Čo sa aktuálne môže a nemôže v súvislosti s lukostreľbou? Usmerenia SLA 3D - aktualizované 26.4.2020.

Dňa 21.4.2020 zvolal predseda SLA 3D mimoriadne zasadanie predsedníctva SLA 3D. Prediskutovali sa na ňom aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s 3D lukostreľbou, ako aj interpretovanie jednotlivých fáz uvoľnovania opatrení v súvislosti s korona vírusom COVID 19.

Schválili sa odporúčania:

  • pre vykonávanie lukostreleckých tréningov
  • používanie lukostreleckých parkúrov
  • porovnávacie tréningy na 3D parkúroch

Dňa 23.4.2020 bolo vydané usmerenenie Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport. Toto usmernenie bolo zapracované do zápisnice.

Zápisnica zo zasadania je na stiahnutie klikni tu:

Veríme, že tieto odporúčania a informácie uľahčia každému nášmu lukostrelcovi, čo je a čo nie je povolené. Taktiež sa tešíme z toho, že sa budú môcť začať tréningy klubov, trénovať na parkúroch a konečne sa budeme môcť porovnať aj na reálnom 3D parkúre.

Ing. Peter Málek - predseda SLA 3D

Posted in Dôležité, Organizačná komisia on apr 26, 2020

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba