Prihlášky CTM pre rok 2024.

Milí športovci,

členstvo všetkým účastníkom CTM z roku 2023 skončilo 31.12. a preto publikujeme novú výzvu pre rok 2024. Pre tento rok sme pripravili pre účastníkov CTM pri SLA 3D nový prístup - osobnejší. To znamená , že nebudeme robiť samostatné sústredenia ( jdnodenné, či víkendové). Súťažný kalendár je tento rok bohatý na množstvo súťaží a je celkom náročné nájisť voľný víkend. Rovnako berieme do úvahy aj vyťaženosť samotných účastníkov CTM pri SLA3D a ich rodičov v osobnom živote.

ctm 2022.jpg

Oslovujeme tých z vás , ktorí :

 • majú vek 13-21 rokov,
 • sú držiteľmi minimálne 3.VT a
 • sú držiteľmi aktuálnej licencie SLA 3D pre rok 2024 a
 • majú záujem si zlepšovať svoje lukosrelecké schopnosti za pomoci CTM inštruktorov.

Nový prístup, resp. sústredenia budú vyzerať nasledovne :

 • členovia CTM pri SLA3D - školitelia budú na vybraných súťažiach sprevádzať svojich zverencov priamo na trati a venovať sa im po stránke technickej, športovej i mentálnej .
 • Samozrejme , že vyhodnotenie ( získanie medailí) z daných súťaží bude po dohode s organizátorom súťaží.
 • Súťaže budú vybraté z nižšej série 3D West Cup, SSP, VSP, JU5, prípadne samostatné súťaže Varín Cup, ....
 • Účastníkom CTM a rovnako školiteľom bude preplatené štartovné z danej súťaže.
 • Každý účastník si bude môcť zvoliť svojho školiteľa, v závislosti divízie i potrieb záujmu účastníka.
 • Účastník CTM bude mocť využiť takéto sústredenia ( čiže formou osobného prístupu školiteľa na súťaži) maximálne 3x.
 • Školiteľ urobí o každom sústredení písomný záznam, ktorý bude prístupný pre účastníkov,domácich trénerov a ostatných členov CTM.

ctm 2023.jpg

PRIHLÁŠKA DO CTM

Preto všetkých záujemcov pre rok 2024 týmto vyzývame , aby si čím skôr prihlášku stiahli, napríklad aj tu

https://archery3d.sk/storage/app/media/Harabinova%20CTM/ctm-sla-3d-prihlaska-2023.pdf

vypísali ju a najneskôr do 31.03.2024 poslali na mail: cmt@archery3d.sk.

Že neviete , čo to presne CTM znamená. Všetko o činnosti i aktivitách si môžete prečítať tu: https://archery3d.sk/ctm-centrum-talentovanej-mladeze a rovnako o pravidlách fungovania v dokumente Smernica CTM SLA3D: https://archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/Smernica%20CTM%20SLA%203D_v1.1.pdf

Tešíme sa na Vás . Jana Harabinová (predseda výboru CTM pri SLA3D)

Posted in Dianie v SLA3D, Technická komisia on mar 18, 2024

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba