SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Nový Covid Automat a 3D lukostreľba, rady pre organizátorov

Vážení členovia SLA 3D,

v polovici mája nám vstúpil do platnosti nový covid automat. Vyhláška RUVZ k nemu je trošku neprehľadná, tak som sa snažil pre kluby i súťažiacich zhrnúť, čo sa môže a nemôže v okrese s určitou farbou, čo všetko potrebujete k zorganizovaniu súťaže, či k účasti na súťaži.

Nový Covid automat rozdelil naše okresy do týchto 7 stupňov:

covid automat.JPG

Tu vysvetlím, čo v akej farbe môžete robiť v okrese, v akom je napr. súťaž, či robíte tréningy. Zdroj: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_208.pdf


1.JPG

IV.stupeň varovania (čierny okres):

 1. organizovanie súťaží - na základe výnimky z Covid automatu - je možné, s testovaním a max. 12 hodinovými testami, podmienky výnimky viď dolu.
 2. tréningy a organizovanie súťaží - na základe Covid automatu - nie je možné

2.JPG

III.stupeň varovania (bordový okres):

 1. organizovanie súťaží - na základe výnimky z Covid automatu - je možné, s testovaním a max. 12 hodinovými testami, podmienky výnimky viď dolu.
 2. tréningy a organizovanie súťaží - na základe Covid automatu - je možné s týmito obmedzeniami:
  • max. 6 súťažiacich, resp. na tréningu 6 osôb + 1 tréner
  • tréningová plocha minimálne 800 m2 v exteriéri, negatívny test pre tréning nie je povinný
  • všetky osoby na súťaži sú pretestované max. 24 hodinovým antigénovým testom (okrem osôb s výnimkami - zoznam výnimiek na testovanie viď dolu)
  • musia byť dodržané všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí - zobraz v PDF tu:

3.JPG

II.stupeň varovania (červený okres):

 1. organizovanie súťaží - na základe výnimky z Covid automatu - je možné, s testovaním a max. 12 hodinovými testami, podmienky výnimky viď dolu.
 2. tréningy a organizovanie súťaží - na základe Covid automatu - je možné s týmito obmedzeniami:
  • max. 10 súťažiacich, resp. na tréningu 10 osôb + 1 tréner
  • tréningová plocha minimálne 300 m2 v exteriéri, negatívny test pre tréning nie je povinný
  • všetky osoby na súťaži sú pretestované max. 24 hodinovým antigénovým testom (okrem osôb s výnimkami - zoznam výnimiek na testovanie viď dolu)
  • musia byť dodržané všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí - zobraz v PDF tu:

4.JPG

I.stupeň varovania (ružový okres):

 1. organizovanie súťaží - na základe výnimky z Covid automatu - je možné, s testovaním a max. 12 hodinovými testami, podmienky výnimky viď dolu.
 2. tréningy a organizovanie súťaží - na základe Covid automatu - je možné s týmito obmedzeniami:
  • max. 50 súťažiacich, resp. na tréningu 50 osôb + 1 tréner
  • tréningová plocha minimálne 300 m2 v exteriéri, negatívny test pre tréning nie je povinný
  • všetky osoby na súťaži sú pretestované max. 24 hodinovým antigénovým testom (okrem osôb s výnimkami - zoznam výnimiek na testovanie viď dolu)
  • musia byť dodržané všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí - zobraz v PDF tu:

5.JPG

II.stupeň ostražitosti (oranžový okres):

 1. organizovanie súťaží - na základe výnimky z Covid automatu - je možné, s testovaním a max. 12 hodinovými testami, podmienky výnimky viď dolu.
 2. tréningy a organizovanie súťaží - na základe Covid automatu - je možné s týmito obmedzeniami:

6.JPG

I.stupeň ostražitosti (žltý okres):

 1. organizovanie súťaží - na základe výnimky z Covid automatu - je možné, s testovaním a max. 12 hodinovými testami, podmienky výnimky viď dolu.
 2. tréningy a organizovanie súťaží - na základe Covid automatu - je možné s týmito obmedzeniami:

7.JPG

Stupeň Monitoring (zelený okres):

 1. organizovanie súťaží - na základe výnimky z Covid automatu - je možné, s testovaním a max. 12 hodinovými testami, podmienky výnimky viď dolu.
 2. tréningy a organizovanie súťaží - na základe Covid automatu - je možné s týmito obmedzeniami:

VÝNIMKY, KTO SA NEMUSÍ TESTOVAŤ:

Ak sa uvádza podmienka negatívneho výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19, je ho možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:

 • a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní (vakcína Pfizer / Moderna),
 • b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne (vakcína Astra / Sputnik / Johnson),
 • c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 • e) ide o osobu do 10 rokov veku.

VÝNIMKA NA ORGANIZOVANIE SÚŤAŽÍ

 • PLATÍ PRE VŠETKY FARBY OKRESOV (od zeleného po čierny vrátane)
 • súťaž je možné zorganizovať bez limitu počtu súťažiacich
 • všetci účastníci budú disponovať v dobe začiatku hromadného podujatia negatívnym antigénovým testom nie starším ako 12 hodín (je potrebná MOMka na mieste, alebo pri menších súťažiach účastníkom súťaže zabezpečiť ráno v deň súťaže možnosť otestovania sa v MOMke v oblasti)
 • organizátor ohlási súťaž na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jej začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie bez konzumácie pokrmov a nápojov s maximálnou dĺžkou 48 hodín - použiteVZOR OHLÁSENIA HROMADNÉHO ŠPORTOVÉHO PODUJATIA - VZOR NÁJDETE TU - STIAHNI V PDF
 • na súťaži nie sú povolení diváci (iba sprievodné osoby, napr. rodičia sprevádzajúci deti)
 • v prípade stravy - na mieste súťaže nie je možné podávať stravu, odporúčania: stravu zabezpečiť na terase reštaurácie, ktorá je poblíž miesta súťaže, vydať zabalenú stravu, dať zľavu na štartovné a stravu nezabezpečovať.
 • musia byť dodržané všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí - zobraz v PDF tu:

ČO SA VLASTNE ZMENILO NOVÝM COVID AUTOMATOM?

Keď vyšiel nový Covid automat, tak som sa najskôr snažil pochopiť jeho logiku a prípadné výhody pre nás. A čo pre nás z toho všetkého vyplynulo?

Záver je takýto:

Spôsobom, ako sme v SLAčke súťaže rozbehli už v marci (s testovaním MOMkami a ohlásením na Regionálny úrad verejného zdravotníctva), sa bude dať organizovať súťaže aj počas najbližších mesiacov. Bez podstatnej zmeny.

Jediným zjednodušením je to, že ak bude organizátor v oranžovom alebo žltom okrese, môže sa rozhodnúť, akým spôsobom súťaž zorganizuje. Ak je v ružovom okrese do 50 účastníkov, môže sa rozhodnúť tiež. Po novom súťaž nemusí ohlasovať na RÚVZ a namiesto 12 hodinových testov už budú postačovať 24-hodinové testy. Čiže účastníci, ktorí to potrebujú, sa môžu otestovať už doma deň pred súťažou.

Predpokladám, že súťaže pôjdu podľa tohoto "módu" najlbižšie mesiace a treba počítať s tým, že pri väčších súťažiach budú musieť organizátori zabezpečiť MOMky.

Aktuálne počas súťaží sa asi 80% súťažiacich musí ešte testovať. Toto číslo sa dostupnosťou vakcín a preočkovanosťou (a uplynutím potrebnej doby) bude postupne znižovať, čo nám umožní urýchliť a zjednodušiť organizáciu súťaží a časom možno opäť zrušiť letmý štart a štartovať naraz, ako voľakedy.

Dúfam, že Vám tento príspevok pomohol.

Teším sa, že SLA 3D je organizáciou, ktorá dokáže aj v tejto dobe naplno organizovať súťaže a máme v kluboch šikovných ľudí, ktorí to vedia všetko zariadiť. Všetkým veľmi pekne ďakujem v menej celej SLA 3D!

Ing. Peter Málek - predseda SLA 3D

Posted in Dôležité, Organizačná komisia on máj 17, 2021

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba