SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Prihlásiť sa
Hlavný partner SLA3D:

Reportáž zo sústredenia detí HU, CU, OL

Sústredenie detí a kadetov HU,CU,OL vo Varíne Dňa 13.8. – 15.8.2017 sa uskutočnilo vo Varíne, v poradí 2. pracovné sústredenie mladých strelcov z kladového a olympíjského luku / HU ,CU a OL/. . Po výbere a nominácií 18 mladých lukostrelcov potvrdilo účasť a prijalo pozvanie 13 mladých lukostrelcov registrovaných v SLA3D. Známy terén a pekné prostredie v okolí chaty Fatranky vo Varíne ,tak typické svojou pestrou terénnou konfiguráciou ,sa stali “ lukostreleckým pracoviskom” po dobu 3 dni týchto mladých adeptov lukostreľby. Tu pod dozorom 2 certifikovaných trénerov /Marián ANTAL a Peter VILIM / a inštruktora /Radko MIŽENKO a Tomáš MICHLÍK/ absolvovali teoretickú a odbornú výuku doplnenú praktickými ukážkami a vídeom. Hneď na začiatku prehliadka lukostreleckého náradia a demonštrácia svojej technickej úrovne streľby priamo pred svojími novými kamáratmi. Objavenie nedostatkov v technickej výbave i potreba korekcií niektorích postupov či fáz pri výstrele,…….Proste , začali sme OBJAVOVAŤ …..nové svalove napätie,… vzťahy medzi telom a lukom…lukom a šípom….Následne začali spontánne otázky a nebolo im konca – kraja…..Vyladili sme teda lukostreleckú výbavu – vrámci technických možností ,skorigovali čo bolo potrebné / základky ,kliker, výpušťače,…. Super!!!/ Po dobrej večery /vďaka veľkej starostlivosti dospelákov – doplnenej o pudding a ovocie/ video k problematike bezpečnosti zachádzania s lukom a možné poranenia……. trochu rozladili deti, ale film Robin Hood ,šachy či karty boli dobrým uvolnením sa pred večierkou. A tak prešli tri dni – ani nevieme ako. Práca v teréne a odhad vzdialenosti, streľba z kopca a do kopca, doplnené o večerne posedenie pri ohni spojene s opekačkou klobásky a slaninky, kontrólny pretek 3 x 20 šípov,….Balíme veci, prichádzajú rodičia , ….posledne slová…. certifikát o absolvovaní ,medaila z kontrólného preteku, spoločne foto,……….završili toto príjemné pracovne stretnutie mladých krásných ľudí čistej duše s neskutočným smädom po zdokonalení sa v tomto nádhernom športe. Veľká vďaka p.Ďugelovi – predsedovy SLA3D a chate Fatranke. Veľká vďaka celému nášmu pracovnému teamu /kuchyňa, zdravotná služba,fotograf,vodiči,…dospelaci,…/ Veľká vďaka všetkým .Boli ste Ú Ž A S N Ý !!! Marián ANTAL – člen predsedníctva, predseda Metodicko-trénerskej komisie 3D SLA.

Posted in Dianie v SLA3D, Reportáže, Technická komisia, Metodicko-trénerská komisia on aug 16, 2017

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba