SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Súťaž klubových tímov na MSR - ako na to?

V tomto roku budeme mať novú šancu v boji o medaile - v súťaži tímov našich klubov na MSR. Niektorí o tejto súťaži ešte nevedia, niektorí ešte váhajú s prihlásením. Ak máte malú šancu na medailu v individuálnej súťaži, prečo to neskúsiť v súťaži tímov?

O čo ide, ako na to?

Kto môže vytvoriť tím?

  • tímy tvoria lukostrelecké kluby SLA 3D. V tíme sú štyria strelci. Pričom aspoň traja musia byť členom daného klubu. Jedného strelca si môžu pozvať z iného klubu, či individuálneho člena.

Zloženie tímu:

V každom tíme musia byť zastúpené tieto kategórie strelcov:

  • 1 strelec od červeného kolíka – t.j. HU/CU/CRB/OL
  • 1 strelec od modrého kolíka s karbónovým šípom – t.j. BB alebo TRRB
  • 1 strelec od modrého kolíka s dreveným šípom – t.j. TRLB alebo PBHB
  • 1 strelec od modrého kolíka vo vekovej kategórií kadet s lukom BB, TRLB, TRRB, PBHB. V každom tíme musí byť aspoň 1 žena (je jedno, či karbónový šíp, drevený, kadetka, či strelkyňa od červeného kolíka). Je prípustné, aby jeden strelec spĺňal viacero povinných podmienok, napr. žena+drevený šíp+kadetka.

Hosťovanie:

Klub si môže na hosťovanie pozvať iného lukostrelca SLA 3D s písomným súhlasom predsedu domovského klubu hosťujúceho lukostrelca. Na hosťovanie si môže pozvať aj iného individuálneho lukostrelca bez klubovej príslušnosti. V každom tíme môže hosťovať maximálne jeden strelec.

Potrebujeme voľného strelca na hosťovanie, som voľným strelcom?

Niektoré kluby nevedia zložiť kompletné tímy a chýba im určitý typ strelca, či luku. Riešením je obtelefonovať si známych. Ak však nikoho voľného nepoznáte, tak máte ešte jedno riešenie.

Vytvorili sme nový prihlasovací formulár, kde sa môžu prihlásiť voľní lukostrelci, ktorí sú ochotní ísť hosťovať do niektorého tímu a bojovať v tímovke aj tam. https://www.archery3d.sk/sutaz/voni-lukostrelci-na-hostovanie-do-timov-na-msr

Prihlasovanie tímov iba do 6.9.2021!:

Zasielajú sa prihlášky do súťaže klubových tímov na predpísanom formulári: https://www.archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/msr-2021-prihlaska-klubove-timy.docx https://www.archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/msr-2021-prihlaska-klubove-timy%20pdf.pdf

Prihlásiť sa môžu vždy iba kluby. Klub môže prihlásiť aj viac tímov. Každý tím je štvorčlenný, pričom v každom tíme musia byť najmenej traja strelci z daného klubu a najviac jeden hosť.

Kvalifikácia: Kvalifikačným nástrelom tímu je súčet nástrelov všetkých členov tímu v prvých dvoch kolách (prvý deň MSR). 4 členovia x 2 kolá x 20 výstrelov = 160 výstrelov.

Vo finále tímov sa body nulujú, šancu budú vyrovnané!

Do finále postupuje 6 najúspešnejších tímov, ktoré nastrieľajú v sobotu najviac bodov. V sobotu každý člen tímu vystrelí 20+20 šípov. Čiže sa spočíta 160 výstrelov 4 členov tímu a už v sobotu večer bude jasné, ktoré tímy postupujú do nedeľného finále.

Body z kvalifikácie sa nepripočítavajú k nástrelu vo finále. Zvíťazí tím s najvyšším nástrelom vo finále. Finále tímov sa pre atraktívnosť uskutoční ako prvé na finále MSR, v nedeľu cca. od 13:15 hod.

Finále sa strieľa na 6 zvierat, vždy najskôr strieľa červený kolík, následne od modrého kolíka zvyšní strelci v tíme. Celkovo 4 členovia x 6 zvierat = 24 výstrelov.

Vyhodnotenie:

Tím získa titul 1. Majstra Slovenska SLA 3D v tímoch (pohár + medaile), vyhodnotené bude aj druhé aj tretie miesto.

Štartovné:

Štartovné za jeden tím je 20 EUR. Štartovné uhrádza kapitán tímu počas sobotnej rannej prezentácie na súťaž.


Verím, že táto novinka sa osvedčí a bude atraktívnou pre súťažiacich i divákov!

Peter Málek

Posted in Dôležité on aug 27, 2021

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba