Členským klubom sa môže stať právnická osoba (spravidla občianske združenie), ako aj organizačná jednotka právnickej osoby (typicky lukostrelecký oddiel telovýchovného klubu) ak spĺňa všetky nasledujúce podmienky prijatia: 

a) V zmysle svojich stanov vykonáva činnosť v súlade so stanovami združenia, zameranú na 3D lukostreľbu, 

b) Medzi svojimi členmi má minimálne troch členov združenia, pričom jedným z nich musí byť predseda združenia, alebo vedúci funkcionár organizačnej jednotky, 

c) Odovzdá prihlášku spolu so stanovami členského klubu potvrdenými razítkom Ministerstva vnútra. Predsedníctvo združenia prihlášku prerokuje a schváli.

d) O členstvo v SLA 3D môžu žiadať aj zahraničné kluby, tie navyše potrebujú mať zabezpečenú kontaktnú kontaktnú osobu, ktorá bude komunikovať so SLA 3D v slovenskom jazyku, ako aj bude informovať svojich členov o povinnostiach vyplývajúcich z riadiacej dokumentácie SLA 3D.


Prihlášku spolu so stanovami oscanujte a zašlite na adresu: info@archery3d.sk. Poštou originál nie je nutné zasielať. 


Prihlášk klubu: SLA3D-prihlaska_klubu SK_ Archery cluby application form EN.pdf


Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba