Nové pravidlá HDH IAA od 1.2.2018

Od 1.2.2018 sú v platnosti nové pravidlá HDH IAA. Predsedníctvo SLA 3D urobilo preklad a posúdili sa prípadné slovenské úpravy.

Oproti minulému roku je tam iba niekoľko malých zmien smerom k pozitívnemu. Do originálnych pravidiel sa dostalo veľa pripomienok z národných asociácií, čím sa odstránili najvážnejšie nedostatky pravidiel z roku 2017.

Keďže súťažná séria Slovenský pohár SLA 3D a MSR SLA 3D sa strieľajú podľa pravidiel HDH IAA, je v záujme každého strelca, aby si ich naštudoval.

Pravidlá sú zverejnené na našej stránke tu: http://archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia

Priamy link na stiahnutie pravidiel: http://archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/pravidla-hdh-iaa-2018-sk.pdf

V krátkosti uvádzame hlavné zmeny a úpravy oproti pôvodným pravidlám: 1/ Pre prípad rozstrelu sa ruší vzdialenosť terču 35-45 metrov (pre všetky divízie luku). Rozstrel sa bude takto strieľať na obvyklé vzdialenosti pre danú divíziu luku.

2/ Minis (deti) majú stanovenú maximálnu vzdialenosť 18 metrov. Deti majú biely kolík a je už štandardne postavený organizátorom. (v roku 2017 podľa originál pravidiel sa biely kolík nestaval a dospelé osoby v skupine mohli určiť umiestnenie kolíka - čo sme v SLA 3D nepraktizovali ani v minulom roku).

3/ Časový interval na výstrel zostáva 90 sekúnd a počíta sa od momentu, kedy sa strelec dotkne kolíka.

4/ Aj v pravidlách sa stanovilo, že pokiaľ sú terčami dve zvieratá, musia byť rovnaké a je na strelcovi, ktoré si vyberie, ktoré strieľa.

5/ Razantne sa zvýšil počet terčov na strelnici. Minimálny počet terčov je deväť, vo vzdialenostiach 5m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 35m, 40m a 45m. Na tento bod by si mali dať pozor hlavne organizátori súťaží, aby zabezpečili na súťaž dostatok terčov.

Veríme, že tieto upravené pravidlá zjednodušia a spresnia výklad počas súťaženia.

Súťažný poriadok pre rok 2018 sa spracováva a bude v najbližšej dobe umiestnený na stránke: http://archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia

Peter Málek - predseda kominikačnej komisie

HDH IAA.jpg

Posted in Dôležité, Technická komisia on feb 26, 2018

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba