SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Prvé školenie inštruktorov lukostreľby SLA3D

V sobotu 26.marca 2016 sa v chate Fatranka neďaleko Varína konalo plánované historicky prvé školenie inštruktorov lukostreľby pre potreby klubov v pôsobnosti SLA3D. Zúčastnilo sa ho 51 lukostrelcov z členských klubov SLA3D. Školiteľom bol Ing. Peter Pagáčik.

Teoretická časť školenia prebiehala vo veľmi konštruktívnej atmosfére. Dominovali hlavne otázky ohľadne vhodného náčinia pre začínajúcich lukostrelcov, praktického prevedenia výstrelu, skladby resp. rozvrhu tréningovej jednotky začínajúcich adeptov lukostreľby, ako vhodne relaxovať.

V popoludňajších hodinách sa táto atmosféra preniesla do praktickej časti školenia. Tu bola možnosť priamej konfrontácie výstrelu i jeho jednotlivých fáz pod dohľadom školiteľa pred terčovnicou..Zodpovedalo sa veľa i osobných otázok ohľadne výberu a ladenia lukostreleckého náradia, výberu vhodných šípov pre začínajúcich lukostrelcov, atď. Praktickú časť sprevádzal mierny dáždik, čo ale nijako neubralo na záujme účastníkov školenia o praktickú aktivitu v teréne.

SLA3D tak pokračuje vo svojej koncepcií skvalitniť a posilniť tréningovú prípravu lukostreleckej základne vo svojich členských kluboch. Súčasní certifikovaní tréneri v kluboch 3D SLA tak dostanú nových pomocníkov a asistentov zapojených do tréningového procesu výchovy lukostreleckých talentov. Veríme, že to prinesie skvalitnenie športovej úrovne všetkých súťaží v pôsobnosti SLA3D.

Ing. arch. Marián ANTAL, člen predsedníctva SLA3D, predseda Metodicko–trénerskej komisie SLA3D

Posted in Dianie v SLA3D, Metodicko-trénerská komisia on mar 29, 2016

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba