Pozvánka členov SLA 3D na VČS 17.11.2016 Varín

Milí lukostreleckí kamaráti a kamarádky, týmto by som Vás chcel v mene SLA 3D pozvať na výročnú členskú schôdzu konanú 17.11.2016 vo Varíne.

Menovite:

Bohumil Kocourek, Jaroslav Žubrietovský, Štefan Bozó, Mária Dobríková, Veronika Vilimová, Viktória Kormošová, Timothy Zmeskal, Jakub Málek, Veronika Janštová, Dalibor Hálik

účasť nieje povinná, ale je nutné aby ste sa zúčastnili.

TK Peter Vilim

Posted in Dôležité, Dianie v SLA3D, Technická komisia on nov 14, 2016

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba