SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Východoslovenský pohár 3D - FINÁLE
11.11.2023 - 11.11.2023     Spišské Vlachy     Nižšia súťaž

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 08.11.2023 - 0:00, online odhlásenie je možné len do 09.11.2023 - 0:00
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 100

Organizátor:

SLK Spišské Vlachy
Organizátor - Peter Michlík, 0915 370 669, pemi27@gmail.com
Riaditeľ súťaže - Ján Kakalejčík
Hlavný rozhodca - Ľubomír Pikla
Pomocný rozhodca - Peter Michlík

Adresa:

Okolie 586, 053 61 Spišské Vlachy, Slovensko , RS Zahura , chata Sabinka

Mapa:

GPS: 48.9262308, 20.804967


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Súťažné pravidlá: strieľa sa podľa pravidiel World Archery

(oproti pravidlám WA sú pridané divízie lukov: OL, PBHB, HU, CRB).

Počet terčov: minimálne 20, max. 30 (podľa počtu účastníkov).

Počet výstrelov na terč: 2 ( okrem divízie CRB. Táto strieľa 1výstrel.) 

Maximálne vzdialenosti: biely kolík - max. 20 metrov (deti všetky divízie lukov), modrý kolík - max. 30 metrov, červený kolík - max. 45 metrov (seniori a veteráni HU, CU, CRB, OL)

Postavenie strelcov pri kolíku:  Strieľa sa vo dvojiciach, obaja strelci musia byť postavení za streleckou líniou. Postavenie pravého strelca jev štvrťkruhu max. 1 meter napravo od kolíka a max. 1 meter za kolíkom.Postavenie ľavého strelca je v štvrťkruhu max. 1 meter vľavo od kolíka a max. 1meter za kolíkom. 

Bodovanie výstrelov: 11, 10, 8, 5, 0 (stačí aj dotyk čiary na zapísanie vyššejbodovej hodnoty). 


Zapisovanie zásahov:

Na bodovanie zásahov sa používajú 2 online bodovačky - pre Androidy je potrebné stiahnúť si aplikáciu Ijász.net.V každej skupine bodujú do online bodovačiek dvaja súťažiaci, pričom kapitánskupiny zodpovedá za správnosť nahodených údajov, ako aj kontroluje zhoduvýsledkov na oboch mobiloch pred uzamknutím a odovzdaním výsledkov.

alebo

V prípade, že je v skupine je ibajeden mobil s online bodovačkou, tak sa zapisuje 1x do mobilu a 1x na papierovúbodovačku. Kapitán skupiny zodpovedá za správnosť nahodených údajov a kontrolujezhodu výsledkov na mobile a na papierovej bodovačke pred uzamknutím aodovzdaním výsledkov.

alebo

V prípade, že v skupine nie jemobil s online bodovačkou, tak sa zapisuje 1x na papier. Výsledky musia byťprepísané do online bodovačky a v takejto forme odovzdané organizátorovi.Kapitán skupiny zodpovedá za správnosť nahodených údajov do online bodovačky aich zhodu s výsledkami na papierovej bodovačke.

Pri zapisovaní do papierovej bodovačky je povinné priebežne spočítavať body.

 

Skupiny: Maximálnypočet strelcov v skupine je 6;

Zaraďovanie do skupín nesmie byť voľné, ale riadené organizátorom tak, aby v žiadnej skupine neboli iba súťažiaci z jedného klubu. Je dostačujúce skupiny vytvárať ráno pred samotnousúťažou organizátorom poverenou osobou, ktorá bude zapisovať účastníkov doskupín.

V jednej skupine sa môžu prehladký priebeh súťaže prihlásiť maximálne 4 strelci (HU, CU, CRB, OL). Pritvorbe skupín sa odporúča zohľadniť menej pohyblivých ľudí a veteránov, anechať skupiny prvú a poslednú pre takýchto lukostrelcov, avšak iba pre nich, anie celú rodinu, či doprovod.

Vo vekových kategóriách jerozhodujúci vek k dátumu 1.kola súťažnej série. Je možné strieľať vo vyššejvekovej kategórií (napr. dieťa v kadetoch, kadeti a veteráni v dospelých). Všetky kolá je potrebné strieľať v jednej vekovej kategórií, inak sa body nebudú započítavať.

V skupinách nesmú byť iba osoby zjedného klubu.

 

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB,PBHB, CB 

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior18+, Veterán 55+ 

Licencie: Súťažnáséria 3D VSP je "open" – čiže otvorenou súťažnou sériou prelicencovaných strelcov, ako aj pre súťažiacich bez licencie. Súťažiaci zozahraničia majú povolené štartovať bez obmedzení. 

Deti: Deti sa môžu zúčastniť súťaže len v sprievode rodiča alebo ním poverenej dospelejosoby. Jedna dospelá osoba môže sprevádzať maximálne 2 deti.

Fair Play: Pri registrácii prebehnezákladná kontrola náradia v zmysle platných pravidiel. Na registráciu jepotrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou. 

Bezpečnosť: Zaužívanie alkoholu pred súťažou a počas súťaže je okamžitá bezpodmienečnádiskvalifikácia. Bezpečnostné pravidlá na trati sú povinné dodržiavať ajsprevádzajúce osoby.Účastníci súťaže v kamuflážnom oblečení musia mať na sebeprvky s vysokou viditeľnosťou (napr. reflexná vesta).

 

Všetci štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať pokyny organizátora.

 

3D VSP má v roku 2023 5 kôl. Podľa organizátorov: 

Nimród Veľké Kapušany

TAS Leles

LK Dobšiná

LK Košice - Poľov

 Finále - SLK Spišské Vlachy


Súťaž sa koná v pôsobnosti Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D a je organizovaná podľa jej bezpečnostných , športových a organizačných štandardov.

Súťažná séria je schválená na započítavanie priemerných nástrelov z jednotlivých súťaží na výpočet výkonnostnej triedy športovca SLA 3D (4.VT. a 5.VT.). 

Aktívni športovci do 23 rokov môžu uskutočniť úhradu štartovného aj poukážkami na štartovné zdarma vydanými SLA 3D pre rok 2023. 

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+

Štartovné:

Obedy:

Štartovné neobsahuje obed. Cena obedu: 0,00€

Program:

08:00 - 09:30 - Registrácia:

09:45 - Zahájenie, organizačné a bezpečnostné pokyny

10:00 - Štart súťaže

13:00 - Obed

15:00 - Vyhodnotenie 

Ocenenie:

Pre celkové hodnotenie je potrebná účasť aspoň na 3 súťažiach. Do celkového hodnotenia 3D VSP sa započítavajú body za 3 najlepšie umiestnenia. V prípade rovnosti bodov je ďalším kritériom vyhodnotenia priemer na šíp z 3 najlepších umiestnení.

Bodovanie do celkového hodnotenia: 
1.miesto: 30 bodov
2.miesto: 25 bodov
3.miesto: 21 bodov
4.miesto: 18 bodov
5.miesto: 15 bodov
6.miesto: 12 bodov
7.miesto: 9 bodov
8.miesto: 6 bodov
9.miesto: 3 body
10.miesto: 1 bod

Prví z jednotlivých divízií, z celkového hodnotenia budú na finálovom kole vyhodnotení pohármi alebo inými pamätnými plaketami.

Ubytovanie:

Organizátor nezabezpečuje ubytovanie

Iné:

Bufet a parkovisko v mieste súťaže

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba