Stredoslovenský Pohár 2022 - 3.kolo
09.07.2022 - 09.07.2022 Dobšiná

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 08.07.2022 - 20:00, online odhlásenie je možné len do 08.07.2022 - 20:01

Organizátor:

LK Dobšiná
Organizátor - Peter Vilim, 0914 186 361, petervilim1@gmail.com
Riaditeľ súťaže - Peter Vilim
Hlavný rozhodca - Róbert Bejtic

Adresa:

Dobšiná, Vyrovnávacia nádrž niže mesta

Mapa:

GPS: 48.806059, 20.385045


Otvoriť mapu

Pravidlá:

1.  Všetky preteky SSP 3D 2022 - Stredoslovenský pohár 3D 2022 ,okrem nižšie uvedených, sa riadia podľa pravidiel a súťažného poriadku  SLA3D na rok 2022.Na súťažiach SSP 3D je potrebná účasť hlavného rozhodcu SLA 3D, každý organizátor je povinný zabezpečiť sám . Môžu sa zúčastniť všetci lukostrelci a nie je  potrebná licencia SLA 3D . Pri vytvorení skupín bude prítomná osoba poverení s organizátorom . Skupiny tvoria max. 6 súťažiacich, pričom v skupine musia byť členovia min. 2 klubov, a max. 3 kladkové luky alebo CRB.

2.  Súťaž pozostáva zo siedmych pretekov (kôl).

30.04.2022 -  Brezno

14.05.2022 - Fiľakovo

09.07.2022 - Dobšiná

10.09.2022 - Divín

03.12.2022 - Rimavská Sobota


3.  SLA 3D podľa WA s miernymi úpravami 3D terče v počte 19 + 1 vzdialený terč na známu vzdialenosť  ( 1 kolo - 20 3D terčov po 2 šípy).

Na 19 3D terčov sa strieľa po 2 šípy, na vzdialený 3D terč, ktorý má známu vzdialenosť  sa strieľajú 4 šípy, pričom sa zapisujú 2 najlepšie  zásahy.

Malé terče sa stavajú po dva.

4. Lukostrelci strieľajú vo dvojiciach od kolíka do metra vľavo, vpravo v polkruhu od kolíka dozadu. nedotýkajú sa kolíka. Ak začína súťažiaci na 1.kolíku strieľať vľavo, vľavo strieľa až do konca súťaže.

Začína sa strieľať od červeného kolíka a postupne približovaním k terču na biely kolík.

Skupiny tvoria max. 6 súťažiacich, pričom v skupine musia byť členovia min. 2 klubov, a max. 3 kladkové luky alebo CRB.

Na značenie miesta streľby sa používajú kolíky troch farieb: biely, modrý a červený. Vzdialenosti kolíkov a poloha strelca podľa divízií a kategórií:

Biely kolík (min. 5m – max. 15m):

-     Deti (PBHB, TRRB, TRLB,BB, OL)

Modrý kolík (min. 5m – max. 30m):

-     Kadeti – všetky kategórie

-     Seniori – BB, TRRB, TRLB, PBHB

-     Veteráni – BB, TRRB, TRLB, PBHB

Červený kolík (min. 10m – max. 45m):  

-     Seniori – OL, CU, HU, CRB

 -   Veteráni – OL, CU, HU, CRB


Riaditeľ celej súťažnej série SSP 3D 2021: 

Štefan Albert , albertartknife@gmail.com, 0908 966 261.

Súťaž sa koná v pôsobnosti Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D a je organizovaná podľa jej bezpečnostných , športových a organizačných štandardov.

Priemerné nástrely danej súťaže možno započítať na nástrel III.výkonnostnej triedy.

Aktívni športovci do 23 rokov môžu uskutočniť úhradu štartovného aj poukážkami na štartovné zdarma vydanými SLA 3D pre rok 2022.

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+

Štartovné:

Deti: 6 Eur

Kadeti: 9 Eur

Seniori, Veteráni: 13 Eur

V cene štartovného nie je obed.

 Organizátor je povinný zabezpečiť možnosť objednania si stravy k danému podujatiu. Cenu a rozsah stravy musí organizátor zverejniť v propozíciách súťaže najneskôr 3 týždne pred konaním súťaže. 

Obedy:

Štartovné neobsahuje obed. Cena každého obedu: 5,50€

Druh obedu: doplníme čoskoro

Program:

08:00 - 09:40  Registrácia, tréning

09:45              Zahájenie súťaže, rozdelenie  do skupín

10:00              Začiatok súťaže - rozchod na trať

10:15              Prvý výstrel

16:00              Vyhodnotenie

Ocenenie:

Ocenení budú všetci súťažiaci na medailových miestach bez ohľadu na počet súťažiacich v kategórii.

V prípade rovnosti bodov sa porovná priemerná hodnota na šíp.

.

Pre finálové celkové ocenenie je potrebné zúčastniť sa na min. 3 kolách SSP 3D 2021 v tej istej kategórii.

Preteky sa bodujú  1.miesto -30 bodov , 2.- 27 , 3.- 24 , 4.- 21 , 5.- 18 , 6.- 15 , 7.- 12 , 8.- 9 , 9.- 6 , 10.miesto - 3 body.   Spočítajú 3 najlepšie dosiahnuté výsledky a v prípade rovnosti sa berie priemer bodov na šíp. Budú vyhodnotení najlepší traja súťažiaci v každej kat. aj divízií. 

Ubytovanie:

Iné:

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba