Školenie rozhodcov prebehlo úspešne aj v mimoriadnej situácií

Raz za dva roky si SLA 3D školí svojich rozhodcov. A práve na 22.3.2020 bolo naplánované školenie rozhodcov v Trnovci nad Váhom.

Vzhľadom k tomu, že pre koronavírus a príslušné nariadenia vlády by uskutočnenie takéhoto osobného stretnutia veľkého počtu ľudí bolo veľmi nezodpovedné, rozhodli sme sa využiť moderné prostriedky a školenie sme uskutočnili v rovnaký deň - ale elektronicky online. Tak sa mohol zúčastniť každý záujemca o školenie z bezpečia svojho domova.

Školenie a materiály na školenie pripravila Ing. Tatiana Binderová a Ing. Dušan Horváth, technické zabezpečenie Ing. Peter Málek.

Premietané materiály zo školenia:

Školenie prebiehalo tak, že sa premietali príslušné materiály, školitelia Tatiana Binderová a Dušan Horváth k tomu prednášali informácie. Školení mali možnosť položiť otázku priamo slovne cez svoj mikrofón, prípadne napísaním dotazu do chatu.

Školenie trvalo od 9:00 hod. do cca. 11:30. Následne obdržali účastníci test, ktorý museli vypracovať v stanovenom termíne.

Školenie úspešne ukončilo testom 39 účastníkov, ktorí môžu vykonávať rozhodcu na súťažiach v pôsobnosti a pod záštitou SLA 3D.

Zoznam rozhodcov je zverejnený pre vyhľadanie organizátormi súťaží aj v riadiacej dokumentácií tu: http://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým účastníkom, ale hlavne Tatiane Binderovej a Dušanovi Horváthovi za prípravu a realizáciu školenia.

Peter Málek - predseda SLA 3D

Posted in Technická komisia, Organizačná komisia on mar 26, 2020

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba