SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Slovenský Pohár SLA 3D - 1.kolo
01.04.2017 - 01.04.2017 Stará Turá

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 30.03.2017 - 12:00, online odhlásenie je možné len do 30.03.2017 - 12:05
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 220

Organizátor:

HORNÉ HÚŠČIE 3D ☯
Riaditeľ súťaže - Tatiana Pašeková
Organizátor - Ľubomír Málek (lubo@malek.sk), 0907726414
Organizátor - Peter Málek (peter@malek.sk), 0944644533
Hlavný rozhodca - Tatiana Binderová (nominovaná cez SLA 3D)
Staviteľ cvičnej strelnice - Peter Bernát
Staviteľ trate súťaže - Lubo Malek, Peter Málek, Ondrej Turan, Ľubomír Kľačko, Mária Kramplová, Marián Chudík

Adresa:

Dubník I, Stará Turá, Slovensko

Mapa:

GPS: 48.764206, 17.6897


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Súťažné pravidlá: strieľa sa dľa pravidiel HDH IAA s národnými úpravami SLA3D 2017
(viď: http://archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia)

Počet terčov:  28 alebo 32

Počet výstrelov na terč: 1, pri výstrele je potrebný dotyk strelca o kolík, strieľa sa po jednom strelcovi, maximálny čas na výstrel: 90 sekúnd

Bodovanie výstrelov: 11, 10, 8, 5, 0 (stačí aj dotyk čiary na zapísanie vyššej bodovej hodnoty). Pri zapisovaní do bodovačky je povinné priebežne spočítavať body. Zapisuje sa do dvoch bodovačiek druhým a tretím členom skupiny.

Skupiny: Maximálny počet strelcov v skupine je 6; skupiny budú vopred pripravené organizátorom, pričom sa prihliada na výkonnosť lukostrelcov a priebežné poradie v Slovenskom pohári SLA3D.

Vo vekových kategóriach je rozhodujúci vek k 1.1.2017 (pozor, tu je zmena oproti predchádzajúcim ročníkom, keďže postupujeme podľa pravidiel HDH IAA). Je možné strieľať vo vyššej vekovej kategórií (napr. dieťa v kadetoch, kadeti a veteráni v dospelých). Všetky kolá je potrebné strieľať v jednej vekovej kategórií, inak sa body nebudú započítavať.

Deti:
Deti sa môžu zúčastniť súťaže len v sprievode rodiča alebo ním poverenej dospelej osoby.

Fair Play:  Pri registrácii prebehne základná kontrola náradia hlavným rozhodcom v zmysle platných pravidiel. Na registráciu je potrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.

Bezpečnosť: Za užívanie alkoholu pred súťažou a počas súťaže je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia. Bezpečnostné pravidlá na trati sú povinné doržiavať aj sprevádzajúce osoby.

Účastníci súťaže v kamuflážnom oblečení musia mať na sebe prvky s vysokou viditeľnosťou (napr. reflexná vesta).

Všetci štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať pokyny organizátora.

--------------------------------------------------------------

Celkové hodnotenie Slovenského pohára SLA3D 2017:
Slovenský pohár má v roku 2017 6 kôl a 1 finálové kolo. Pre celkové hodnotenie je potrebná účasť aspoň na štyroch súťažiach. Do celkového hodnotenia SP sa započítavajú body za 4 najlepšie umiestnenia. V prípade rovnosti bodov je ďalším kritériom vyhodnotenia priemer na šíp z týchto štyroch najlepších umiestnení.

Bodovanie do celkového hodnotenia SP: 
1.miesto: 30 bodov
2.miesto: 25 bodov
3.miesto: 21 bodov
4.miesto: 18 bodov
5.miesto: 15 bodov
6.miesto: 12 bodov
7.miesto: 9 bodov
8.miesto: 6 bodov
9.miesto: 3 body
10.miesto: 1 bod


Prví traja z celkového hodnotenia budú na finálovom kole vyhodnotení pohármi.

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+

Štartovné:

Obedy:

Štartovné neobsahuje obed. Cena obedu: 0,00€

Program:

Registrácia:    8:00 – 9:30 hod.

Tréning:          8:30 – 9:30 hod.

Zahájenie a rozdelenie do skupín: 9:45 - 10:00 hod.

Štart súťaže:  10:15 hod.

Obed:              13:30 hod.

Súťaž o lukostrelecké ceny: 14:00 - 14:30 hod. 

 Vyhodnotenie:  15:00 hod.

Ocenenie:

Oceňuje sa medailami, ocenení sú prví traja v každej divízii luku, vekovej kategórií luku a pohlaví bez ohľadu na počet účastníkov.


Na tomto kole SP budú počas vyhodnotenia od organizátora ocenené všetky deti, ktoré sa zúčastnia súťaže. 

Ubytovanie:HOTEL LIPA *** Stará Turá,   http://www.hotellipa.eu, 032 / 776 38 70
Apartmán Dubas (vodná nádrž Dubník), milosko@stonline.sk, 0908 352036
Penzión na mlyne, Stará Turá, http://www.penzion-mlyn.sk, +421 907 753 996
RZ Javorinka (vodná nádrž Dubník), http://www.javorinka.sk, 0911 747471

ďalšie ubytovacie zariadenia nájdete na: http://www.staratura.sk/ubytovanie/


Iné:

Na súťažiach Slovenského pohára SLA3D bude prítomný hlavný rozhodca delegovaný SLA3D.

Súťaží Slovenského pohára SLA3D sa môžu zúčastniť iba členovia SLA3D s platnými licenciami, prípadne zahraniční lukostrelci, ktorí sú členmi partnerskej organizácie SLA3D (napr. Česká 3D Lukostřelba).

Pretekár sa môže zo súťaže odhlásiť najneskôr do dátumu a času uvedeného v propozíciach súťaže. Pokiaľ sa tak nestane, má právo žiadať organizátor od súťažiaceho na úhradu výšky stravnej jednotky.


Súťaž o lukostrelecké ceny: 

Pre skrátenie času čakania na vyhodnotenie a výsledky sme pre vás pripravili súťaž o 20 cien (rôzne lukostrelecké potreby). Bude sa strieľať do čísiel na terčovnici. Každé číslo bude predstavovať jednu z cien. Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba