Zasadanie predsedníctva SLA 3D - Horná Ves

Počas MSR v Hornej Vsi dňa 12.10.2019 prebehlo zasadanie predsedníctva SLA 3D. Zúčastnili sa ho: predseda Jozef Ďugel a členovia predsedníctva SLA 3D Dušan Horváth, Peter Málek a Peter Vilím.

Prerokovali sa aktuálne témy, pripravili sa podklady pre súťažný rok 2020, ako aj témy Výročnej členskej schôdze vo Zvolene.

Prehľad niektorých prerokovaných tém + krátky komentár:

1/ počet kôl SP pre rok 2020 - navrhuje sa opäť 8

2/ pravidlá MSR 2020 - ako v tomto roku, 20+20+20+6, 2-dňová súťaž

3/ deti na MSR 2020 - ako v tomto roku, deti v samostatných skupinách

4/ prijatie nových klubov za členov SLA 3D - 2 nové kluby

5/ pokračovanie v spájaní kategórií veteránov a seniorov na SP pri malej účasti - ako v tomto roku na SP

6/ termíny MSR a SP - SP od marca do októbra, MSR od júna do septembra. Fixné termíny sa nedali, chceli sme vyjsť v ústrety organizátorom.

7/ Návrhy na úpravu stanov SLA 3D - návrhy pre VČS na malé úpravy stanov

8/ plán činnosti na rok 2020 - plán "povinných" činností, zvyšok zostane na nové vedenie SLA 3D

9/ Návrh cien licencií, štartovného a výška preplatenia nákladov rozhodcov pre rok 2020 - návrhy pre VČS

10/ Návrh programu VČS Zvolen 17.11.2019 - program a zadelenie úloh

11/ Finančná podpora MSR a halových MSR - predsedníctvo poverilo hospodára, aby do plánu výdavkov na rok 2020 začlenil finančnú podporu MSR a halových MSR vo výške 500 EUR pre každé podujatie. Zatiaľ totiž o organizáciu MSR 2020 neprejavil záujem žiaden z klubov.

Zápisnicu s podrobnosťami k jednotlivým bodom nájdete v zápisniciach predsedníctva tu: http://archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia alebo si ju priamo stiahnete tu: http://archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/2019-10-12-zapisnica-zasadania-predsednictva-sla3d-horna-ves.pdf

Ing. Peter Málek - predseda komunikačnej komisie

Posted in Dianie v SLA3D, Odborné komisie on okt 16, 2019

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba