SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Nové pravidlá HDH IAA platné od 1.1.2023 + prehľad zmien

Vážení členovia SLA 3D,

dňa 17.8.2022 prebehol General Meeting HDH IAA za prítomnosti:

 • President – Sebastian Vánky
 • BOD – György Gondán
 • BOD – Johannes Horngacher (online)
 • AAA3D – Charly Egger (online)
 • BOD, Armburstdbund – Andreas Wernicke (online from 10th)
 • HAA – Mercédesz Windishmann (online)
 • SLA3D – Peter Malek (online)
 • LZS – Marjan Ilar (online)
 • MTAA – Anuar Faiq Bin Mat Saat
 • PHO – Kis-Nagy Zoltán

Okrem iných záležitostí sme preberali a schvaľovali aj zmeny pravidiel HDH IAA pre 3D lukostreľbu. Zmeny sa zapracovali do pravidiel HDH IAA platných od 1.1.2023. A práve dnes som obdržal nové pravidlá pre nasledujúci rok.

Nové pravidlá nájdete tu: https://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia v časti "PRAVIDLÁ SÚŤAŽÍ".

hdh.JPG

Prehľad hlavných zmien oproti predchádzajúcim rokom:

 • protesty na MS/ME/GP môžete dávať do 1 hodiny po ukončení súťažného dňa (bolo 30 minút), protest musí byť v písomnej forme
 • na skórovanie sa môžu používať aj mobily (napr. naše elektronické bodovačky). Vždy ale musí byť aj papierová bodovačka, v prípade rozdielu je platná papierová bodovačky.
 • bolo zrušených 5 metrov minimálna vzdialenosť terča. Minimum nie je určené
 • v tímovej súťaži na MS/ME musia byť minimálne dve divízie s maximálne dvomi súťažiacimi z rovnakej divízie (príklad: teraz mohol byť 3xBB + 1 TRRB, po novom môže byť 2xBB a napr. 2x TRRB, alebo 2xBB, 1x TRRB, 1xPBHB apod.)
 • v tímovej súťaži kadeti CRB, CU, HU, OL sa musia kvalifikovať a súťažiť od červeného kolíka
 • v jednej skupine môže byť max. 5 súťažiacich na 1 kolík, alebo 6 súťažiacich na 2 kolíky (minimálne musia byť traja v jednej skupine)
 • pri vyhodnotení na MS/ME/GP si musí každý zobrať medailu osobne (nie že mu ju niekto zoberie)

Väčšina zmien prešla na základe našich návrhov, tak je fajn, že SLA 3D má výrazný vplyv na schválené pravidlá. A veľa cudzích návrhov na zmeny neprešlo, keďže sme ich vetovali a navrhovateľ ich na základe toho stiahol (napr. stiahli návrh, že kto si neprevezme medailu bude diskvalifikovaný a poradie vyhodnotených sa posunie, keďže to bola podľa mňa hlúposť a bol som za SLA 3D proti).

Som rád, že tieto drobné zmeny prispejú k skvalitneniu a spresneniu súťažných pravidiel.

Ohľadom súťaží SP/MSR, ktoré organizujeme vrámci SLA 3D budeme musieť v Súťažnom poriadku SLA 3D 2023 ešte upresniť, ktoré ustanovenia nebudú platiť na našich súťažiach. Je to z dôvodu, že VČS schválila niektoré iné úpravy, ktoré budú výnimkou k týmto globálnym pravidlám HDH IAA.

Peter Málek - predseda SLA 3D

Posted in Technická komisia on dec 08, 2022

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba