023-09 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D.pdf

                           2023-12 Zápisnica zasadania nového predsedníctva SLA3D.pdf

                     2024

                          2024-01 Zápisnica z 1. zasadania predsedníctva SLA3D v roku 2024.pdf

                                      Prílohy:   Príloha č. 1 Zmluva o akceptácií licencií HU-SK.pdf

                                                     Príloha č. 2 Vzor nový kolík.mp4

                                                     Príloha č.3 Výhercovia SP 023 - členský príspevok SLA3D 2024 zdarma.pdf

                         2024-02 Zápisnica z 2. zasadania predsedníctva SLA3D v roku 2024.pdf

                         2024-03 Zápisnica z 3. zasadania predsedníctva SLA3D v roku 2024.pdf

                                       Prílohy:  Príloha č. 1 - Technický delegáti 2024.pdf

                                                     Príloha č. 2 VZOR hodnotiaci formulár na súťaže.pdf

                                                     Príloha č. 3 SLA3D-HDH 3D ARCHallenge 2024 Agreement.pdf

                                                     Príloha č. 4 Preberací protokol majetku SLA 3D 2024.pdf

                       2024-04 Zápisnica zo 4. zasadania predsedníctva SLA3D v roku 2024.pdf

                                   Prílohy:   Písomné prehlásenie účastníkov pred súťažou - vzor.pdf

                                                   Obrázok na trať .jpg

                      2024-05 Zápisnica z 5. zasadania predsedníctva SLA3D v roku 2024.pdf

                                                Prílohy :  Príloha č. 3 a) 

                                                 Príloha č. 3 b ) 

                                                 Príloha č. 4 - Žiadosť o preplatenie nakladov na súťaž - vzor.pdf

                     2024-06 Zápisnica zo 6. zasadania predsedníctva SLA3D v roku 2024.pdf


                                                     


Zoznam rozhodcov SLA 3D a trénerov lukostreľby s platným osvedčením:

                               Zoznam rozhodcov SLA 3D 03/2022-03/2024

                               Zoznam rozhodcov SLA 3D 03/2024-03/2026 - nová záložka Športoví odborníci SLA 3D , TU: https://archery3d.sk/sportovi-odbornici-sla3d

                               Zoznam trénerov.pdf


Metodická pomôcka, ako usporiadať Slovenský pohár: 

Metodická pomôcka - ako usporiadať Slovenský pohár a na nič nezabudnúť:   Metodická pomôcka ako usporiadať SP a na nič nezabudnúť pdfPoukážky na štartovné zdarma pre rok 2024: 

Poukážky na stiahnutie pre aktívnych športovcov do 23 rokov a nad 70 rokov nájdete v článku tu: 

Vzor vyúčtovania pre lukostrelecké kluby na poukážky zdarma : 2024 -žiadosť na SLA 3D o vyúčtovanie poukážok - vzor.doc


Logo SLA 3D: 

Logo SLA 3D je možné používať iba vo farbách a variantoch, ktoré sú dovolené. Logo je možné použiť na materiály spojené so súťažami organizované pod záštitou SLA 3D (SP/MSR) - napr. medaile, poháre apod. Taktiež na klubových tričkách členských klubov SLA 3D atď.

Materiály pre grafikov:
Manuál použitia loga SLA 3D - varianty zobrazenia, ochranné zóny, použité farby atď.

SLA 3D - logo RGB - CMYK - kompletné podklady, v prípade problémov so stiahnutím súboru kontaktujte s požiadavkou info(zavináč)archery3d.sk
Majetok a materiál SLA 3D:

3D terče a ostatný materiál sa bezplatne požičiava organizátorom súťaží, ktoré sú spoluorganizované s SLA 3D (Slovenský pohár, MSR, GP HDH IAA).
Súťažné kolíky sa bezplatne požičiavajú na všetky súťaže v pôsobnosti SLA 3D (napr. 3D West Cup, Južná 5ka, Stredoslovenský pohár).
Správu majetku vykonáva Marek Sádecký a Igor Šiagi, majetok sa nachádza v kontajnerovom sklade v Sliači. Kontakty nájdete v záložke kontakty. 


Zoznam majetku a materiálu: 

 • 3D terče podľa zoznamu nižšie
 • 5 ks terčovnica 100x100x 25 cm s EP insertami
 • 2 ks terčovnica 80x80x17 cm 
 • 279 kolíkov plastových (modrý, červený, biely)
 • 1x rýchlomer Strobl_BTF_720001 s hradlami Caldwell + stojan Hama + digitálna "grain" váha Us-Ace
 • 2x lupa pre hlavného rozhodcu
 • 2x krúžok na kontrolu BB lukov pre hlavného rozhodcu
 • 1x stopky pre hlavného rozhodcu
 • 18ks reflexné vesty SLA 3D (vesty pre riaditeľa preteku, hlavného rozhodcu, organizátorov, veliteľa strelnice, fotografa)
 • 3x alkohol tester (2 ks Alkohol tester BACtrack S80 Pro - s náhubkami, 1 ks Alkohol tester BLACK/WHITE, digitálny bez potreby náhubku)
 • 1x výsledková tabuľa na finále MSR + stojan + terčíky s bodovými hodnotami 2 sady + obal
 • 2x zástava jednostranná SLA 3D 100x62,5cm (jedna jednostranné púzdro, jedna obojstranné púzdro)
 • zástava na plastovú tyč SK 2ks, po 1 kuse: CZ, AT, HU, PL
 • 1x reproduktor auna Streetstar 2.0 15 Mobile PA-Anlage - v sade 2x mikrofón, 1x diaľkové ovládanie, 2x antény, 1 stojan na reproduktor (od 06/2022)
 • 2x banner modrý s logom SLA 3D - pozdĺžny 3x1,35m s kovovými očkami (od 08/2022)
 • 3x rozkladacie nožnicové stany rozmeru 3x3 metre, (označ.strechy 1x registrácia, 1x kontrola náradia, 1x SLA 3D) (od 07/2022)
 • 1x lodný kontajner 2,45 x 6 metrov, umiestnený na Továrenskej ulici v Sliači (od 11/2022)
 • 8x tabuľky s označením na stupňoch víťazov
 • 1x záchytná sieť
 • A ĎALŠÍ MATERIÁL DĽA ZOZNAMU


Zoznam terčov a materiálu na stiahnutie pre organizátorov súťaží  - slúži ako podklad, čo si chcem zapožičať zo skladu

 
Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba