SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Výročná členská schôdza SLA 3D - 17.11.2021 - Pozvánka (s úpravou na online rokovanie)

Výročná členská schôdza SLA 3D 2021 - POZVÁNKA zo dňa 6.10.2021.

.

Vážení predsedovia klubov, vážení členovia SLA 3D,

pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D, ktorá sa uskutoční dňa 17. 11. 2021 (streda).

Miesto konania:

Predsedníctvo SLA 3D na svojom ostatnom zasadaní rozhodlo, že vzhľadom na aktuálnu a predpokladanú COVID situáciu bude najvhodnejšie, ak VČS prebehne online. V roku 2020 sme postupovali podobne a fungovalo to všetko bez väčších problémov.

VČS prebehne online na adrese: https://meet.jit.si/sla3d-vcs (len pre účastníkov VČS - napr. predsedov klubov)

VČS bude pre ostatných prenášaná na adrese: https://www.youtube.com/channel/UCgwz9cUZUmL_WPDTzQ3aFaA

Časový harmonogram:

11.11.2021 (štvrtok)

 • uzávierka žiadostí o usporiadanie SP/MSR 2022
 • uzávierka príspevkov do diskusie na VČS

12.11.2021 (piatok)

 • na webe budú zverejnené: príspevky do diskusie, zverejnenie kandidátov na usporiadanie SP a VČS

16.11.2021 (utorok)

 • do 16:00 hod. - koniec prihlasovania účastníkov VČS (prihlasujú sa predsedovia a zástupcovia klubov apod.), spôsob prihlasovania viď dolu
 • do 16:00 hod. - mailové odoslanie splnomocnenia, ak na VČS zastupuje v hlasovaním predsedu klubu iná osoba, resp. zastupuje individuálneho člena (členov). Spôsob zaslania splnomocnenia viď dolu.

17.11.2021 (streda)

 • 7:30 - 8:00 pre začiatočníkov / menej technicky skúsených je možnosť prihlásiť sa pred VČS na link http://meet.jit.si/sla3d-skuska, tam vám Dušan Franců pomôže zorientovať sa a vyskúšať všetky funkcie.
 • 7:45 - 8:50 prihlasovanie sa účastníkov na adresu: https://meet.jit.si/sla3d-vcs (do virtuálnej miestnosti budú vpustení iba vopred prihlásení zástupcovia klubov a indiv.členovia - napr. predsedovia klubov apod.). Pri vstupovaní do virtuálnej miestnosti chvíľku čakajte, pretože bude potrebné overiť identitu každého účastníka a skontrolovať jeho nastavenie. Prihlasujte sa radšej skôr, po prihlásení a prezentácií si už necháte spustený počítač a môžete do začiatku VČS odísť od počítača.
 • 9:00 - 15:00 Výročná členská schôdza
 • 12:00 - obedná prestávka

Návrh programu Výročnej členskej schôdze:

 1. Otvorenie (predseda SLA 3D)
 2. Konštatovanie uznášaniaschopnosti (mandátová komisia)
 3. Návrh a schválenie rokovacieho poriadku (Dušan Franců)
 4. Voľba orgánov VČS
 5. Schválenie programu VČS
 6. Správa o činnosti SLA3D v roku 2021 (Peter Málek)
 7. Správa o hospodárení SLA3D 2021 (Peter Málek)
 8. Revízna správa (revízor združenia - Jozef Matejov)
 9. Plán činnosti SLA 3D na rok 2022 (Peter Málek)
 10. Rozpočet SLA 3D pre rok 2022 a jeho naviazanie na plán činnosti (Peter Málek)
  • Rozhodnutie o výške štartovného a zliav na SP a MSR 2022
  • Výška členského príspevku do SLA 3D 2022 (zohľadniť stúpajúce ceny stravy)
 11. Diskusia k vopred zaslaným bodom od jednotlivých klubov (prípadné body na diskusiu za jednotlivé kluby zasiela predseda lukostreleckého klubu a je potrebné zaslať ich najneskôr do 11.11.2021 na mailovú adresu: info@archery3d.sk). Uvedené dotazy budú zverejnené pred VČS na tejto stránke, aby si mohli kluby dané body prediskutovať).
 12. Vyhodnotenie organizačnej stránky jednotlivých kôl SP 2021 (Dušan Horváth) a MSR 2021 (Franců Dušan)
 13. Výber organizátorov SP podľa schválených pravidiel a MSR 2022 (na základe predchádzajúcich prihlášok na SP a MSR). (Peter Málek)
  • v prípade, že bude viacero kandidátov o organizáciu MSR, bude nasledovať krátka prezentácia oboch organizátorov, na základe ktorej sa hlasovaním vyberie organizátor
 14. Organizácia a kalendár súťaží v pôsobnosti SLA 3D (vytvorenie kalendára s prioritným zadelením súťaží GP, MS HDH, SP a MSR, následne ostatných sérií súťaží - SSP, VSP, 3D West Cup, Južná 5-ka, Turnaj 3 krajín, ako aj individuálnych súťaží) (Peter Málek)
 15. Rôzne, diskusia

Pokyny:

SPLNOMOCNENIE NA ZASTUPOVANIE NA VČS:

Odporúčame, aby sa na VČS zúčastnili predsedovia klubov, prípadne nimi písomne poverení zástupcovia. Každý predseda, alebo jeho poverený zástupca obdrží pri prezentácii informáciu o počte členov, ktorých zastupuje.

Na základe písomných splnomocnení môže zastupovať splnomocnená osoba aj individuálnych členov SLA 3D. Pokiaľ sa VČS nemôže zúčastniť predseda klubu, alebo jeho zástupca, môže predseda písomne poveriť zastupovaním celého klubu predsedu alebo zástupcu iného klubu. Prosíme, aby sa za každý klub prihlásila iba jedna osoba (napr. predseda klubu, alebo ním splnomocnená osoba).

Splnomocnenie na VČS vo Worde

Splnomocnenie na VČS v PDF

Splnomocnenie je potrebné stiahnúť, vypísať, vytlačiť, podpísať, nascanovať/odfotiť mobilom a poslať mailom najneskôr do 16.11.2021 do 16:00 hod. na emailovú adresu: info@archery3d.sk.

PRIHLASOVANIE NA VČS:

Potvrďte, prosím, svoju účasť vyplnením formuláru na: http://www.archery3d.sk/prihlasenie/vyrocna-clenska-schodza-sla-3d-2021 Poprosíme o prihlásenie čo najskôr, najneskôr do 16.11.2021 do 16:00 hod. z dôvodu zabezpečenia potrebných podkladov!

ROKOVACÍ PORIADOK:

V prílohe nájdete návrh rokovacieho poriadku, podľa ktorého sa bude schôdza riadiť. Rokovací poriadok VČS - na stiahnutie tu

ŽIADOSŤ O USPORIADANIE SP, MSR:

Žiadosť o usporiadanie môžu žiadať členské kluby zaslaním tohto vyplneného formuláru do 11.11.2021:

Žiadosť o usporiadanie SP/MSR - vo Worde Žiadosť o usporiadanie SP/MSR - v PDF

PRÍSPEVOK DO DISKUSIE - dľa bodu 11 programu VČS:

Pokiaľ máte návrh a príspevok na diskusiu na VČS (návrhy na úpravy, zmeny apod.), je potrebné vyplniť nasledujúci formulár a zaslať ho najneskôr do 11.11.2021. Všetky príspevky budú zverejnené na oboznámenie účastníkom VČS na tejto stránke.

Formulár na príspevok do diskusie - vo Worde

Formulár na príspevok do diskusie - v PDF


Počas online prenosu každému odporúčame dať si slúchadlá s mikrofónom, čím budete lepšie počuť a nebudete ostatných rušiť. Taktiež pokiaľ budete vystupovať s príspevkom, tak je potrebné, aby v miestnosti, v ktorej sa budete nachádzať, bude ticho (aby tam neštekal pes, či manželka neklepala šnicle :-).

MANUÁL, AKO PRACOVAŤ S PROGRAMOM POČAS VČS

Tu sme pre menej skúsených spísali manuál, ako pracovať na VČS:MANUÁL NA STIAHNUTIE V PDF TU

ONLINE PRENOS PRE ZÁUJEMCOV O DIANIE NA VČŠ:

Výročná členská schôdza sa bude vysielať online na našom youtube kanáli. Bude možné sledovať priamy prenos bez možnosti zasahovania do priebehu VČS.

Sledovať môžete tu: https://www.youtube.com/channel/UCgwz9cUZUmL_WPDTzQ3aFaA

Ešte jednoduchší spôsob: jednoducho na našej stránke www.sla3d.sk vľavo v menu nájdete položku: Youtube kanál SLA 3D.

youtube.JPG


dňa 6.10.2021

predseda a predsedníctvo SLA 3D

Takto to vyzeralo na VČS v roku 2021. Teraz to bude vyzerať veľmi podobne. VČS 2020.png

Posted in Dôležité, Dianie v SLA3D, Organizačná komisia on okt 06, 2021

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba