Sústredenie detí a kadetov HU- CU vo Varíne

Dňa 8.7. – 10.7.2016 sa uskutočnilo , 3D SLA - metodicko-trénerskou komisiou plánované , 1. sústredenie mladých strelcov z kladového luku v divízií HU a CU . Bolo nominovaných 12 mladých strelcov vekovej kategórie deti a kadeti. Pekné prostredie v okolí chaty Fatranky vo Varíne s pestrou terénnou konfiguráciou, miestami náročnou aj pre dospelých 3D strelcov, hostilo po 3 dni týchto mladých adeptov 3D lukostreľby .Títo absolvovali pod drobnohľadom 2 trénerov /Marián ANTAL a Peter VILIM / a inštruktora /Radko MIŽENKO/ teoretickú i praktické výuku s následným preverením v preteku - „Medzinárodný maratón detí“. Dobré umiestnenie v preteku , medaila s čokoládou z rúk predsedu 3D SLA - Jožka ĎUGELA ,boli pekným zadosťučinením pre tých najlepších. Musím s potešením konštatovať , že niektorí mladí strelci príjemne prekvapili jak zvládnutím techniky streľby či pohotovým a pomerne presným odhadom vzdialenosti .Je to dobré znamenie pre ďalšiu prácu s týmto kolektívom s cieľom vybudovania reprezentačného kádra mladých strelcov z kladkového luku. Príroda ,dobra atmosféra a výborná strava z kuchyne usporiadateľa ,pestrý večerný program , prispeli ku zdarnému priebehu pekného trojdňového športového víkendu. Poďakovanie patrí aj rozhodcom a inštruktorom ,technickému personálu ,zdravotnej záchrannej službe a rodičom neplnoletých mladých športovcov , ktorý sa v plnej miere pričinili ku zdarnému a bezpečnému priebehu celého , takéhoto charakteru , historicky prvého, podujatia v réžií 3D SLA. Nakoniec poďakovanie aj všetkým mladým strelcom - boli ste super!

Marián ANTAL – člen predsedníctva, predseda Metodicko-trénerskej komisie 3D SLA

sústredenie 8-10.07.2016 Varín CU,HU (1).JPG

sústredenie 8-10.07.2016 Varín CU,HU (2).JPG

Posted in Metodicko-trénerská komisia on júl 12, 2016

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba