Zoznam členov SLA 3D s medzinárodnou licenciou HDH IAA

Vážení členovia SLA 3D,

rád by som Vás informoval o zozname členov SLA 3D, ktorým bola uhradená medzinárodná licencia, ktorá je potrebná na účasť na medzinárodných súťažiach zastrešovaných HDH IAA (viď: http://hdhiaa.net/competitions/competitions_list/). Ide napr. o Majstrovstvá sveta HDH IAA v Moosburgu v septembri 2018, kam sa chystá cca. 70 strelcov zo Slovenska, príp. na Grand Prix v Maďarsku.

Členské bolo uhradené za tých 47 strelcov, ktorí mali uhradené členské v SLA 3D a zároveň mali k 30.4.2018 uhradené a zapísané štartovné ma MS HDH IAA v Rakúsku (príp. poslali doklad o úhrade).

Zoznam členov, ktorým bola uhradená medzinárodná licencia HDH IAA, je možné stiahnúť tu:ZOZNAM:

Individuálna medzinárodná licencia HDH IAA má hodnotu 15 EUR, tak aj tu vidíte, že sa oplatí byť členom SLA 3D s ročným členským 12 EUR :-).

Tieto licencie boli uhradené z rozpočtu SLA 3D pre rok 2018 - z položky podpora reprezentácie.

Vzhľadom k tomu, že nám ešte zostali v rozpočte na túto položku peniaze a chceme podporiť všetkých našich strelcov prihlásených na MS HDH IAA, tak uhradíme licenciu nielen za tých, ktorí mali úhradu vykonanú do 30.4.2018, ale aj za tých, ktorí sa rozhodnú zaplatiť štartovné za Majstrovstvá sveta aj dodatočne.

K 15.8.2018 urobíme dohlásenie ďalších licencií u strelcov, ktorí doplatia štartovné za MS do tohto dátumu.

Veríme, že sme týmto uľahčili situáciu aj strelcom, ktorí sa do teraz nevedeli rozhodnúť o svojej účasti na MS HDH IAA.

V prípade dotazov ma prosím kontaktujte.

Ing. Peter Málek - hospodár SLA 3D

Posted in Hospodárska komisia on máj 02, 2018

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba