Súťažný kalendár 2024 - informatívny.

Milí členovia SLA 3D!

Uverejňujeme malý bonus v podobe prehľadného zoznamu súťaží v roku 2024 na stránke archery3d.sk.

Ako som už písla v predchádzajúcich oznamoch, mesiac december 2023 je plný testovania novej web stránky a doplňovania funkcií, ktoré nám majú zlepšiť spôsob prihlasovania sa, čakania v poradovníku, pokiaľ je už plno, prednostné prihlasovanie sa výkonnostných tried, nová grafika..... Stanovili sme si , že od 15.01.2024 by sme chceli prejisť na novú verziu. Pokiaľ sa tak však stane, zistila som, že excelová tabuľka nie je úplne dostačujúca a prehľadná pri prezeraní si súťaží.

Preto uverejňujeme súťaže v súťažnom kalendári.

TU: https://archery3d.sk/sutaze

image_174_questions.jpg

Prečo je za názvom každej súťaže v zátvorke slovo Info?

Pretože ide iba o informáciu o súťaži, čiže nebudeme sa do nej prihlasovať. Je to aj preto , aby programátorka vedela, že túto informáciu preklápať z pôvodnej stránky nemá, pretože všetky súťaže sú už nahodená v novom programe a vznikla by ich duplicita :)

Pekný druhý sviatok vianočný
Jana Harabinová

Posted in Dianie v SLA3D on dec 25, 2023

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba