SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Nové pravidlá HDH IAA platné od roku 2022

Ahojte,

práve som obdržal pravidlá HDH IAA pre 3D lukostreľbu, ktoré budú platné od roku 2022.

Sú v angličtine, prekladať zmeny budeme v najbližšom období.

Takže toto sú pravidlá, ktorými sa budeme musieť riadiť na MS v Slovinsku, či na medzinárodných súťažiach, ako je napr. Grand Prix v Rimavskej Sobote.

Na predsedníctve a po VČS budeme riešiť národné pravidlá a úpravy, ktoré sa následne zaimplementujú do našich pravidiel (ideálne je tam mať minimum rozdielov).

Tu je nové znenie pravidiel: PRAVIDLÁ HDH IAA OD 1.1.2022

Z môjho pohľadu sú najdôležitejšie tieto zmeny:

 • zákaz rozprávania sa o vzdialenostiach na súťaži v skupine, či s divákmi, či inými súťažiacimi (iba vo finále tímov sa tím navzájom môže o tom rozprávať)
 • zmení sa systém prihlasovania, nebude na súťaže HDH IAA potrebná ich medzinárodná licencia - zjednoduší sa systém prihlasovania, súťaže budú OPEN
 • počas finále po odstrieľaní treba urobiť krok dozadu
 • ak na GP/MSR/MS neodstrieľate všetky 3 kolá, tak celkové skóre budete mať 0
 • na šípe sú zakázané značky, ktoré by mohli uľahčiť meranie náťahu
 • ak budete mať na madle dajaké značky, bodky, treba prelepiť páskou (aby sa zamedzilo možnosti odhadu vzdialenosti, či mierenia)
 • TABy a rukavice - okrem švov zakázané iné značky
 • TRLB, TRRB, PBHB - zakázaný stringwalking a facewalking
 • CRB - budú sa môcť používať už len kuše CRBL (L = limited), ich maximálna energia E0<165 J, vypočíta sa podľa rýchlosti a váhy šípu podľa vzorca (dôvod je zníženie sily kuší, boli doteraz neobmedzené)
 • veteráni budú od veku 55 rokov!!!
 • vek účastníka sa posudzuje nie k 1.1. daného roku, ale ku dňu súťaže!
 • veteráni nad 65 rokov dostanú z medzinárodných podujatí bronzovú medailu na pamiatku
 • ak má odstrieľané aspoň polovica skupiny, môže byť požiadaná o vytiahnutie šípov a skorovanie (napr. plná 11tka). Tí, čo nestrieľali, čakajú za kolíkom, nejdú k terču...
 • pri nerozhodnom šípe sa hlasuje (hlasuje aj majiteľ šípu) a ak je 50% na 50%, tak sa zapíše vyššia hodnota šípu

Myslím, že väčšina zmien je pozitívnych a nebudeme mať väčšie problémy s ich adaptáciou na súťažiach SLA 3D.

Peter Málek

Posted in Technická komisia on okt 22, 2021

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba