Slovenský Pohár - 14.kolo Finále
22.10.2016     Rimavská Sobota     Najvyššia súťaž

Oznam:

​Slovenského pohára sa smú zúčastniť len strelci s platnou licenciou na rok 2016

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 18.10.2016 - 23:59, online odhlásenie je možné len do 25.10.2016 - 15:32

Organizátor:

LK BAŠTA Rimavská Sobota - lkb-bik.eu
Riaditeľ súťaže - Tibor Lévay st.
Hlavný rozhodca - Tibor Lévay ml.
Pomocný rozhodca - Michal Feledy, Ladislav Hegedűs, Daniel Beník.

Adresa:

Rimavská Sobota-Sobôtka, Slovensko

Mapa:

GPS: 48.385342438, 19.988299012


Otvoriť mapu

Pravidlá:

​WA + Súťažný poriadok SLA3D 2016. Počet stanovíšť: 28, 42 3D cieľov.

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+

Štartovné:

Obedy:

Štartovné neobsahuje obed. Cena obedu: 0,00€

Program:

​08:00 - 09:30 Registrácia, kontrola náradia, tréning
09:30 – 09:45 Otvorenie, rozdelenie skupín, rozchod na trať
10:00 – 10:10 Štart súťaže
14:00 Obed
15:00 Vyhodnotenie 14. kola potom vyhodnotenie SP 3D 2016 (celkové
výsledky budú zverejnené do 24 hod.).
Pri registrácii prebehne kontrola náradia v zmysle Súťažného poriadku SLA3D
2016.
Na registráciu je potrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.
Strelci s nevyhovujúcou výbavou budú strieľať bez nároku na umiestnenie, resp.
budú zaradení do správnej kategórie.
Rozdelenie do skupín robí usporiadateľ minimálne 1 deň pred súťažou.
Sprevádzanie detí je nutné! Ak dospelý súťažiaci má biť doprovodom musí
nahlásiť e-mailom ! v1.vercajch@vercajch.sk Na mieste sa skupiny nebudú

Za alkohol na trati je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia, bez nároku na vrátenie štartovného. Fajčenie na celom súťažnom okruhu je zakázané.
Strelci v maskáčovom oblečení musia mať na sebe reflexné prvky aspoň na
vrchných odevoch ináč nebudú môcť stúpiť na trať ! ! !. Sprevádzajúca osoba
sa nesmie vzdialiť od zvereného dieťaťa.
Na cvičnej strelnici je dovolené strieľať len za prítomnosti zástupcu organizátora.

Ocenenie:

Ocenení budú všetci súťažiaci na medailových miestach, bez ohľadu na počet súťažiacich v kategórii.

Ceny zabezpečuje a udeľuje organizátor, minimálne však  medaile pre prvé tri
miesta, na  ktorých bude uvedený  názov súťaže, miesto a dátum

Ubytovanie:

Iné:

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba