MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V HALOVEJ 3D LUKOSTREĽBE
22.02.2020 - 23.02.2020 Nitra

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 16.02.2020 - 23:55, online odhlásenie je možné len do 16.02.2020 - 23:50
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 400

Organizátor:

LK Hubert Arrows
Organizátor - Ing. Dušan Horváth, 0903455630, du.horvath@gmail.com
Riaditeľ súťaže - Dana Horváthová
Hlavný rozhodca - Stano Gažík

Adresa:

Výstavná ulica, výstavisko Agrokomplex, hala M4, Nitra, Slovensko

Mapa:

GPS: 48.303974, 18.103169


Otvoriť mapu

Pravidlá:

strieľa sa dľa pravidiel HDH-IAA s národnými úpravami SLA3D 2019

Počet terčov, systém streľby: 

Súťažiaci budú organizátorom rozdelení do skupín , na parkúre bude umiestnených 7 streleckých pozícií, každá pre 4 strelcov. Celkovo 28 terčov. Na vystrelenie 4 šípov (po 1 šípe na 4 3D terče) má strelec maximálne 6 minút. Po zapísaní zásahov sa skupina sa presúva vždy na ďaľšiu streleckú pozíciu, kým nemá odstrieľaných všetkých 7.

Bodovanie výstrelov: 11, 10, 8, 5, 0(stačí aj dotyk čiary na zapísanie vyššej bodovej hodnoty). Pri zapisovaní do bodovačky je povinné priebežne spočítavať body. Zapisuje sa do dvoch bodovačiek druhým a tretím členom skupiny.

Finálové kolo: iba pri divíziach s min. počtom 6 účastníkov, strieľa sa na 6 terčov, bodová hodnota je 12, 10, 8,5, 0. Nástrel sa pripočítava k nástrelu z kvalifikácie. Finálové kolo strieľajú iba dospelí (seniori + veteráni). 


Skupiny: Turnaj prebieha v sobotu od 8.00 do 18.00 hod. (súťažia kadeti - minimálny vek 15 rokov – všetky divízie a TRRB, PBHB, TRLB, BB dospelí + veteráni) a v nedeľu od 9.00 do 16.00 hod. (CU, HU, OL, CRB).

Maximálny  odporúčaný počet strelcov v skupine je 4 (4 pre kladkové luky); skupiny budú vopred pripravené organizátorom. 

Počas súťaže nie je povolený pohyb na trati iným osobám, ako súťažiacim a osobám povereným organizátorom (rozhodcovia,riaditeľ preteku apod.). Sprievodné osoby nemajú povolený vstup na trať, ani nemôžu byť prítomné v skupinách strelcov (partneri, rodinní príslušníci, deti,kamaráti, sprievodné psy apod.). 

Skupiny lukostrelcov určené organizátorom sú záväzné a nemenné. Svojvoľná zmena skupiny bude znamenať diskvalifikáciu súťažiaceho.

 

Vo vekových kategóriach je rozhodujúci vek k 1.1.2020. Je možné strieľať vo vyššej vekovej kategórií (napr. kadeti a veteráni v dospelých). 

Minimálny vek: minimálny vek  kadetov je 15 rokov (na základe žiadosti môže organizátor súťaže povoliť aj štart osôb mladších ako 15 rokov vo vekovej kategórií kadet)


Fair Play: Pri registrácii prebehne základná kontrola náradia rozhodcom v zmysle platnýchpravidiel. Na registráciu je potrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.

Bezpečnosť: Za užívanie alkoholu pred súťažou apočas súťaže je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia. 

Účastníci súťaže v kamuflážnom oblečení musia mať na sebe prvky s vysokou viditeľnosťou (napr. reflexná vesta). Doporučujeme teplejšie oblečenie, hala bude iba temperovaná.

Na súťaži bude prítomný hlavný rozhodca.

Pretekár sa môže zo súťaže odhlásiť najneskôr do dátumu a času uvedeného v propozíciach súťažePokiaľ sa tak nestane, štartovné prepadá v prospech organizátora. 

Všetci štartujú na vlastné riziko a súpovinní dodržiavať pokyny organizátora.


LICENCIA:  povinná licencia SLA 3D, SLZ, alebo licencie lukostreleckýh organizácií z okolitých krajín

Na prihlásenie na súťaž je povinná platná členská licencia SLA 3D pre aktuálny rok, zadávajte vo formáte SVKxxxx. Akceptujú sa aj licencie Slovenského lukostreleckého zväzu. Licenciu SLZ zadávajte vo formáte SLZxxxx. Súťaže sa môžu zúčastniť zahraniční lukostrelci, ktorí sú členmi partnerskej organizácie SLA 3D (napr. Česká 3D Lukostřelba – CZExxxx; AUTxxxx; HUNxxxx; POLxxxx). 


Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Kadet, Senior 18+, Veterán 51+

Štartovné:

18,- € pri prihlásení a uhradení do 31.1.2020. Hradí sa prevodom vopred na účet SK2511000000002935479626. 

Po tomto termíne budú súťažiaci bez uhradeného štartovného vymazaní z registrácie, budú sa musieť prihlásiť znova, štartovné po 31.1.2020 je 23,-€. 


V cene štartovného je voľný vstup na výstavu,  nie je zahrnutá strava.  


Súťažiaci z ČR môžu hradiť v Kč na účet vo FIO 2701293482 / 2010  (470,- resp. 600,-Kč po 31.1.2020), účastníci z Maďarska môžu hradiť vo Ft na účet 11773401-01422317 v OTP (6.070,-Ft resp. 7.750,-Ft po 31.1.2020). 


Do poznámky k platbe nezabudnite napísať celé mená súťažiacich. 


Cvičný parkúr bude otvorený pre lukostreleckú verejnosť už v piatok 21.2. od 9.00 do 18.00 hod, vstupné na parkúr je 6,-€ / hod (rozmiestnenie terčov budeme každé ráno meniť). Voľné vstupenky budete mať pripravené na meno (občiansky preukaz) na hlavnej pokladni pri vstupe do areálu výstaviska.

Program:

Registrácia: od 8.00 hod (najneskôr 1 hodinu pred plánovaným štartom účastníka)

Zahájenie: 9.00 hod.

Štart súťaže: 9.15 hod.,  štartovať sa bude po jednotlivých divíziách lukov, orientačné časy štartu jednotlivých divízií budú zverejnené 5 dní pred súťažou na tejto stránke archery3d.sk v spodnej časti „Iné“.

Vyhodnotenie:  po ukončení kvalifikácie každej kategórie (napr. TRRB muži) sa uskutoční finálový rozstrel na 6 terčov pre 6 najlepších strelcov, následne vyhodnotenie.

Ocenenie:

Vyhodnocuje sa bez ohľadu na počet prihlásených v danej divízií a kategórií.  

Prví traja v každej kategórií a divízií bez ohľadu na národnosť budú vyhodnotení medailami. 

Prvý bude vyhodnotený navyše aj pohárom pre víťaza. 

Ubytovanie:

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba