Južná Päťka 2024 - 5.kolo
22.09.2024 - 22.09.2024     Dvory nad Žitavou     Nižšia súťaž

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 20.09.2024 - 23:00, online odhlásenie je možné len do 20.09.2024 - 23:00
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 270

Organizátor:

LK Artemis Dvory nad Žitavou
Organizátor - František Kondicz, 0918 899995, info@konfer.net
Riaditeľ súťaže - František Kondicz
Hlavný rozhodca - František Kondicz

Adresa:

Dvory nad Žitavou, okolie Kálvárie

Mapa:

GPS: 47.99297, 18.25136


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Súťažný poriadok - Južná 5+1 - 2024


Všetky preteky Južnej Päťky, sa riadia podľa nižšie uvedených pravidiel súťažnej série Južná 5+1.

1. Súťažná séria JUH5+1 je otvorenou súťažnou sériou. Účasť nie je podmienená licenciou SLA3D ani členstvom lukostreleckého klubu. Súťažiaci zo zahraničia majú povolené štartovať bez obmedzení.

2. Miesta a termíny: Súťaž pozostáva zo šiestich pretekov, preteky sa konajú v nedeľu.

 • 07.04.2024 – Hurbanovo
 • 28.04.2024 – Zlatná na Ostrove
 • 19.05.2024 – Komoča
 • 16.06.2024 – Nové Zámky
 • 22.09.2024 – Dvory nad Žitavou
 • 20.10.2024 – Trnovec nad Váhom


3. Trať pozostáva minimálne z 28 3D terčov, v prípade väčšieho počtu účastníkov organizátor doplní trať o ďalšie 3D terče podľa potreby. Môžu sa používať aj terče značky CSUMI.

Na značenie miesta streľby sa používajú kolíky troch farieb: biely, modrý a červený.

 • Biely kolík (min. 3m – max. 15m)

        Deti – BB, CRB, CU, HU, OL, PBHB, TRLB, TRRB

 • Modrý kolík (min. 5m – max. 30m)

        Kadeti – BB, CRB, CU, HU, OL, PBHB, TRLB, TRRB

        Seniori – BB, TRRB, TRLB, PBHB

        Veteráni – BB, TRRB, TRLB, PBHB

 • Červený kolík (min. 10m – max. 55m)

        Seniori – OL, CU, HU, CRB

        Veteráni – OL, CU, HU, CRB

4. Streľba: Strelci strieľajúci od modrého a bieleho kolíka strieľajú 2 šípy na každý terč, oba majú rovnakú hodnotu (11, 10, 8, 5, 0). Strelci strieľajúci od červeného kolíka strieľajú jeden šíp na každý terč. Od jedného kolíka strieľajú vždy dvaja súťažiaci naraz. Postoj pri kolíku – do 1m vľavo, vpravo a dozadu. Súťažiaci sa nemusí kolíka dotýkať, nesmie však stáť pred kolíkom. Strieľa sa od červeného kolíka postupne k terču.

5. Skupiny: Zaraďovanie do skupín bude riadené organizátorom tak, aby v žiadnej skupine neboli iba súťažiaci z jedného klubu. Skupiny sa vytvárajú ráno pred samotnou súťažou organizátorom poverenou osobou, ktorá bude zapisovať účastníkov do skupín. Odporúča sa dať do každej skupiny aspoň dvoch z rovnakej kategórie lukov. Pre objektívnosť súťaže organizátor dopredu rozdelí prvých troch z každej kategórie spolu do skupiny a to podľa priebežných výsledkov. Súťažiť v inej skupine, ako bol súťažiaci zadelený, môže súťažiaci len so súhlasom organizátora vydaným ešte pred odchodom na súťažnú trať. Pri nepovolenej zámene skupiny nebudú súťažiacemu uznané zásahy dosiahnuté v skupine, do ktorej sa presunul bez súhlasu. Dospelý strelec môže robiť doprovod maximálne trom deťom.

6. Bodovanie výstrelov: 11, 10, 8, 5, 0 (stačí aj dotyk čiary na zapísanie vyššej bodovej hodnoty). Na bodovanie zásahov sa používa prvotne online bodovačka a ako kontrola aj papierová bodovačka. Je potrebné aby v každej skupine bol strelec s telefónom s aplikáciou Ijasz.net.

7. Vyhodnotenie: Každé kolo sa vyhodnocuje zvlášť a hodnotí sa dosiahnutými bodmi za umiestnenie podľa SLA3D. Strelec, ktorý sa zúčastní minimálne štyroch (4) kôl JUH5, postupuje do finále. Počítajú sa štyri (4) najlepšie výsledky. Pri rovnosti bodov rozhoduje piate a šieste kolo. Pri pretrvajúcej rovnosti rozhoduje priemer bodov na šíp zo započítaných štyroch kôl. Celkové vyhodnotenie súťaže „Majster južnej päťky“ bude po vyhodnotení šiesteho (finálového) kola. Ocenenie (trofeje) dostanú prví traja strelci v každej kategórii. Budú ocenení aj súťažiaci, ktorí sa zúčastnili všetkých šiestich kôl.

8. Výhra: Bodovacie lístky zo všetkých pretekov Južnej 5-ky budú na finálovom preteku zlosované o nákupné poukazy sponzora seriálu do predajne Luk a šíp.

9. Bezpečnosť: Za užívanie alkoholu pred súťažou a počas súťaže je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia. Fajčenie je povolené iba na vyhradených stanoviskách. Bezpečnostné pravidlá na trati sú povinné dodržiavať aj sprevádzajúce osoby. Sprevádzajúce osoby detí musia dodržiavať podmienky pohybu na trati stanovené súťažným poriadkom (viď bod 10.2). Účastníci súťaže v kamuflážnom oblečení musia mať na sebe prvky s vysokou viditeľnosťou (napr. reflexná vesta). Všetci štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať pokyny organizátora.

10. V cene štartovného nie je obed. Objednať obed je možné cez prihlasovací portál SLA3D. Súťažiaci sa môže zo súťaže odhlásiť najneskôr do dátumu a času uvedeného v propozíciach súťaže. Pokiaľ sa tak nestane, je súťažiaci povinný uhradiť organizátorovi výšku stravnej jednotky, v opačnom prípade táto čiastka môže byť vymáhaná organizátorom.

11. Technickí delegáti : 

Pre súťažnú sériu JU5 2024 boli schválení títo technickí delegáti: Eduard Novotný( HU), Branislav Peter (TRRB), Lívia Rakovská(TRRB), Ján Kováč (TRRB), Filip Schwarz(CRB), Ivan Majchrovič(TRLB).


Riaditeľ celej súťažnej série Južná päťka: 

Mgr. Attila Száraz, szarazattila@legolas.sk, 0905 979 736.

Súťaž sa koná v pôsobnosti Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D a je organizovaná podľa jej bezpečnostných , športových a organizačných štandardov.

Súťažná séria je schválená na započítavanie priemerných nástrelov z jednotlivých súťaží na výpočet výkonnostnej triedy športovca SLA 3D (4.VT. a 5.VT.). 

Aktívni športovci do 23 rokov môžu uskutočniť úhradu štartovného aj poukážkami na štartovné zdarma vydanými SLA 3D pre rok 2023.


Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+

Štartovné:

Deti: 6€

Kadeti: 8€

Seniori: 13€

Veteráni: 13€

Obedy:

Štartovné neobsahuje obed. Cena obedu: 0,00€

Druh obedu: organizátor doplní včas

Program:

08.00 – 09.30       Registrácia, tréning

09.30 – 10.00       Otvorenie súťaže, rozdelenie skupín

10.00 – 10.30       Začiatok súťaže (prvý výstrel) – presne udať

14.30                    Odovzdanie vyplnených bodovacích lístkov, Obed

do 16.00               Vyhodnotenie


Ocenenie:


 • Každé kolo sa vyhodnocuje zvlášť. Oceňuje sa medailami, ocenení sú prví traja v každej divízii luku a vekovej kategórii podľa pohlavia.
 • Medaile sa odovzdávajú víťazom len osobne.

Ubytovanie:

Iné:

DRUH TRATE : FAJČIARSKA

V mieste pretekov bude sprístupnený bufet.


Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba