SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Hľadáme záujemcov o organizáciu Grand Prix 2022/2023

Vážené lukostrelecké kluby,

SLA 3D má veľký záujem rozširovať možnosti súťaženia i kvalitu súťaží, ktoré sa budú organizovať na Slovensku. Myslím si, že sme zvýšili úroveň i kvalitu súťaží MSR a Slovenského pohára. V tomto roku sa nám pridali do pôsobnosti SLA 3D aj nižšie súťažné série (napr. Južná 5-ka, 3D West Cup, SSP apod.).

Boli by sme ale radi, keby sa na Slovensku organizovali pravidelne aj medzinárodné súťaže. A keďže sme členmi HDH IAA, tak môžeme zorganizovať Grand Prix a Majstrovstvá Európy, či Majstrovstvá sveta HDH IAA.

Bol by som rád, keby sme mali čoraz viac klubov, ktoré by mali záujem a vedeli by zorganizovať MSR, ktoré sa organizujú podľa pravidiel Grand Prix a HDH IAA (3x20 terčov + finále). A vlastne súťažou s rovnakými pravidlami sú aj medzinárodné súťaže Grand Prix HDH IAA.

Za rok sa môžu podľa pravidiel HDH IAA zorganizovať maximálne 3 súťaže Grand Prix. Pre rok 2022 sa predbežne bude Grand Prix HDH IAA organizovať v južnom Rakúsku, na Morave a SLA 3D chce poslať dodatočnú žiadosť o zorganizovanie 3.kola Grand Prix v dňoch 4.-5.6.2022.

Oslovujem preto naše lukostrelecké kluby, či by nemali záujem o organizáciu tohoto podujatia. Predbežne záujemcom o organizáciu GP 2022 je Archery klub Geronimo Trnava, ktoré by vedelo toto podujatie zorganizovať na Planinke v Dechticiach (mieste, kde sa organizovalo MSR v septembri 2020).

Pred Majstrovstvami sveta HDH IAA v Maďarsku v auguste 2021 prebehne General Meeting, na ktorom sa zúčastním a budú sa tam okrem iného prerokovávať aj žiadosti o organizáciu Grand Prix a ME pre roky 2022 a 2023.

Týmto by som rád vyzval naše členské kluby, ktoré by mali záujem o zorganizovanie Grand Prix HDH IAA v roku 2023 (prípadne ak okrem Geronima Trnava je záujemca aj o rok 2022), prosím, aby ste ma kontaktovali, aby sme mohli podať oficiálnu žiadosť. Detaily vysvetlím každému záujemcovi.


PODMIENKY HDH IAA na organizáciu GP:

GP Goal: to have high quality international tournaments between member countries, if possible with valuable prizes.

Rules: IAA

 • Requirements: the organizing country’s member is actively organizing the IAA archery life in the country and the participation on other nations competitions.
 • Minimum guaranteed number of home country participation: 30 archers
 • Fee payable to IAA: 10% of registration fees, but minimum 1000 Euros.
 • Registration: only on IAA homepage
 • Invitation sent to IAA: at least 10 months before the competition with all details: place, date, accommodation, number of targets.
 • Results: published on www.hdh-iaa.net, must be sent to IAA within 6 hours from end the competition
 • Number of organized competitions/year: maximum 3
 • Organizer: IAA membership required
 • Organizer’s experience: experience of successful national and international rounds competition is requested.
 • Judges: at least 1 international IAA judge must be employed. (1/150 archers)
 • Duration: 2 days tournaments with finals, according to rules for the event.
 • Awards: 1-3 places medals by IAA. If possible extra prices, prize money for biggest categories.
 • Registration fee: 20-50 Euros recommended (in case of sponsorship lower)
 • Classes and divisions: organizer has to indicate on invitation (preferably all classes and divisions)
 • Other requirements: deposit fee paid to IAA as latest 12 months before event and signs a contract at same time. It is equal to the minimum fee and will be deducted from the 10% fee payable after the event.
 • Bid supplied to Board or GM 1 year before event. With exact place and date of event, organization responsible for the event. Presentation of the working team by function in team, name and contact at least to the head of the team. Technical Director (TD) must be appointed by IAA from same country if available. TD is an English speaking fully knowing the rules and has experience in organization and course building.
 • Sponsorship is highly desired

POMOC SLA 3D ORGANIZÁTOROVI (členskému klubu):

 • o organizáciu GP môže zažiadať iba SLA 3D (nie členský klub). SLA 3D následne poverí klub, ktorý GP zorganizuje.
 • SLA 3D uhradí 1000 EUR poplatok voči HDH IAA (na tento máme už v rozpočte urobenú rezervu)
 • uhradí poplatky za medzinárodných rozhodcov (cestovné)
 • bezplatne požičia materiál v majetku SLA 3D - terčovnice, 3D terče, kolíky, vesty, rýchlomer, výsledkovú tabuľu apod.
 • medaile budú zabezpečené od HDH IAA (uhrádza a zabezpečuje HDH IAA)
 • informačná a organizačná pomoc od SLA 3D
 • výnos zo štartovného zostáva organizátorovi (členskému klubu)

AKO PODAŤ ŽIADOSŤ:

Členské kluby SLA 3D - záujemci o organizáciu Grand Prix 2023 (prípadne aj 2022 v termíne jún 2022 ), prosíme zaslať svoju žiadosť na malek@archery3d.sknajneskôr do 15.7.2021 do 16:00 hod.!

Žiadosti posúdi predsedníctvo SLA 3D a rozhode o oficiálnej žiadosti. V prípade, že bude viacero žiadostí pre jeden rok, tak predsedníctvo SLA 3D posúdi jednotlivé žiadosti a vyberie hlasovaním, ktorú žiadosť posunie na General Meeting HDH IAA.

ORGANIZÁCIA MAJSTROVSTIEV EURÓPY / SVETA:

Ak by niektorý z klubov perspektívne premýšľal aj o organizácií týždňového podujatia Majstrovstvá Európy / sveta HDH IAA, určite máme záujem podporiť aj takéhoto kandidáta. Podmienky na organizáciu nájdete tu: https://hdhiaa.net/news/orga Prosím takéto kluby, aby ma kontaktovali, začneme do budúcnosti riešiť podmienky a postupnosť krokov. Na General Meetingu HDH IAA 8.8.2021 sa bude vyberať organizátor ME 2023. O rok sa bude vyberať organizátor MS 2024.

Pokiaľ by sa nenašiel silný a organizačne skúsený klub, ktorý by toto neprebral na seba, rád by som v ďalších rokoch predstavil myšlienku usporiadať MS/ME HDH IAA ako súťaž, ktorej organizácie sa zúčastní viacero členských klubov SLA 3D, kde by sa rozdelili jednotlivé úlohy na kluby, kto čo zabezpečí (napr. pri 3 okruhoch bude mať každý klub na starosti 1 súťažný okruh, ďalší klub strelnicu apod.) Máme kooopu šikovných ľudí v kluboch a dobrou organizáciou by to určite šlo všetko zabezpečiť.

(pre informáciu, ME 2022 sa budú konať koncom augusta v Slovinsku).


Takže prosím všetky kluby, ktoré majú záujem o organizáciu súťaže Grand Prix 2023 (príp. 2022), aby poslali svoje žiadosti na email: malek(zavináč)archery3d.sk najneskôr do 15.7.2021!

Pokiaľ máte nejasnosti, určite ma kontaktujte!

Ďakujem!

Ing. Peter Málek - predseda SLA 3D

Posted in Dôležité, Organizačná komisia on jún 30, 2021

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba