SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Slovenský Pohár 2016

Slovenský pohár 3D je dlhodobá (seriálová) súťaž, ktorej sa môžu zúčastniť lukostrelci - držitelia licencie SLA3D pre rok 2016 alebo licencií zahraničných asociácií uznaných SLA3D.

SLA 3D poveruje usporiadaním jednotlivých kôl členské kluby a súčasne je ich spoluorganizátorom.

Preto prosím všetkých organizátorov SP aby upozornili súťažiacich bez licencií že sa nemôžu zúčastniť takéhoto preteku bez príslušnej licencie, alebo ich môžete nasmerovať na našu internetovú stránku kde sú informácie a všetky tlačivá ako túto licenciu získať.

V súťažnom poriadku v bode 3.5. na rok 2016 je jasne napísané že na Slovenskom Pohári a MSR sa môžu zúčastniť len súťažiaci s platnou licenciou na rok 2016.

Na ostatných súťažiach sa licencia nevyžaduje, argument že "však ich nechajme strieľať a nebudú vyhodnotený" nieje na mieste, všetky kluby na VČS schválili tieto pravidlá tak prečo ich nedodržujeme.

Je veľa iných súťaží v kalendári na rok 2016 ktorých sa strelci bez licencíí môžu zúčastniť.

                    Peter Vilim

Posted in Technická komisia on júl 14, 2016

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba