SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Prihlásiť sa
Hlavný partner SLA3D:

Môžete požiadať o svoju výkonnostnú triedu

Mílí členovia SLA 3D,

Od 4.6.2020 nám platí Smernica pre priznávanie výkonnostných tried v pôsobnosti SLA 3D.

Znenie smernice: Smernica SLA 3D pre výkonnostné triedy

Výkonnostné triedy:

VT sú kvalifikačnou pomôckou pre skvalitnenie práce Metodicko – trénerskej komísie SLA3D v procese prípravy koncepcie zvyšovania výkonnosti lukostrelcov (kvalifikácia na kontrolné súťaže, sústredenia, výber a nominácie do reprezentácie, testy, apod.).

SLA 3D, Metodicko – trénerská komísia , priznáva tieto VT :

 • Majstrovská VT - MS.VT
 • Prvá VT - I.VT
 • Druhá VT - II.VT
 • Tretia VT - III.VT

Podmienkou pre priznanie VT je dosiahnutie požadovaného výsledku – priemerného nástrelu (pozri tabuľku) uvedeného v oficiálnej výsledkovej listine zo súťaže potvrdenej hlavným rozhodcom minimálne trikrát v priebehu obdobia 14 kalendárnych mesiacov.

Výsledky sa započítavajú až od platnosti tejto smernice a vždy dosiahnuté len v určených vekových kategóriách (senior, veterán, kadet). O priznanie dosiahnutej VT strelec požiada po splnení podmienok e-mailom na adresu info@archery3d.sk. V žiadosti uvedie dosiahnuté výsledky a odkaz na výsledkové listiny obsahujúce výsledky, ktorými splnil limity pre príslušnú VT. Metodicko – trénerská komisia SLA 3D overí splnenie podmienok a následne zaznamená priznanú VT do profilu lukostrelca na internetovom portáli SLA 3D.


Toľko oficiálne znenie. Potom, ako sme schválili túto smernicu pred prvým tohtoročným SP, tak ma veľa lukostrelcov oslovilo s nadšením, že je to výborná myšlienka. Už mali naštudované, koľko by mali streliť a o to sa viac snažili podať kvalitný výkon.

Pokúsim sa vysvetliť, aký to môže mať do budúcnosti význam a na čo by sa to mohlo využiť.

Aktuálny význam? Na základe výsledkov zo 7 kôl SP 2020 a MSR na Planinke môžete požiadať o pridelenie výkonnostnej triedy (VT). Tá vám bude zapísaná do profilu a bude tam až do decembra 2021. Pre športovo a výkonovo orientovaných lukostrelcov to má veľký význam. Je to určite prestížou a známkou kvalitného lukostrelca mať čo najvyššiu VT.

Už pri prihlásení na súťaž bude dobrý prehľad, aká kvalita strelcov sa tam stretne. Čiže hlavná myšlienka je motivačná.

Na čo by sa to dalo využiť v budúcnosti?

Možností je veľa a súvisia s rozvojom našej organizácie a na čom sa zhodneme, ako by sme to vedeli využiť. Upozorňujem, že žiadna z doluuvedených možností zatiaľ nebola schválená, ani implementovaná. Skôr sú to príklady, ako by sa to mohlo dať v budúcnosti použiť.

Príklad 1:

Predstavme si, že náš športový zväz bude mať ďalší razantný nárast členov. To je určite želateľné a v to dúfame. Negatívom môže byť, keď sa priveľa záujemcov bude chcieť prihlásiť na MSR. MSR by mali byť vrcholom súťažnej sezóny pre najlepších lukostrelcov. A ak nás bude veľa členov, tak by na MSR mali ísť takí, ktorí budú vedieť strieľať a budú mať aspoň akú takú výkonnosť. Aby sa tam neprihlásili len takí, ktorí boli dostatočne rýchli pri prihlasovaní na internete.

Čiže sa napr. začiatkom roka povolí prihlasovanie na jesenné MSR. A do 30.6. sa budú môcť prihlásiť iba držitelia aspoň 3.VT. Po 1.7. sa budú môcť prihlásiť aj ostatní bez dosiahnutej VT až do naplnenia maximálnej kapacity. Strelci budú mať na jar veľkú motiváciu získať aspoň 3.VT na Slovenskom pohári, alebo na súťažiach nižšej kategórie (3D West Cup, SSP, Južná 5+1 apod.). Takto to bude registrácia na MSR spravodlivá a MSR budú naozaj stretnutím tých najkvalitnejších lukostrelcov.

Príklad 2:

Predstavme si, že SLA 3D bude mať dostatok financií a bude vedieť a chcieť podporiť reprezentantov preplatením štartovného/iných vhodných nákladov na MS/ME HDH IAA. Zvyčajne sa to robí tak, že štartovné sa prepláca až po súťaži pre tých, ktorí prinesú výborný výsledok. Čo tak preplatiť držiteľom Majstrovskej VT štartovné vopred - bez ohľadu na to, ako dopadnú? Dosiahnúť Majstrovskú VT nie je vôbec jednoduché a kto ju dosiahne, je určite výborným športovcom.

Príklad 3:

Už v súčasnosti sa začína tvoriť kolektív trénerov z našich radov, ktorí idú hľadať spôsoby, ako sa venovať talentovanej mládeži. Takáto mládež bude mať sústredenia, lepšie podmienky na vzdelávanie a trénovanie. Ako najľahšie nájsť, kto patrí medzi talentovanú mládež? Určite dobrá výkonnosť je jedným z poznávacích znakov.

Toto je zopár príkladov, na čo sa dajú VT použiť v budúcnosti. Pre niekoho budú VT veľkým cieľom a motiváciou, pre niekoho to nebude vôbec podstatné. Pre tých, ktorým na VT nezáleží a tento šport berú skôr ako výbornú formu prežitia voľného času, či stretnutia s rodinou a priateľmi, nič sa pre nich nemení. Nemusia o nič žiadať a budú športovať, ako doteraz.


AKO POŽIADAŤ O VÝKONNOSTNÚ TRIEDU?

 1. Pozriem sa na svoje výkony v roku 2020 zo SP a MSR (iné súťaže sa neberú do úvahy).

Najľahšie je pozrieť sa do svojho profilu: http://www.archery3d.sk/clen/SVK1371 (na konci si dajte svoje číslo licencie).

Najskôr si zistím 3 najlepšie priemery na šíp zo 7 súťaží SP 2020 (tie vidím vo svojom profile), resp. z MSR na Planinke (výsledky a priemery tu:

http://www.archery3d.sk/storage/app/uploads/public/5f7/1e5/0b8/5f71e50b8b2bb953582981.pdf)

 1. Následne si pozriem v tabuľke, ktorú hodnotu spĺňajú všetky 3 najlepšie výsledky.

Príklad: som PBHB veterán, moje 3 najlepšie výkony (berieme do úvahy priemer na šíp na každej súťaži, nie celkové skóre) sú: 5.87, 5.94, 6.28. Pozriem na najhorší výsledok z nich: t.j. 5.87, zaokrúhlim na 1 desatinné miesto matematicky, t.j. 5,9.

Následne v tabuľke pozriem 2.riadok od spodu PBHB muži, Veteráni, červený stĺpec: splnil som limit 5,5 pre II. VT.. Keby som mal najhorší výsledok z týchto troch s priemerom aspoň 6,0, tak som v žltom stĺpci a splnil som I.VT.

limity.JPG

Časté chyby pri podaných žiadostiach:

Podmienkou pre priznanie VT je dosiahnutie požadovaného výsledku – priemerného nástrelu (pozri tabuľku) uvedeného v oficiálnej výsledkovej listine zo súťaže potvrdenej hlavným rozhodcom minimálne trikrát v priebehu obdobia 14 kalendárnych mesiacov. /nie priemeru z troch priemerných nástrelov ,ktorý splňa hodnotu podľa VT !/

NEKALKULUJEME HODNOTU VT AKO PRIEMERNÚ HODNOTU Z 3-OCH PRIEMEROV / ŠÍP Z 3-OCH NAJLEPŠÍCH PRETEKOV! Výsledky sa započítavajú až od platnosti tejto smernice 04.06.2020 a vždy dosiahnuté len v určených vekových kategóriách (senior, veterán, kadet).

 1. Zaslanie žiadosti o priznanie VT - vzor
 • email poslať na adresu: info@archery3d.sk
 • predmet emailu: Žiadosť o priznanie VT - meno priezvisko
 • Text emailu:
  Týmto Vás žiadam o priznanie výkonostnej triedy:
 • Meno priezvisko:
 • číslo licencie:
 • divízia, veková kategória (napr. TRRB, senior)
 • 3 najlepšie výkony: (názov súťaže + link na výsledky, dosiahnutý priemer na šip)

(výkony aj s rozpisom súťaže si môžete vykopírovať zo svojho profilu - bude to automaticky obsahovať aj link na súťaž napr. takto:)

VZOROVÁ ŽIADOSŤ:

vzor.JPG

Žiadosť môžete zaslať jednotlivo, ako aj na viacerých športovcov naraz (napr. v klube).

 1. Metodicko – trénerská komisia SLA 3D overí splnenie podmienok a následne zaznamená priznanú VT do profilu lukostrelca na internetovom portáli SLA 3D. To nastane v priebehu niekoľkých dní.

Príklad zobrazenia v zozname prihlásených na súťaž:

VT.JPG


Do kedy bude moja VT platná?

VT, o ktoré požiadate, budú platné do 31.12.2021. Pokiaľ v priebehu roku 2021 zlepšíte svoje výsledky, je možné požiadať o vyššiu VT aj počas súťažnej sezóny.

Veríme, že sme vám aspoň troškou ozrejmili problematiku VT a pre tých, ktorí majú záujem o pridelenie VT, môžu zasielať žiadosti podľa horeuvedeného vzoru.

Marián Antal a Peter Málek za SLA 3D

ibo.jpg

Posted in Metodicko-trénerská komisia on nov 20, 2020

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba