SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Zasadanie predsedníctva SLA 3D v Trnovci nad Váhom

Vážení lukostrelci,

Dňa 27.10.2017 prebehlo zasadanie predsedníctva SLA 3D v kompletnom zložení. Niekoľkohodinové pracovné stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch lukostreleckej predajne Dušana Horvátha v Trnovci nad Váhom.

Medzi hlavné body nášho stretnutia patrilo prerokovanie jednotlivých bodov pripravovanej VČS, plánu činnosti pre rok 2018 a ďalším rôznym dôležitým témam.

Zápisnicu zo zasadania predsedníctva so všetkými bodmi programu nájdete na stránke: http://archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia, prípadne si ju môžete stiahnúť tu: http://archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/2017-10-27-zapisnica-predsednictva-sla3d.pdf

Peter Málek - predseda komunikačnej komisie

predsedníctvo.PNG

Posted on nov 03, 2017

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba