Kritéria a spôsob výberu športovcov do tímovej súťaže na MS HDH IAA Moosburg, Rakúsko, 2024

Milí lukostrelci,

medaila z tímovej súťaže vrámci MS/ME HDH IAA patrí vôbec k najdôležitejším možným získaným medailám pre našu organizáciu. V tímovej súťaži býva jednoznačne zastúpených najviac krajín a z hľadiska metodiky prideľovania financií Ministerstva športu SR pre SLA3D to je jeden z najdôležitejších faktorov.

V minulých rokoch sme sa ako SLA 3D snažili byť aktívni pri tvorbe a zložení tímov. A toto snaženie bolo ocenené úspechom (napr. zlato ME/MS v rokoch 2018, 2019, 2024, bronz v rokoch 2022, 2023). A tieto výsledky patrili k najhodnotnejším výsledkom na MS/ME vôbec (kombinácia výborného umiestnenia a veľkého počtu zúčastnených krajín v danej disciplíne).

64e44df6916dd281087246.jpg ... stupeň víťazov z Majstrovstiev Európy HDH IAA Rumunsko 2023, kde sme vďaka vhodnej stratégií pri vytváraní tímov získali 2 krásne medaile!

Keďže som sa osobne podieľal v minulých rokoch na tvorbe kritérií a skladaní tímov na ME/MS, tak ma na ostatnom zasadaní poverilo predsedníctvo SLA 3D, aby som vytvoril systém nominácie a zrealizoval som celé, aby sme boli čo najúspešnejší. A tu je kľúč, ktorým sa budeme riadiť pre MS 2024:

KĽÚČ VÝBERU DO TÍMOV:

Tak, ako v minulosti, aj v tomto roku pôjdeme rovnakým kľúčom: Je nutné, aby spolu strieľali v tímoch tí najlepší. Najlepšie možné zloženie štyroch od modrého kolíka v prvom tíme, druhé najlepšie zloženie štyroch od modrého kolíka v druhom tíme atď. Všetci ideme za spoločným cieľom a svoje osobné preferencie odkladám bokom (či preferujem, alebo nepreferujem byť s niekym v tíme, nie je dôležité a brané do úvahy). Rovnako budeme postupovať aj pri červenom kolíku.

Zvoleným kritériom v postupnosti na zaraďovanie do tímu je aktuálna výkonnosť, ktorú zmeriame nasledovne:

 1. priemery na šíp z dvoch najlepších kôl SP SLA 3D za obodobie máj - august 2024 (dve zo štyroch možností)
 2. priemery na šíp z dvoch kvalifikačných kôl MSR SLA 3D v Spišských Vlachoch (dve z troch možností)

Na základe týchto štyroch výsledkov ľahko vypočítame celkový priemer, kto je ako na tom a dľa toho vytvoríme zloženie tímov (s prihliadnutím na to, koľko lukov z danej divízie môže byť pokope).

5d84a84d4adf2974651814.jpg ... radosť zlatého tímu na ME HDH IAA vo Varíne 2019 po historicky najvyššom finálovm nástrele modrého tímu 231 bodov (9,62/šíp).

Výnimky:

Pokiaľ niekto z osobných dôvodov nebude môcť absolvovať súťaže tak, že by mal všetky štyri údaje, je možné požiadať o výnimku. Žiadosť bude následne posúdená.

Kto vyberie členov jednotlivých tímov:

Peter Málek (je poverený predsedníctvom SLA 3D)

Kedy nastane výber:

po 25.8., (čiže po 6.kole SP v Dobšinej), ale najneskôr do 1.9.2024, t.j. do začiatku MS HDH IAA

Registrácia tímov na súťaži:

vybavuje Peter Málek

Financovanie štartovného za tímy:

financuje SLA 3D, vybavuje Harabinová/Málek (členovia tímov majú štartovné na piatkovej súťaži tímov zdarma)

Pravidlá HDH IAA na zloženie tímov(družstiev):

 • V súťaži družstiev družstvá reprezentujú krajiny. Názvy družstiev musia obsahovať alebo indikovať názov krajiny, ktorú reprezentujú. Členovia družstva musia pochádzať z rovnakej krajiny.

 • Družstvo dlhých vzdialeností (od červeného kolíka): 4 strelci z dlhej vzdialenosti s minimálne dvoch rôznych štýlov luku, a maximálne dvaja strelci z rovnakého štýlu luku. Strieľajú z červeného kolíka. Kadeti a juniori OL, CRB, CU a HU strelci musia byť registrovaní do družstva na dlhé vzdialenosti a musia strieľať z červeného kolíka.

 • Družstvo krátkych vzdialeností (od modrého kolíka): 4 strelci z krátkej vzdialenosti s minimálne dvoch rôznych štýlov luku, a maximálne dvaja strelci z rovnakého štýlu luku. Strieľajú z modrého kolíka.

 • Ako sa strieľa: V piatok ráno sú jednotliví členovia tímov rozdelení do rôznych skupín na viacerých tratiach. Každý strelí 14 výstrelov. Body jednotlivých členov tímu sa spočítajú a najlepších 6 tímov postupuje do finále. Body sa nulujú a strieľa sa na 6 terčov (6 terčov x 4 strelci v tíme = 24 výstrelov). Ktorý tím má najviac bodov, vyhráva.

Názvy tímov

Tímy skladané pod SLA 3D budú mať nasledovné názvy:

modrý kolík: Slovakia 1 Slovakia 2 Slovakia 3 Slovakia 4 SLovakia 5 SLovakia 6

červený kolík: Slovakia A Slovakia B Slovakia C Slovakia D

Podmienky účasti v tímovej súťaži riadenej SLA 3D:

 • je povinné sa zaradiť do príslušného tímu
 • na celej súťaži i vyhodnotení je nutné mať oblečený dres SLA 3D
 • účasť v tímoch vybraných SLA 3D nie je povinná, je dobrovoľná
 • kto nie je ochotný strieľať v zložení tímov, aký mu bude pridelený, môže strieľať vo vlastnom tíme (napr. tím niektorého klubu), ale tam štartovné nebude kryté zo strany SLA 3D a tím si musí sám zabezpečiť prihlásenie
 • SLA 3D prihlasuje, zoraďuje a financuje maximálne 10 tímov

Ako prejaviť záujem o účasť v tímoch:

 • čím skôr (kľudne aj teraz), ale najneskôr do 25.8. je potrebné prejaviť záujem byť súčasťou niektorého z tímov. - a to prioritne emailom na peter(zavináč)malek.sk, osobne, alebo telefonicky s Petrom Málkom.
 • tímy vytvára a zaraďuje podľa zvolených kritérií Peter Málek

Verím, že aj v tomto roku sa nám opäť pomocou tohto spôsobu výberu športovcov do tímov podarí vybojovať pekné tímové umiestnenie!

Peter Málek


64e45ef195fe2962362516.jpg *Slová účastníka bronzového tímu z ME Rumunsko 2023 Juraja Vanovčana:

Rád by som začal poďakovaním. V prvom rade svojmu klubu, ktorý ma vzal medzi seba. Ďalšie poďakovanie vedeniu SLA 3D, ktorá rozhodla o spôsobe vytvárania národných tímov. Len vďaka tomu som mal možnosť na vlastnej koži zažiť atmosféru takto veľkého podujatia. Možnosť stretnúť strelcov z iných krajín je vzácna a veľmi poučná. Všetci zdieľame rovnakú vášeň a to nás spája, nech sme z ktoréhokoľvek miesta.

Ostáva mi poďakovať mojim trom mušketierom Viktorovi, Paťovi a Marekovi. S chlapcami sme sa v sobotu prebojovali ako šiesty postupujúci tím do finálového rozstrelu tímov. Asi práve preto sme sa tak dobre bavili. Za seba sa priznám, že po treťom terči som prestal sledovať, ako sme na tom. A pred posledným sme mali len jeden cieľ, nedať nulu. A to sa nám, asi ako jedinému tímu, podarilo. Možno práve to, že sme si šli to svoje, bez nadmerného stresu a s úsmevom na tvári, viedlo k tomu nádhernému výsledku. Dúfam, že sa mi budúci rok podarí zažiť takéto krásne podujatie aj v Rakúsku.

5bcf406b87a7e220149165.jpg ... MS HDH IAA Moosburg 2018 - vyhodnotenie tímov

Posted in Technická komisia on máj 12, 2024

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba