Ďalšie obmedzenia v organizovaní súťaží od 22.11.2021

Vážení priatelia,

dnes bola vydaná nová VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č.258/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí link: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_258.pdf


Menia a sprísňujú sa opäť podmienky na organizovanie súťaží takto:

PODUJATIA 50-200 osôb:

Hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia v režime OP (viď dolu, kto je OP!), a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania (pozor na túto povinnosť ohlásiť súťaž na RUVZ, toto v poslednej dobe nebolo povinné);

  1. ČERVENÝ OKRES - maximálna kapacita takéhoto hromadného podujatia je: maximálne 200 osôb
  2. BORDOVÝ OKRES - maximálne 100 osôb
  3. ČIERNY OKRES - maximálne 50 osôb

alebo

PODUJATIA do 6 osôb:

usporiadať malé hromadné podujatie do 6 osôb, kde okrem OP môžu ísť aj neočkovaní - ale otestované osoby! Čiže ide o režim OTP! (takto môžete postupovať v červenom, bordovom i čiernom okrese). Osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu.

TRÉNINGY:

Osobne si vykladám vyhlášku tak, že v tomto režime by mohli fungovať aj lukostrelecké tréningy bez ohlasovania úradom. Čiže max. 6 osôb. A nenašiel som zmienku o tom, že by tréner mal byť navyše. Čiže 6 osôb aj s trénerom...

No a pokiaľ by ste mali viac ako 6 osôb v režime OP, tak môžete urobiť aj tréningy s väčším počtom osôb (napr. v čiernom okrese max. 50 osôb). Takže všetky tréningy by mohli prebehnúť. Je len potrebné poslať mail na svoj RUVZ - napr. v znení, že každý pondelok od do a kde bude prebiehať hromadné športové podujatia - lukostrelecký tréning, ktorý bude prebiehať v režime OP. Plus je potrebné si robiť evidenciu, kto na tréningu bol.


**Kto sa berie za OP (očkovaný a prekonaný?)

Jednoducho povedané - osoby ktoré sú plne zaočkované, osoby s prekonaným Covidom do 6 mesiacov. Deti 2-12 rokov musia byť otestované!**

Tu je presná textácia:

Režim „kompletne zaočkovaní“ sa mení na režim OP (očkovaní, prekonaní). Znamená to, že osoby, ktoré prekonali COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, budú mať rovnaké možnosti ako kompletne zaočkované osoby. Po novom sú teda stanovené režimy “OP”, “OTP” (očkovaní, testovaní, prekonaní) a “základ” (všetci, bez ohľadu na imunitný status).

V červenej až čiernej farbe sa pre režim OTP zavádza jednotný limit pre hromadné podujatia do počtu šesť osôb. Pre režim OP sa limity v červenej až čiernej farbe znižujú na 200, 100 a 50.

Na návrh odborných autorít a v súlade so schváleným COVID automatom sa pod pojmom OP (očkovaní, prekonaní) rozumie:

  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky vakcíny s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky (osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky)

  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky

  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a mali ho potvrdený RT-PCR testom

  • deti do 12 rokov po prekonaní COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami - potvrdenie vydá pediater aj na základe pozitívneho výsledku antigénového testu vykonaného do 15. novembra 2021

  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred viac ako 180 dňami a boli zaočkovaní jednou dávkou vakcíny podanej do 180 dní od prekonania ochorenia

  • deti do 2 rokov veku;

  • deti od 2 do 12 rokov a 2 mesiace s negatívnym výsledkom antigénového testu (platný 48 hodín od odberu) alebo PCR/LAMP testu (platný 72 hodín od odberu).

V prípade poriadania a účasti na športových hromadných podujatiach prosím postupovať v zmysle vyhlášky! Verím, že sa situácia v nemocniciach očkovaním a premorením čím skôr znormalizuje - čo bude mať vplyv aj na normalizáciu aj v našom športovom svete...

Peter Málek - predseda SLA 3D

Posted in Dôležité on nov 19, 2021

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba