USMERNENIE pre organizátorov a účastníkov súťaží v období protipandemických opatrení po 1. októbri 2020

USMERNENIE Predsedníctva SLA 3D pre organizátorov a účastníkov súťaží v pôsobnosti a pod záštitou SLA 3D v období protipandemických opatrení po 1. októbri 2020

Od 1.10.2020 je platné Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. Presné znenie celého opatrenia nájdete tu: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf

Pre súťaže v 3D lukostreľbe sú dôležité nasledujúce časti Opatrenia, ku ktorým vydáva predsedníctvo SLA 3D usmernenia s cieľom primeraného aplikovania Opatrenia zachovávajúc jeho účel, ktorým je bránenie šíreniu nákazy virusom Covid-19:

 1. S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb . V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.
 • Usmernenie: Vzhľadom k tomu, že naše súťaže nemajú obecenstvo a súťaží sa zúčastňujú iba športovci a organizačný tím, môže organizátor bez obmedzení rozhodnúť o maximálnom počte súťažiacich. Žiadame súťažiacich, aby na súťaže so sebou nebrali nesúťažiace osoby (napr. partnerov, ďalšie deti apod.). Prosíme minimalizovať počty sprievodných nesúťažiacich osôb pre deti. Odporúčame, aby sa rodičia detí dohodli so súťažiacou dospelou osobou (napr. z klubu), aby robila sprievod danému dieťaťu.
 1. Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:
  • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),
 • Usmernenie: všetky osoby organizačného tímu budú mať rúško (registrácia, kontrola náradia, hlavný rozhodca, riaditeľ súťaže). Súťažiaci mimo súťaže a tréningu budú mať taktiež nasadené rúško.
 1. Zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje
 • Usmernenie:
 • Je zakázané podávať „ranný bufet“, či inú formu stravy (koláče, nátierky apod.). Je zakázané, aby počas súťaže bol na súťaži funkčný bufet s predajom jedla, či nápojov.
 • Organizátor môže zabezpečiť stravu v riadnej reštaurácii, kde budú účastníci súťaže stravu aj konzumovať.
 • Ak túto možnosť nemá, súťaž sa musí konať bez poskytovania stravy, pričom o príslušnú sumu bude znížené štartovné. Nie je možné rozdávať ani stravu balenú ako náhradu obedu (tzv. obedové balíčky). Organizátori súťaží sú povinní upresniť na mail sutaz@archery3d.sk, pokiaľ ich súťaž nebude obsahovať stravu, aká bude upravená cena štartovného.
 • Stravu si súťažiaci zabezpečia sami, pričom ju môžu konzumovať len mimo miesta konania podujatia (napríklad pri svojom aute).
 • Pre zostávajúce dve kolá Slovenského pohára SLA 3D v Rimavskej Sobote a Trnovci nad Váhom predsedníctvo SLA 3D súhlasí so zrušením stravy v rámci štartovného. Štartovné sa v takom prípade zníži na 11 EUR dospelý a 6 EUR deti+kadeti.
 1. Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • Usmernenie: Toto zabezpečuje organizátor súťaže
 1. Zverejniť na viditeľnom mieste na zhromaždisku oznam: Osoba, u ktorej sa prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, musí opustiť miesto hromadného podujatia a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.
 • Usmernenie: Toto zabezpečuje organizátor súťaže
 1. Zákaz podávania rúk,
 • Usmernenie: Pri odovzdávaní medailí nepodávať ruky. Rovnako aj počas celej súťaže. Organizátor vyzve účastníkov súťaže na minimalizáciu osobného kontaktu a dodržiavania odstupu 2 metre.
 1. Pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť.
 • Usmernenie: Pri otvorení súťaže organizátor vyzve súťažiacich, aby dodržiavali rozostupy 2 metre. Za tým účelom pripraví dostatočne veľký priestor a primerane silné ozvučenie. Na zhromaždisku sa môžu umiestňovať obvyklé stoly a lavice, ale s odstupom stolov minimálne 2 metre.
 1. Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
 • Usmernenie: Organizátor toto preukáže na základe štartovej listiny a z počtu osôb pri registrácií na súťaži. K tomu musí mať presný prehľad a počet ďalších osôb organizačného tímu. Každú osobu vstupujúcu na zhromaždisko, tréningovú strelnicu či súťažnú trať musí organizátor zaregistrovať – vrátane sprievodných osôb.
 1. V prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.
 • Usmernenie: Organizátor označí vstup na zhromaždisko nápisom „vstup do miesta športového podujatia“ a jeho hranicu tak, aby doň nepatrilo parkovisko áut účastníkov súťaže.

vydané 1.10.2020

Ing. Peter Málek - predsedsa SLA 3D

Posted in Dôležité on okt 01, 2020

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba