Slovenský Pohár - 10.kolo
06.08.2016     Leles     Najvyššia súťaž

Oznam:

​Súťaže sa môžu zúčastniť iba držitelia príslušných licencii.

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 02.08.2016 - 23:59, online odhlásenie je možné len do 04.08.2016 - 14:00

Organizátor:

LK TAS Leles
Riaditeľ súťaže - JUDr. Július Kázsmér
Hlavný rozhodca - Ferdinand Papp
Pomocný rozhodca - Norbert Kálmán

Adresa:

Priestory pri Bufete pri moste cez rieku Latorica, medzi mestom Veľké Kapušany a obcou Leles

Mapa:

GPS: 48.500206278, 22.05324852


Otvoriť mapu

Pravidlá:

​WA + Súťažný poriadok SLA3D 2016. Počet terčov 3D: 24 až 30 podľa počtu súťažiacich.

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+

Štartovné:

Obedy:

Štartovné neobsahuje obed. Cena obedu: 0,00€

Program:

08:00 - 09:30 Registrácia, kontrola náradia, tréning

09:45 - 10:00 Otvorenie, rozdelenie skupín, rozchod na trať

10:15 – 10:30 Štart súťaže

14:00 Obed

15:00 Vyhodnotenie (celkové výsledky budú zverejnené do 24 hod.).

Pri registrácii prebehne kontrola náradia v zmysle Súťažného poriadku SLA3D 2016.
Na registráciu je potrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.
Strelci s nevyhovujúcou výbavou budú strieľať bez nároku na umiestnenie, resp. budú zaradení
do správnej kategórie.
Rozdelenie do skupín robí usporiadateľ minimálne 1 deň pred súťažou. Sprevádzanie detí je nutné!

Za alkohol na trati je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia, bez nároku na vrátenie štartovného. Fajčenie na celom súťažnom okruhu je zakázané.

Strelci v kamuflážnom oblečení musia mať na sebe reflexné prvky. Sprevádzajúca osoba sa nesmie vzdialiť od zvereného dieťaťa.
Na cvičnej strelnici je dovolené strieľať len za prítomnosti zástupcu organizátora.

Ocenenie:

Ocenení budú všetci súťažiaci na medailových miestach,bez ohľadu na počet súťažiacich v
kategórii.
Ceny zabezpečuje a udeľuje organizátor, minimálne však  medaile pre prvé tri miesta, na  ktorých
bude uvedený  názov súťaže, miesto a dátum

Ubytovanie:

Turistické ubytovňa Energosun, /EVO/ cca 10 € V. Kapušany, 056 638 2641
penzion@griff.sk, Hlavná, V. Kapušany, 056 6281020   do 20 €
www.hoteldruzba.eu,  0566385130, 0905611304, cca 20 €/osoba

Iné:

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba