MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SLA 3D 2020
19.09.2020 - 20.09.2020 Dechtice Pozvánka

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 16.09.2020 - 18:00, online odhlásenie je možné len do 17.09.2020 - 15:07
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 260

Organizátor:

Archery Klub Geronimo Trnava
Organizátor - Peter Krištofík, 0903 433 955, 0907 729 906 – Sárková, gabriela.sarkova@gmail.com
Riaditeľ súťaže - Marián Šturdík
Hlavný rozhodca - Jana Harabinová
Technický delegát - .
Technický delegát - .

Adresa:

Dechtice – Planinka kaštieľ, Dechtice 300, 919 53 Dechtice – Planinka

Mapa:

GPS: 48.567592, 17.549146


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Súťažné pravidlá: strieľa sa dľa pravidiel HDH IAA s národnými úpravami  a Súťažného poriadku SLA3D 2020
(viď: http://archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia,  http://archery3d.sk/storage/app/media/Dokumenty/Smernice2020/sutazny-poriadok-2020-na-sutaze-v-posobnosti-sla-3d.pdf )

Počet terčov, systém streľby: 

I .deň: 2 kvalifikačné kolá: každý súťažiaci strieľa dva okruhy. Jeden dopoludnia, druhý popoludní. Okruhy A-20 terčov, B-20 terčov (divízia lukov strieľa na rovnakej trati). 

II. deň:  1 kvalifikačné kolo: dopoludnia strelci z jednej divízie strieľajú na rovnakom okruhu v skupinách podľa výkonnosti z 1.dňa (bude rozdelené, ktoré divízie budú strieľať na ktorých okruhoch, všetci strelci určitej divízie budú na rovnakom okruhu)


Počet výstrelov na terč: 1, pri výstrele je potrebný dotyk strelca o kolík, strieľa sa po jednom strelcovi, maximálny čas na výstrel: 90 sekúnd

Bodovanie výstrelov: 11, 10, 8, 5, 0 (stačí aj dotyk čiary na zapísanie vyššej bodovej hodnoty). Pri zapisovaní do bodovačky je povinné priebežne spočítavať body. Zapisuje sa do dvoch bodovačiek druhým a tretím členom skupiny.

Finálové kolo: iba pri divíziach s min. počtom 6 účastníkov, strieľa sa na 6 terčov, bodová hodnota je 12, 10, 8, 5, 0. Nástrel sa pripočítava k nástrelu z 3 kvalifikačných kôl. Finálové kolo strieľajú iba dospelí (seniori + veteráni). 


Skupiny: Maximálny  odporúčaný počet strelcov v skupine je 6-7 (4 pre kladkové luky); skupiny budú vopred pripravené organizátorom, pričom sa prihliada na výkonnosť lukostrelcov a priebežné poradie v Slovenskom pohári SLA3D. 

Počas súťaže nie je povolený pohyb na trati iným osobám, ako súťažiacim a osobám povereným organizátorom (rozhodcovia, riaditeľ preteku apod.). Sprievodné osoby nemajú povolený vstup na trať, ani nemôžu byť prítomné v skupinách strelcov (partneri, rodinní príslušníci, deti, kamaráti, sprievodné psy apod.). 

Skupiny lukostrelcov určené organizátorom sú záväzné a nemenné. Svojvoľná zmena skupiny bude znamenať diskvalifikáciu súťažiaceho.


Vo vekových kategóriach je rozhodujúci vek k 1.1.2020. Je možné strieľať vo vyššej vekovej kategórií (napr. dieťa v kadetoch, kadeti a veteráni v dospelých).

Deti a kadeti:
Deti budú strieľať v samostatných skupinách rozdelených podľa jednotlivých divízií luku. Deti do 12 rokov (vrátane) budú sprevádzané dospelou osobou, ktorú zabezpečuje organizátor. Rodičom, trénerom ďalším blízkym osobám nie je dovolené zdržiavať sa na trati spolu s deťmi, či inými súťažiacimi. 

Obmedzenie veku: Pre MSR deti sa môžu prihlásiť s vekom minimálne 8 rokov.

Za každé dieťa do 15 rokov veku, ktoré bude štartovať na MSR, je potrebné vypísať a odovzdať informovaný súhlas podpísaný rodičom (zákonným zástupcom). Súhlas je potrebné odfotiť a poslať organizátorovi mailom ešte pred súťažou.  
(tlačivo informovaného súhlasu na stiahnutie tu: Informovaný súhlas rodiča MSR 2020.pdf   Informovaný súhlas rodiča MSR 2020.docx )Fair Play: Pri registrácii prebehne základná kontrola náradia hlavným rozhodcom v zmysle platných pravidiel. Na registráciu je potrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.

Bezpečnosť: Za užívanie alkoholu pred súťažou a počas súťaže je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia. 

Účastníci súťaže v kamuflážnom oblečení musia mať na sebe prvky s vysokou viditeľnosťou (napr. reflexná vesta). Organizátor odporúča kvôli náročnosti terénu pevnú obuv.

Na Majstrovstvách Slovenska SLA 3D bude prítomný hlavný rozhodca delegovaný SLA 3D.

Pretekár sa môže zo súťaže odhlásiť najneskôr do dátumu a času uvedeného v propozíciach súťažePokiaľ sa tak nestane, je súťažiaci povinný uhradiť organizátorovi výšku stravnej jednotky, ak ho o to požiada. 

Všetci štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať pokyny organizátora.


Na prihlásenie na súťaž je povinná platná členská licencia SLA 3D pre aktuálny rok. Info o získaní licencie tu: http://archery3d.sk/ako-ziskat-licenciu-sla3d . Súťaže sa môžu zúčastniť zahraniční lukostrelci, ktorí sú členmi partnerskej organizácie SLA 3D (napr. Česká 3D Lukostřelba – CZExxxx; AUTxxxx; HUNxxxx; POLxxxx).


Prihlasovanie bude uzavreté 5 dní pred MSR (v pondelok 14.9.2020).


Súťaž spoluorganizuje Slovenská lukostrelecká asociácia 3D a je organizovaná podľa jej bezpečnostných, športových a organizačných štandardov.


Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti, Kadet, Senior 18+, Veterán 51+

Štartovné:

Dospelí 35 €

kadeti 25 €

Deti 20 €

V štartovnom je 2x strava.

Obed pre doprovod v cene 12 EUR.  

V prípade, že nemáte záujem o jedlo, tak zľava na štartovnom je vo výške - 8 EUR. Nezáujem o stravu nahlásite pri prihlasovaní tak, že do kolónky "Počet obedov pre sprevádzajúce osoby" vypíšete záporné číslo: -1 

Program:

0.Deň:Piatok

Registrácia a tréning : 17:30 – 20:00

otvorená tréningová strelnica


I.Deň:Sobota

Registrácia a tréning : 07:30 – 09:00

Slávnostné zahájenie: 09:15

Štart súťaže: 10:00  odchod na okruh A alebo B (podľa harmonogramu)

Obed: 13:00-14:30

Pokračovanie súťaže do dokončenia súťažných kôl (streľba na druhom okruhu, ako ráno).


II.Deň:Nedeľa

Štart súťaže: 09:00
Streľba na okruhu A alebo B podľa rozpisu (20 terčov každý).

Obed :13:00-14:00

14:30 Finálové kolo (v divíziach a kategóriách pri min. počte 6 účastníkov, finálové kolo strieľajú iba dospelí - seniori + veteráni. Finálové kolo nestrieľajú kadeti a deti.), strieľa sa na 6 terčov, bodová hodnota je 12, 10, 8, 5, 0. Nástrel sa pripočítava k nástrelu z 3 okruhov.

17:00- vyhlásenie výsledkov a záver MSR

Ocenenie:

Medaily a poháre bez ohľadu na počet prihlásených v danej divízií a kategórií. 

Vyhodnotenie:
Majstrovstvá Slovenska SLA 3D:  udeľujú sa poháre pre 1., 2. a 3. (pre členov SLA3D)

Majstrovstvá Slovenska SLA 3D s medzinárodnou účasťou:  udeľujú sa medaily pre 1., 2. a 3. (bez ohľadu na národnosť). 


---

Na kvalitnejšie vybavenie 3D terčami, terčovnicami a výsledkovou tabuľou na MSR SLA 3D 2020 nám prispelo dotáciou zo štátneho rozpočtu na šport: Ubytovanie:

Ubytovňa Planinka  - turistická ubytovňa s kapacitou 106 lôžok v 3, 4, 5-posteľových izbách, ubytovať sa dá v chatkách (4 posteľové). Cena je 13 EUR osoba noc. Možnosť ubytovania na 1-2 noci. Ubytovanie možné aj v stanoch v areáli Planinky (5€ stan+2€ osoba). 

Objednávky ubytovania treba zasielať emailom až po 1.7.2020.

Pri objednávke ubytovanie mailom prosím uvádzajte do predmetu: MSR 2020.


kontakt: planinka@planinka.sk | 0918 184 558 - p. Rajnicová

Cena: 13 EUR/noc

---

Penzión Skalka  - Dobrá Voda, Ubytovanie možné na 2 noci. Cena: 24 Eur/noc (48 na 2 noci) s raňajkami pre dospelú osobu. Raňajky bohaté švédske stoly s nápojom., Cena pre deti do 15 r.: (14 EUR/noc s raňajkami, 28 na 2 noci):  max. (28 osôb). Rezervácie na maile: penzionskalka226@gmail.com, príp. p. Benedikovič 0903/455534 (also english speaking).

Penzión Dobrá Voda č.124(20 osôb) - p.Danko 0908 866 758

Chalupa Alpina - Chtelnica, Rajňanská 831(18 osôb)

106559459_298992554623029_7437478149866426667_n.jpg

106720238_581038599267522_3664733487801818053_n.jpg

20200701_163026_resize.jpg

20200701_163040_resize.jpg

20200701_163051_resize.jpg

20200701_163057_resize.jpg

20200701_163224_resize.jpg

20200701_163248_resize.jpg

20200701_163348_resize.jpg


Iné:

Počas súťaže bude otvorený bufet s nápojmi a rýchlym občerstvením 


ROZDELENIE DO SKUPÍN, MAPKA TRATE NA SOBOTU 19.9.2020:


majstrovstva-slovenska-sla-3d-2020 - SKUPINY.pdfPozvánka:

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba