SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Reportáž o adrenalínovej lukostreľbe - Súťaženie v lukostreleckom trape

Lukostrelecký trap si získal priazeň mnohých strelcov i fanúšikov lukostreľby na Slovensku, nakoľko to je veľmi návyková lukostrelecká disicplína. Streľba na letiace terče alias trap je adrenalínový endorfínový typ športového zápolenia, pri ktorom postupne merajú sily prostredníctvom kvalifikácie a vyraďovacích bojov strelci v boji o zostrelenie čo najväčšieho počtu pohybujúcich sa letiacich kotúčov.

Čo je trap -Táto lukostrelecká disciplína simuluje rovnako ako pri trape z brokovnice lov operenej zveri, t.j. strelci sa snažia zostreliť letiaci disk svojim šípom. Disk má priemer 30 cm a je vrhaný či už strojom /vrhačkou/ alebo rozhodcom v zákryte. Disky sa hádžu vo vzdialenosti cca 12 metrov od streleckej línie a to do vopred nie vždy rovnakej výšky a rovnako nie vopred známou rýchlosťou.

Preteky -Jedná sa o jedinú interaktívnu lukostreleckú disciplínu, pri ktorej strieľajú na jeden terč naraz viacerí strelci, a mnohokrát sa stane, že zasiahnu i dvaja, traja či dokonca i štyria naraz. Na turnaji sa bežne strieľa cca 3-4 kolá – t.j. spolu vystrelí pretekár až na 120-160 letiacich kotúčov.

Zručnosti - Pri tejto disciplíne je okrem klasických lukostreleckých schopností sústredenia a techniky nevyhnutné zapojiť aj intuitívne mierenie a naučiť sa precízne tajmovanie výstrelov podľa rôznych poveternostných podmienok a zároveň podľa taktiky tajmingu výstrelov rôznorodých súperov. Predstavte si, že môžete byť dobrý strelec a presne prepočítať v rýchlosti v hlave rýchlosť disku a vystreliť v správnom momente, pokiaľ však jeden z vašich súperov trafí disk skôr, váš výstrel napriek dobrej dráhe letu minie svoj cieľ. Preto je nevyhnutné neustále kalkulovať aj s rýchlosťou a taktikou rôznych súperov na streleckej čiare.

trap1.jpg Lukostrelecký trap ako interaktívna disciplína – bojujú proti sebe 4 strelci naraz

Luky a šípy-Pri lukostreleckom trape nerozlišujeme kategórie lukov ako ich poznáme z iných disciplín, všetky sú rovnocenné. Náťahová sila luku je stanovená na maximálne 50lb pri 28 palcovom náťahu a pre bezpečnú streľbu na turnaji je stanovený maximálny dopad šípu 70 metrov.

Na streľbu na pohyblivé terče sa používajú špeciálne šípy typu Flu-Flu, ktoré majú špeciálne do špirály navinuté dizajnované krídeľká /letky/. Vďaka tomu je šíp v počiatočnej fáze výstrelu dostatočne rýchly a prierazný, a zároveň po prekonaní určitej vzdialenosti sa sám dostatočne spomalí a klesne na zem. Dráha letu preto nie je dlhá a šíp sa dá po výstrele pohodlne nájsť.

trap2 - priklady olepania.jpg

Príklady olepenia Flu-Flu šípov

História trapu na Slovensku

Lukostrelecký trap začali ako lukostreleckú disciplínu na Slovensku rozvíjať a propagovať predovšetkým tréneri a zverenci klubov LK PERUN a LK Hubert Arrows Trnovec nad Váhom, neskôr sa pridali priaznivci z Malinova, Mameluku, iných klubov resp. mnohí individuálni strelci. Na tréningoch sa stala medzi zverencami klubov veľmi vyhľadávanou disciplínou merania dynamických lukostreleckých schopností v snahe zostreliť pohyblivý terč resp. trafiť už zostrelený terč so zmenenou dráhou letu.

Majstrovstvá v trape

V roku 2020 sa uskutočňuje už siedmy ročník Majstrovstiev SR v lukostreleckom trape, pričom väčšina ročníkov prebieha viackolovo /2-3 kolá/ na rôznych strelniciach. Týmto Vás pozývame na akékoľvek ďalšie podujatie, aby ste si to čo i len vyskúšali alebo i s nasadením zmerali sily v univerzálnej inštinktívnej zručnostnej lukostreleckej disciplíne a rozšírili tak svoje lukostrelecké umenie. Bližšie info budú lukostreleckej komunite na Slovensku opäť poslané emailom, prípadne prostredníctvom webu prípadne FB archery3d.sk.

trap3 - vitazi MSR.jpg Víťazi Majstrovstiev v lukostreleckom trape 2017 /1. J.Sagan, 2. M.Tauber 3.J.Pokorný/

trap4- finale.jpg

Finále, top 4 strelci, Trnava 2020

Príloha:

Pravidlá turnaja v trape

Lukostrelecký trap sa strieľa na penové kotúče/disky s priemerom 30 cm. Kotúč môže byť vrhaný strojom alebo ručne. Strelecká čiara je vo vzdialenosti 12 metrov od vyhadzovacieho zariadenia/vyhadzovacej pozície. Organizátor zabezpečuje vrhanie diskov /úpravou techniky vrhania, resp. nasmerovaním vrhacieho zariadenia/ tak aby pri výraznejšom vplyve vetra dosahovali disky vrcholnú dráhu letu zhruba vo vzdialenosti 12 metrov od streleckej čiary.

Strieľajú štyria strelci súčasne na rovnaký terč. Signál k vyhodeniu kotúča dáva obsluha zariadenia/vyhadzovač kotúčov. Obsluha zariadenia dá najskôr dohodnutý zvukový signál (napr. „Pripraviť!“, hvizdnutie a pod.) a do troch sekúnd vypustí/vyhodí terč. Obsluha zariadenia zároveň zapisuje výsledky do skóre karty strelca. Šíp si strelec vyberie z kotúča až po zapísaní nástrelu. Turnaj sa strieľa na 6 kôl – spolu 120 kotúčov. Jedno kolo obsahuje 4 sady po 5 kotúčov.

Na streleckých pozíciách sa po odstrieľaní jednej sady (5 kotúčov) strelci striedajú nasledovne : Prvá sada - 1 2 3 4 , Druhá sada - 2 3 4 1, Tretia sada -3 4 1 2, Štvrtá sada - 4 1 2 3

Body sa prirátajú každému strelcovi ktorého šíp je zapichnutý v terči. Bodová hodnota je jeden bod za jeden zásah. Body za jednotlivé kolá sa zaznamenávajú na skóre kartu a do centrálnej tabuľky strelcov vyvesenej organizátorom .

Za zásah terča sa ráta šíp ktorý ani po dopade kotúča na zem nevypadne z terča. Za zásah sa ráta aj zlomený šíp ktorého hrot ostane po dopade kotúča na zem v terči. V prípade technicky úplne zlého vyhodenia disku môže rozhodca/obsluha zariadenia rozhodnúť o opakovaní vyhodenia disku v sade.

Zásahy sa strelcom spočítavajú kumulovane počas celého preteku, víťazí strelec ktorý sa prebojoval do finále a po odstrieľaní finále zostrelil celkovo najviac kotúčov počas celého preteku. Víťaz preteku získava do celkového hodnotenia 50 bodov, druhý v poradí 45 bodov, 3. v poradí 40 bodov, 4. v poradí 35 bodov a 5.v poradí 30 bodov, 6. v poradí 25 bodov, 7. v poradí 20 bodov, 8.v poradí 15 bodov, 9. v poradí 10 bodova a 10.v poradí získa 5 bodov. V prípade rovnosti bodov po sčítaní všetkých kôl pretekov, rozhoduje lepší celkový nástrel /počet zostrelených terčov/. Organizátor rozdelí súťažiacich do štvorčlenných skupín podľa vlastného kľúča pričom musí dodržať iba systém nasadzovania najlepších 8 strelcov z celkového poradia minulého roka, resp. po prvom preteku sezóny sa nasadzuje 8 strelcov už podľa priebežných výsledkov aktuálneho ročníka. Pri nedostatku súťažiacich môže organizátor vytvoriť aj niekoľko 3 členných skupín.

Prvé dve kolá sú kvalifikačné. 32 strelcov s najvyšším skóre postupuje do eliminačných kôl. Po odstrieľaní kvalifikačných kôl rozdelí organizátor strelcov opätovne do skupín podľa výsledkov kvalifikácie. Strelci, ktorí vypadnú z eliminácie budú postupne zaradení do skupín na odstrieľanie všetkých šiestich kôl turnaja kvôli celkovému umiestneniu na preteku.

Ak počas eliminácie príde k rovnosti bodov v aktuálnom kole medzi strelcami v skupine, o postupujúcom strelcovi rozhodne rozstrel. Rozstrel medzi strelcami sa strieľa na 5 kotúčov. Strelec, ktorý dosiahne vyšší bodový zisk, postupuje do ďalšieho kola eliminácie. Ak príde k zhode, pridáva sa vždy jeden kotúč pokiaľ sa nerozhodne. Body získané v rozstrele sa nezapisujú do skóre karty ani do centrálnej tabuľky. Postupujúcemu strelcovi sa do skóre karty zapíše písmeno R pri bodovej hodnote príslušného kola.

Organizátor na konci turnaja vyhlási prvé tri miesta v každej kategórii .

KATEGÓRIE STRELCOV Minis do 12 rokov , Junior od 13 – do 17 rokov, Senior od 18 rokov. Kategórie sa nemusia deliť na mužské a ženské, hlavne v závislosti na počte súťažiacich.

autor príspevku: Ivan Majchrovič (c)

IMG_1673a.JPG

IMG_1732a.JPG

IMG_1612a.JPG

IMG_1702a.JPG

Posted in Reportáže on júl 24, 2020

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba