Členské preukazy SLA3D 2017

Vážení členovia SLA 3D,

radi by sme Vás chceli upozorniť nato, že sme sa v predsedníctve SLA 3D dohodli, že sa budú členom aj naďalej vydávať členské preukazy SLA 3D. Rozhodli sme sa hlavne preto, lebo čoraz väčšie množstvo členov cestuje za súťažami do zahraničia a tam tieto preukazy sú potrebné.

Členské preukazy sa budú vydávať každému členovi jednorazovo. Preukazy sme dali vyhotoviť tak, aby nám zostali funkčné na najbližších 10 rokov. Už sa do nich budú každý rok len lepiť nálepky s predĺžením licencie pre rok 2018, 2019 atď.

V preukaze sú základné informácie o lukostrelcovi: meno, číslo licencie, lukostrelcký klub, divízia luku, fotografia. Pokiaľ ste nezaslali fotografiu p. Petrovi Vilímovi, ako Vás vyzýval na tejto stránke, tak budete mať preukaz bez fotografie. V tejto dobe už nie je zmena možná, nakoľko sú preukazy už vytlačené. Odporúčame tam prilepiť vlastnú fotografiu dodatočne. (poznámka: oproti doluuvedenej snímke preukazu je malá zmena - nebudeme tam uvádzať vekovú kategóriu, pretože tá sa za to obdobie môže zmeniť - napr. zo seniora bude veterán)

Snímka.JPG

Na vonkajšej časti preukazu v zadnej časti sú "Poznámky". Tam sa môžu zaznamenávať napr. ďalšie divízie luku, prestupy do iného klubu atď.

Snímka back.JPG

Na čo využijem Členský preukaz SLA 3D?
  • je to jednak doklad o mojom členstve a o úhrade členského poplatku do SLA 3D
  • preukaz si určite zoberte so sebou, pokiaľ cestujete do zahraničia (špeciálne v Maďarsku pokiaľ máte so sebou luk a bude Vás legitimovať polícia, môžu od Vás vyžadovať takýto preukaz)
  • pri účastiach na zahraničných súťažiach HDH IAA
Čo ak preukaz stratím?

Preukaz si prosím preložte na polovicu a uchovajte. Dotlač stratených dokladov bude za poplatok (keďže pôjde o jednorazové dotlače, ktoré sú náročné na čas, tak dotlač môže stáť aj do 5 EUR). Výšku poplatku za dotlač ešte stanoví predsedníctvo SLA 3D na ďalšom zasadaní.

Čo v ďalších rokoch?

Idea je taká, že sa počká napr. do 31.1. príslušného roku a potom sa predsedom klubov rozošlú nálepky (licencia 2018 PLATNÁ, licence VALID) v počte uhradených členov. Tí už zabezpečia distribúciu po členoch klubu. Členovia si nálepky dolepia do preukazov.

Distribúcia preukazov pre rok 2017:

Preukazy budú pripravené na distribúciu po kluboch na 3.kole Slovenského pohára SLA 3D v Rimavskej Sobote dňa 13.5.2017. V jednej obálke budú preukazy daného klubu. Tak každý klub, ktorý bude mať zástupcov na súťaži, nech poverí zodpovednú osobu, ktorá tieto preukazy prevezme. Pre kluby, ktoré sa na súťaži nezúčastnia, sa preukazy zašlú poštou, prípadne sa dohodnite s Petrom Vilímom. Individuálni lukostrelci - tam je možné preukazy prevzať iba osobne, prípadne poverte zodpovednú osobu, ktorá Vám to na súťaži prevezme. Individuálnym lukostrelcom sa preukazy poštou nebudú zasielať. Nevyzdvihnuté preukazy sa zoberú potom na ďalšie kolo Slovenského pohára SLA3D.

Osoba zodpovedná za výrobu a distribúciu: Peter Vilím

Dotlač členských preukazov v roku 2017:

Pokiaľ pribudnú ďalší členovia do SLA3D, tak sa preukazy určite nebudú vyrábať po jednom kuse. Počká sa na väčšiu dávku (napr. 50 nových preukazov) a potom sa vytlačia a rozdistribuujú.

Verím, že aj takáto dôležitá maličkosť Vás potešila.

Peter Málek - člen predsedníctva SLA 3D

Posted in Dôležité, Technická komisia on máj 09, 2017

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba