Zápisnica z výročnej členskej schôdze SLA 3D - 2016

Milí lukostrelci,

dňa 17.novembra 2017 prebehla výročná členská schôdza SLA 3D vo Varíne.

Najdôležitejšie skutočnosti, ktoré sa na schôdzi schválili:

  • členské pre rok 2017 sa nemení, bude 6 EUR (deti a juniori) a 12 EUR dospelí
  • bol schválený rozpočet pre rok 2017, najdôležitejším príjmom je výber členského, pri výdajoch sa pozitívne stanovila štruktúra rozpočtu vedúca k tomu, že SLA 3D bude financovať konečné oceňovanie SP a MSR, bude financovať rozhodcov na súťažiach SP a MSR, bude sa robiť školenie rozhodcov a sústredenie detí, podporí sa reprezentácia
  • zorganizuje sa 6+1 kôl Slovenského pohára; východ, západ a stred SR má po 2 preteky
  • preteky SP a MSR sa budú v roku 2017 riadiť pravidlami HDH IAA
  • všetci predsedovia klubov žiadali, aby sa viac dbalo na dodržiavanie pravidiel
  • z predsedníctva odstúpili Robert Paškuliak a Dušan Franců, zvolení boli Peter Málek a Dušan Horváth

Zápisnicu si môžete stiahnúť tu:.

Ing. Peter Málek - predseda komunikačnej komisie

Posted in Dôležité, Dianie v SLA3D on dec 05, 2016

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba