Výročná členská schôdza - priebežne prerokované dokumenty

Tento príspevok slúži účastníkom VČS SLA 3D - 17.11.2023 vo Zvolene, aby mohli sledovať prerokovávané dokumenty nielen na projektore, ale aj vo svojich notebookoch/mobiloch.

ONLINE PRENOS - kompletné rokovanie v štyroch častiach si nájdete tu:

youtubeSLAVCS.JPG

Navrhovaný program VČS (Dušan Horváth)

Správa o činnosti SLA 3D 2023 (Málek Peter - predseda)

Správa o hospodárení SLA 3D 2023 (Málek Peter - predseda)

Správa o kontrole hospodárenia (Matejov Jozef - revízor)

Odpočet práce končiaceho predsedníctva


Plán činnosti SLA 3D - 2024

Plán rozpočtu SLA 3D - 2024

Diskusia na vopred zaslané pripomienky


Posted in Organizačná komisia on nov 17, 2023

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba