SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Školenie rozhodcov SLA 3D, zoznam rozhodcov pre roky 2018-19

Dňa 25.2.2018 prebehlo v chate Fatranka vo Varíne školenie rozhodcov SLA 3D. Školenie viedol predseda organizačnej komisie predsedníctva SLA 3D - Ing. Dušan Horváth spolu s Ing. Tatianou Binderovou. Počas školenia boli odprezentované 3 prezentácie, v ktorých boli vysvetlené hlavné body, na ktoré je potrebné si dávať pri súťažiach s pravidlami HDH IAA a World Archery.

Na záver celodenného školenia absolvovali všetci účastníci test s 25 otázkami pravidiel 3D lukostreľby podľa pravidiel World Archery a HDH IAA. Traja účastníci ho napísali bez chyby.

Účastníci, ktorí odpovedali minimálne 21 správnych odpovedí, úspešne absolvovali test a na záver získali "Osvedčenie o získaní štatútu ROZHODCA SLA 3D" na obdobie 2 rokov do februára 2020.

Vopred ďakujeme organizátorom i účastníkom. Veríme, že aj tento krok prispel k zlepšeniu úrovne súťaží SLA 3D.

2018 školenie rozhodcov.jpg

Upozorňujeme organizátorov Slovenského pohára SLA 3D, alebo Majstrovstiev Slovenska SLA 3D, že na každej súťaži musí byť prítomný hlavný rozhodca s daným osvedčením. Rozhodca môže byť z vlastného klubu, ale môže byť aj iný rozhodca zo zoznamu. Organizátori sú povinní zabezpečiť si hlavného rozhodcu. Následne budú hlavnému rozhodcovi po súťaži preplatené zo strany SLA 3D náhrady vo výške 70 EUR.


ZOZNAM ROZHODCOV SLA 3D si môžete nájsť na našej stránke: http://archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia

alebo si ho priamo stiahnuť tu: http://archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/Zoznam%20rozhodcov%20SLA%203D.pdf


Osvedčenie rozhodcu small.jpg


text: Peter Málek (predseda komunikačnej komisie)


Posted in Dôležité, Organizačná komisia on mar 04, 2018

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba