SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska, SP 3D SLZ
24.09.2016 - 25.09.2016

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 20.09.2016 - 23:59, online odhlásenie je možné len do 22.09.2016 - 14:00

Organizátor:

LK Varín 3D
Riaditeľ súťaže - Jozef Ďugel
Hlavný rozhodca - Štefan Zicho
Pomocný rozhodca - ing. Jozef Rovňan , Timotej Žák , Katarína Tlachačová, ing. Bohumil Palo

Adresa:

Varín Chata Fatranka

Mapa:

GPS: 49.195566, 18.894863


Otvoriť mapu

Pravidlá:

WA  2016 podľa  SP., 

Sobota  :  2x 20 terčov 3D     1šíp

Nedeľa  :  1x 20  terčov 3D    1 šíp,   eliminácie  1.štyria v kategórii

Eliminácie budú prebiehať v nedeľu 25 septembra po ukončení súťažného kola.

Z každej vekovej kategórie a divízie sa vyberú po 3 súťažnom kole v poradí štyria strelci s najvyšším počtom bodov.

V kategóriách s počtom tri a menej budú smerodajné výsledky po treťom kole.

Eliminácie budú prebiehať na troch alebo štyroch strelniciach súčastne.

Na každej strelnici budú postavené štyri3D terče v rôznych vzdialenostiach.

Každý súťažiaci ma 1 šíp na terč, strieľa sa podľa poradia od súťažiaceho s najvyšším počtom bodov

Ku každej strelnici bude priradený rozhodca zo zapisovateľom, tieto body sa prirátajú k celkovému počtu bodov.

Preteku sa môžu  zúčastniť len lukostrelci s platnou licenciou na rok  2016 , akceptujú sa aj licencie z iných štátov.

Všetci sú povinný održiavať pokyny organizátora a zpečnostnú smernicu,každý  strieľa  na vlastné nebezpečie. Deti môžu strielať len v doprovode  rodiča alebo ním poverenej osoby.

Počas preteku  je zakázané použivanie  alkoholických nápojov pri porušení nasleduje okamžitá diskvalifikácia.Obed pre doprovody je potrebné nahlásiť  do  23,9.2016 na tel.  +421911143128                 


Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+

Štartovné:

Obedy:

Štartovné neobsahuje obed. Cena obedu: 0,00€

Program:

​Registrácia   -   od 23.9.2016  18,00 hod.  do 24.9.2016   9,00hod  Príhovor  + rozdelenie skupín          9,00-9,30 hod

 Začiatok 1.kola      10,00  hod

Obed                      13,00 - 14.00 hod

Začiatok  2.kola      14,00 hod

Vyhodnotenie   SP   SLZ

Nedeľa       :   Rozdelenie  skupín    :  9,00 hod

Začiatok   3. kola       :  10,00 hod

Obed                          :  13,00 hod

Eliminácie                  :   14,00 hod

Vyhodnotenie             :   16,00 hod


Ocenenie:

​Medaila , Pohár

Ubytovanie:

Iné:

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba