Pravidlá podpory účasti športovcov – na ME HDH IAA 2023

Rád by som vás informoval, že na základe získanej finančnej dotácie sa nám otvárajú možnosti podporovať vybraných športovcov na ME HDH IAA 2023 vo forme úhrady niektorých nákladov, ktoré sú spojené s účasťou na tejto súťaži. Možnosti tejto podpory prerokovalo predsedníctvo SLA 3D na schôdzi dňa 10.5.2023 a jednohlasne aj schválilo.

Podporovať ideme prvýkrát vopred – aby športovci s vysokou výkonnosťou nemuseli hradiť všetky náklady spojené s ME.

Význam pre SLA 3D do budúcnosti:

Niekoľko rokov ministerstvo stavia dotačnú schému tak, že 5 najlepších výsledkov za dospelých a juniorov za posledné 4 roky sú jedným najdôležitejších kritérií na výpočet výšky dotácie. Preto je nutné podporovať športovcov, ktorí majú predpoklad, že získajú dobré umiestnenie. Poskytovanie tejto podpory je odkonzultované s Ministerstvom školstva VvaŠ – a financovanie je možné z pridelenej dotácie.

Cieľ poskytnutia podpory:

Podporiť športovcov spĺňajúcich kvalifikačné kritériá, aby získavali skúsenosti v medzinárodných súťažiach. Podporiť získanie cenných umiestnení členov SLA 3D na Majstrovstvách Európy HDH IAA.

Účel, na ktorý sa podpora poskytuje: Účasť športovcov na Majstrovstvách Európy HDH IAA 2023, ktorí budú súťažiť vo vekovej kategórií „junior“ (15-17 rokov) alebo „adults (21-54 rokov).“ Podpora sa neposkytuje pre vekové kategórie deti, kadet (13-14r.), young adults, veterans (z dôvodu, že výsledky v týchto vekových kategóriach nie sú uznávané v dotačných schémach štátu, tým pádom nevieme financie z dotácie využiť aj na tieto vekové kategórie).

Odporúčania pre iné vekové kategórie:

 • Kadeti 13.-14.rokov – odporúčame, aby sa na súťaž prihlásili ako juniori (pravidlá to umožňujú) – rovnaký modrý kolík
 • Veteráni 55+, young adults 18-20 rokov – odporúčame, aby sa na súťaž prihlásili ako adults. – rovnaký kolík

6318478a6a221564507033.jpg

Forma podpory:

Finančný príspevok

Kto môže požiadať o podporu:

Držitelia I. a II. výkonnostnej triedy v zmysle Smernice pre priznávanie výkonnostných tried SLA 3D. Aktuálne informácie o držiteľoch VT sú tu: https://www.archery3d.sk/ranking

Podporovaní sú športovci, ktorí budú štartovať na ME HDH IAA v rovnakej divízií luku, v akej dosiahli aj VT pre vekovú kategóriu, v ktorej budú štartovať na ME HDH IAA. Žiadať o podporu môžu iba občania Slovenskej republiky.

Rozsah podpory:

SLA 3D poskytne kvalifikovaným športovcom finančnú podporu ich účasti na Majstrovstvách Európy HDH IAA v nasledovnom rozsahu:

 • Držitelia I. VT: Štartovné na ME (180 EUR) + náklady na ubytovanie (pri ubytovaní vo viaclôžkových izbách / apartmánoch pomerná časť ceny na daného športovca). Preplácané aj raňajky, ak sú poskytované ubytovacím zariadením a sú vyčíslené na faktúre. Maximálna preplácaná cena za ubytovanie s raňajkami stanovená na 220 EUR.
 • Držitelia II. VT: Štartovné na ME (180 EUR)

 • Tímová súťaž: Štartovné pre 2 tímy od modrého kolíka (tím Slovakia 1, Slovakia 2) a 2 tímy od červeného kolíka (Slovakia 3, Slovakia 4), s podmienkou, že budú vyskladané tak, že budú v nich účastníci súťaže s najvyššími dosiahnutými VT, všetko občania SR, ktorí sa zúčastňujú daného podujatia a majú ochotu štartovať aj v tímovej súťaži.

Ako požiadať o podporu:

Vyplniť žiadosť, ktorej predloha je prílohou tohto dokumentu, podpísať ju a oscannovať. Scan žiadosti zaslať e-mailom na adresu malek@archery3d.sk najneskôr do 31.05.2023

FORMULÁR - Žiadosť o poskytnutie podpory PDF

FORMULÁR - Žiadosť o poskytnutie podpory Word

Čo ak sa mi podarí získať 1. alebo 2.VT ešte do konca júla?:

V prípade, že získate 1.VT alebo 2.VT až po termíne 1.6.2023 a pred konaním ME HDH IAA 2023 a najneskôr do 31.7.2023, získava žiadateľ taktiež podporu, pre postup je potrebné kontaktovať malek@archery3d.sk. Čiže dve kolá Slovenského pohára a MSR sú súťažami, z ktorých výsledok sa môže započítať na získanie 1.alebo 2.VT.

Forma úhrady finančných prostriedkov:

 • Štartovné je uhradené vopred pred súťažou zo strany SLA 3D na účet organizátora. (pokiaľ si športovec štartovné už uhradil sám na účet organizátora ME, vyžiada si ho od organizátora späť - je to odkonzultované s organizátorom z Rumunska)

 • Ubytovanie bude preplatené na účet športovca po ukončení podujatia na základe vypísaného príslušného tlačiva (športovec musí doložiť faktúru z ubytovania, doklad o úhrade - odporúčame uhrádzať kartou. Na faktúre musí byť uvedené meno športovca, na faktúre musí byť jasné, o akú izbu sa jednalo, či šlo o jednolôžkovú, dvojlôžkovú izbu, aká bola cena raňajok, ak neboli v cene apod.).

Žiadatelia sa zaväzujú:

 • K účasti na Majstrovstvách Európy v 3D lukostreľbe HDH IAA v divízii a vekovej kategórii uvedených na žiadosti o podporu.
 • V prípade neúčasti, k vráteniu poskytnutej finančnej podpory jej poskytovateľovi SLA 3D.
 • Počas zahájenia, súťaže ME HDH IAA 2023 a počas vyhlásenia výsledkov mať oblečený dres SLA 3D. Kto ho nemá, tu sa dá objednať na vlastné náklady: https://www.archery3d.sk/blog/dresy-sla-3d-do-1562021-moznost-doobjednat

 • Riadiť sa pokynmi pre administratívne vybavenie poskytnutia a vyúčtovania podpory, ktoré obdrží žiadateľ e-mailom v rámci potvrdenia o prijatí tejto žiadosti.

Čo potom:

Počkať na e-mail s potvrdením o prijatí žiadosti a pokynmi na administratívne vybavenie podpory.


Som veľmi rád, že sa nám prvýkrát v histórií SLA 3D podarilo vybaviť financie na to, aby sme podporili tých najlepších športovcov už pred súťažou, aby mohli ísť súťažiť na takéto významné medzinárodné podujatie za SLA 3D. Hľadali sme aj spôsob, aby ste aj vy - potenciálni žiadatelia mali všetko čo najjednoduchšie ohľadom papierovačiek a stále to bolo vporiadku. Čo tiež nebolo jednoduché.

Verím, že aj toto bude motiváciou do budúcnosti pre mnohých, ktorí chcú súťažiť aj na majstrovstvách Európy, či sveta.

Peter Málek - predseda SLA 3D

Posted in Dôležité on máj 12, 2023

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba