SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Zverejnenie kandidátov na SP/MSR 2023, návrhy na diskusiu na VČS 17.11.2022

Dňa 17.11.2022 sa bude konať Výročná členská schôdza SLA 3D 2022.

Do 11.11.2022 mohli zaslať naši členovia pripomienky na zlepšenie a zmeny, ktoré sa prerokujú na VČS. Prosím, aby ste si vrámci klubov prerokovali dané pripomienky a dohodli sa, ako bude váš zástupca na VČS hlasovať, či prípadne bude mať pozmeňovací návrh.

PRIPOMIENKY NA DISKUSIU NA VČS:

(jednotlivé návrhy sú vo formáte PDF, otvorte si ich kliknutím na návrh)

Málek Peter - prihlásené osoby, ktoré sa nezúčastnia na SP a MSR musia dodatočne uhradiť plné štartovné

Malek Peter - určiť počet individuálnych rozstrelov na MSR

LK Epirus - dve osoby na jednom kolíku na individuálnych rozstreloch na MSR

Málek Peter - Upresniť pravidlá tímovej súťaže na MSR

LK Epirus - MSR - súťaž klubových tímov určiť presné pravidlá

LK Prešov - 3 tímové klubové súťaže na MSR

LK Epirus - tvorba skupín na sp po štyroch

LK Bašta - tvoriť skupiny na SP podľa priebežného poradia po štyroch

Málek Peter - Lévay Tibor - Medaile a ocenenia odovzdať iba prítomným, obmieňať poradie vyhlasovania

LK Epirus - podmienky zverejňovania súťaží v súťažnom kalendári

LK Epirus - potreba nových výkonnostných tried

LK Epirus - povinnosť hlavného rozhodcu na MSR postaviť kolíky

LK Epirus - pri 2x zapisovaní do mobilných bodovačiek nepoužívať papierové bodovačky

LK Bašta - zrušiť individuálnych členov

LK Bašta - zmeniť bodovanie na SP od 30 po 3 body

LK Bašta - účastníkov nad 70 rokov odmeňovať vždy medailou

LK Epirus - odmena predsedovi SLA 3D


KANDIDÁTI SLOVENSKÝ POHÁR SLA 3D 2023 (8 kôl):

región ZÁPAD:

LK Topoľ, Topoľčany

Lk 3beč Partizánske

LK Epirus, Prievidza

*

región STRED:

ARQUITIS, Blatnica

Lukostrelecký klub Route 66, Brezno

ŠK ORLÍK SLIAČ

Lukostrelecký Klub Bašta Rimavská Sobota

LK Varín

*

región VÝCHOD:

Spišský Lukostrelecký Klub, Spišské Vlachy

*

KANDIDÁTI MSR SLA 3D 2023:

Lukostrelecký Klub Bašta Rimavská Sobota

*

Chceme poprosiť všetky kluby, ktoré žiadali o organizovanie SP alebo MSR, aby si skontrolovali, či sú v tomto zozname. Aby sa nestalo, že sa prihláška niekde stratila.

Ďakujem!

Peter Málek

Posted in Dianie v SLA3D, Organizačná komisia on nov 11, 2022

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba