Anketa na formát Slovenského pohára SLA 3D pre rok 2021

Milí priatelia 3D lukostreľby,

koncom júla sme zverejnili anketu na formát Slovenského pohára SLA 3D pre rok 2020. Táto anketa bola určená najmä predsedom členských klubov, aby si vo svojich kluboch prediskutovali svoje názory a vyjadrili ich v ankete, ktorá nám veľmi pomôže v príprave na nový ročník SP.

Veľa lukostrelcov sa pýta, či sa môžu ankety zúčastniť tiež a prišlo aj zopár dotazov k tejto problematike. Odpovede pridávam do doluvedeného dopisu členskej základni, ktorý je dopleným príspevkom spred 2,5 týždňa.


Vážený predseda členského klubu SLA 3D, vážený člen SLA 3D!

Rád by som Ťa oslovil touto netradičnou formou a požiadal o názor. Máme síce ešte len polovicu leta, ale už teraz premýšľam o súťažnom roku 2021, najmä o formáte súťaží Slovenského pohára SLA 3D v roku 2021 (ďalej len SP2021).

A keďže si myslím, že by sa SP 2021 dal urobiť aj inak, otvoril som o tom už teraz diskusiu na úrovni predsedníctva, a týmto aj na úrovni členských klubov, či jednotlivých členov SLA 3D.

Dôležité je o tom hovoriť teraz preto, aby sa v prípade záujmu o zmenu zo strany členskej základne SLA 3D mohli konať ďalšie kroky vyplývajúce z tejto zmeny.

Aktuálna situácia:

Momentálne prebieha SP podľa pravidiel HDH IAA (streľba na 1 šíp na 28-32 terčov).

MSR prebiehajú podľa pravidiel HDH IAA – podľa pravidiel pre GP, čiže 20+20+20+6 terčov.MSR 2021 je vhodné ponechať aj naďalej podľa HDH IAA – podľa pravidiel GP (20+20+20+6), pretože tento formát je vyhovujúci, je niekoľkokolový a graduje finálovými streľbami. V tomto myslím panuje zhoda aj v predsedníctve, aj medzi členmi.

Slovenský pohár:

Rád načúvam názorom na pravidlá SP zo všetkých strán. Na aktuálny formát SP (na 1 šíp podľa HDH IAA) zaznievajú z členskej základne takéto pozitívne a negatívne slová, ktoré sú veľakrát protichodné:

Pozitíva streľby na 1 šíp podľa pravidiel HDH:

 • Streľba na 1 šíp sa najviac približuje loveckej lukostreľbe. „Ani v živote nemáš druhú šancu na opravu“.
 • MSR SLA 3D je podľa pravidiel HDH, na SP sa majú možnosť strelci pripraviť.
 • Väčšina našich členov chodí na MS/ME v HDH IAA, prípadne na Grand Prix.
 • Veľa súťažiacich si pochvaľuje, že lepšie strieľajú, ak sa vystrelí na terč iba jedenkrát (koncentrácia, fyzicky nezvládajú dlhšie súťaže).
 • Organizátori súťaží nemajú tak dostrieľané terče.
 • Súťaž trvá kratšie.

Negatíva streľby na 1 šíp podľa pravidiel HDH:

 • Za súťaž sa vystrelí veľmi málo šípov (zväčša iba 28).
 • Sú časté reakcie tých, ktorí neprídu na SP, ale na iné súťaže chodia: „Neoplatí sa mi cestovať na opačný koniec republiky kvôli 28 výstrelom. Tak nejdem.“
 • V pomere štartovné verzus počet výstrelov je SP najdrahšou súťažou. „Veľa peňazí za málo muziky“.
 • Súťaž trvá dlhšie (najmä kvôli kladkovým strelcom).
 • menšia popularita najmä medzi kratšie súťažiacimi strelcami

Členská základňa je dlhodobo rozdelená zhruba na polovicu - na časť členov, ktorí sú za organizovanie SP pod pravidlami HDH IAA (vnímam v tejto skupine najmä strelcov z kladkových lukov + CRB) a časť je za organizovanie pod pravidlami WA (to sú najmä strelci z tradičných lukov).

Navrhujem členskej základni takúto možnosť nového formátu SP 2021:

 • súťažnú sériu SP 2021 zorganizovať kombináciou pravidiel. 4 súťaže podľa pravidiel HDH (na 1 šíp), 4 súťaže podľa pravidiel WA resp. IFAA (2 šípy). 3D lukostreľba je krásny šport, bez rozdielu o aké pravidlá ide, princíp ostáva ten istý, stále sa strieľa na 3D terče. A práve tá rozmanitosť týchto pravidiel by urobila 3D lukostreľbu a SP2021 ešte zaujímavejším.
 • divízie lukov a vybavenie lukov by sa riadilo podľa pravidiel HDH IAA pre všetky súťaže bez ohľadu na pravidlá (čiže žiadna zmena v divíziach oproti dnešku)
 • Tým by sme mohli potencionálne získať väčší počet súťažiacich na SP z oboch táborov – zástancov i odporcov streľby podľa HDH pravidiel. SP bude tým oveľa atraktívnejší
 • Očakávam zvýšenie návštevnosti SP, čo by mohlo mať pozitívny vplyv na výšku dotácie zo štátneho rozpočtu v ďalšom roku, ale aj lepší výber štartovného pre organizátorov.
 • súťažením podľa viacerých pravidiel sa súťaž veľmi osvieži, nebude tak monotónna a každý si nájde v nej to svoje. Oba tábory lukostrelcov - zástancov na 1 i viac šípov na terč.
 • víťazom Slovenského pohára by bol univerzálny 3D lukostrelec

Kombináciou pravidiel môžu získať súťažiaci aj skúsenosti pre šampionáty MS/ME nielen v HDH, ale aj v WA, príp. IFAA.

Navrhujem na výber z týchto dvoch formátov súťaže:

a/ 4 kolá podľa pravidiel HDH IAA (1 šíp do 18/27/45m) + 4 kolá podľa pravidiel WA (2 šípy 18/30/45m)

b/ 4 kolá podľa pravidiel HDH IAA (1 šíp do 18/27/45m), 3 kolá podľa pravidiel WA (2 šípy 18/30/45m), 1 kolo podľa pravidiel IFAA (1-3 šípy, 27/45(36)/45m)

Ja osobne mám názor, že súťaže by sa rozdelili tak, aby sa strieľalo podľa 3 pravidiel, by bolo napríťažlivejšie.

Pozn. K pravidlám World Archery: strieľa sa na 2 šípy na vzialenosti 20/30/45 m pre biely/modrý/červený kolík. Strieľať sa bude na 28 terčov.

K pravidlám IFAA: strieľalo by sa na 1-3 šípy podľa zostavy Animal Round Unmarked max. do 45 m, kadeti do 36 metrov, deti do 27 metrov. Strieľa sa na neznámu vzdialenosť na 28 terčov. Pri nezasiahnutí prvým šípom sa pristupuje a strieľa 2.resp.3.šípom, pričom pri ďalších šípoch sa znižuje bodová hodnota zásahov. Je to zasa úplne niečo iné ako HDH alebo WA pravidlá a kto to skúsil, veľmi sa mu tento spôsob zapáčil. Vzdialenosti pri IFAA:
1.veľkostná trieda zvierat (najväčšie terče): 36-45m, pre nezasiahnutí sa pristupuje 4,5m 2.veľkostná trieda zvierat: 27,5-41m, pristupuje sa 2,75m 3.veľkostná trieda zvierat: 18-32 m, nepristupuje sa 4.veľkostná trieda zvierat (najmenšie terče): 9-18 m, nepristupuje sa

Podmienkou celkového hodnotenia SP je účasť na 4 súťažiach (ako doteraz), pričom nemôžu byť všetky štyri súťaže podľa rovnakých pravidiel (nutné aspoň jedno bodované kolo podľa iných pravidiel, napr. 3xHDH, 1xWA).

ODPOVEDE NA VAŠE OTÁZKY:

1. Ako sa bude bodovať do celkového poradia, keď niektoré súťaže sú na 1 šíp a niektoré na viac šípov?

 • Systém by bol presne rovnaký, ako teraz. Bude súťaž (napr. podľa WA pravidiel na 2 šípy). A v ten deň prvý dostane za víťazstvo 30 bodov do celkového hodnotenia SP, druhý 25 bodov atď. Pravidlá danej súťaže nemajú vplyv na to, koľko bodov za umiestnenie získa súťažiaci do celkového hodnotenia.

2. Nebudú mať súťažiaci „chaos“ v tom, ako majú strieľať v danom kole?

 • Každý z nás pozná pravidlá streľby podľa WAčka (na 2 šípy). Strieľa sa tak väčšina súťaží a tieto pravidlá dôverne poznáme. Pre pravidlá IFAA - pre niekoho je to veľká neznáma, ale pri prvom kolíku to pochopí každý. Určite si dám záležať pred 1. súťažou to všetko poriadne vysvetliť.
 • Pravidlá budú definované v Súťažnom poriadku pre rok 2021.
 • Pri každej súťaži SP by každá súťažná skupina dostala na podložku k bodovačkám aj veľmi stručný výpis pravidiel pre dané kolo (kde sa stojí pri kolíku, koľkí strieľajú, ako sa rotuje, ako sa boduje atď.). Predsedníctvo SLA 3D pripraví takéto stručné výpisy pravidiel v PDF pre organizátora na tlač.

3. Som PBHB strelec, povedali mi, že pri WAčkových pravidlách ma zlúčia s TRRB lukmi, alebo s BB lukmi. A to nie je spravodlivé!

 • Absolútne toto nie je pravda. Ak si PBHB strelec, tak budeš PBHB strelcom počas celej súťažnej série Slovenského pohára. A nemá Ťa prečo kto spájať s inou divíziou. Divízie lukov a výbava lukov bude rovnaká a daná podľa pravidiel HDH IAA. Čiže pre PBHB strelcov sa nič nemení.

4. Kto rozhodne o tom, ako sa bude súťažiť na SP 2021? Načo je dobrá anketa?

 • Predseda, ani predsedníctvo SLA 3D nechce takúto prípadnú zmenu urobiť „zhora“ a nasilu. Práve preto sme sa dohodli o tom, že takáto zmena sa musí prediskutovať na úrovni klubov a členskej základne. A prostredníctvom ankety vyjadrí členská základňa svoj názor, ako by bolo vhodné organizovať SP2021. Účelom ankety je získať poklad pre prípravu návrhu formátu SP 2021, ktorý bude predložený na schválenie VČS SLA 3D. Veľa ľudí nemá rado zmenu, to si uvedomujeme. O to bude ťažšie tieto zmeny presadiť. Nepredstavujem si to tak, že by zmena súťažných pravidiel SP pre rok 2021 bola „zmenou zhora“ od predsedu, či predsedníctva SLA 3D. Jednoznačne takáto prípadná zmena musí byť prezentovaná a diskutovaná na úrovni členských klubov a členskej základne. A oni rozhodnú väčšinou hlasovaním.

Máte ďalšiu otázku? Pošli mi ju na malek@archery3d.sk, odpoveď dostaneš mailom a otázku s odpoveďou zverejním aj na našu stránku www.archery3d.sk, kde bude k tomu článok.

Možná spolupráca so SLZ:

Pre rozhodovanie, ktorý variant by bol lepší, by som rád priblížil ešte jeden faktor, ktorý treba brať do úvahy. A to je prípadná spolupráca so Slovenským lukostreleckým zväzom (SLZ). Na Slovensku sme 2 lukostrelecké organizácie. SLZ a SLA 3D. Každá sa zameriava na niečo a to je fajn. Spoločne tvoríme oficiálnu stránku lukostreľby na Slovensku. Vzťahy boli v posledných rokoch „kadejaké“. V oboch organizáciách sa vymenilo vedenie a je obojstranná snaha „zakopať vojnovú sekeru“ a začať spolupracovať.

V uplynulých mesiacoch preto prebehlo niekoľko rokovaní medzi SLA 3D a SLZ na úrovni predsedov, ako aj členov komisie z oboch organizácií (za SLA 3D to bol Peter Málek, Marián Antal, Dušan Horváth).

Výsledkom rokovaní bola, myslím, veľmi zaujímavá možnosť spolupráce v týchto oblastiach:

 1. SLA 3D by organizovala Slovenský pohár, ktorého 2-3 kolá by boli spoločnými kolami aj pre členov SLZ a SLA 3D. Týmto spôsobom by sa organizovanie súťaží zastrešilo pod SLA 3D a aj dlhodobo by bola naša organizácia garantom 3D lukostreľby na Slovensku. Za to, že by sme na tieto 2-3 súťaže umožnili štartovať aj niekoľkým desiatkam (odhadujeme 20-30) súťažiacich zo SLZ navyše, by SLZ podporilo organizátora dotáciou 350 EUR. Navyše by mal organizátor vyššiu návštevnosť a príjem zo štartovného. Podmienkou však je, aby takáto súťaž bola zorganizovaná podľa pravidiel WA alebo IFAA. (a to je pre más momentálne nesplniteľné)

 2. SLZ by zase pre nás umožnil vstup našich lukostrelcov na MSR SLZ v terénnej lukostreľbe. Možno už od tohto roku. Je to výborná príležitosť pre každého skúsiť si na oživenie aj niečo iné bez toho, aby si musel platiť licenciu v inej organizácií.

 3. SLZ by nám veľmi výrazne pomohol pri vzdelávaní trénerov lukostreľby 1.a 2.stupňa. A to tým, že by aj naši členovia mohli už začiatkom roku 2021 začať vzdelávanie, ktoré bude prebiehať pod FTVŠ (všeobecná časť), SLZ (špeciálna časť). A práve tu ja osobne vidím jedinečnú príležitosť a veľkú možnosť pre rozvoj 3D lukostreľby do budúcnosti. Máme tu kopu rastúcich klubov (Epirus, LK Topoľ, LK Stupava, LK 3-beč Partizánske atď). A väčšinou tréningy v kluboch vedú len inštruktori lukostreľby bez patričných znalostí. Bolo by výborné, keby takéto kluby mali možnosť dovzdelať si vlastných trénerov s oficiálnou licenciou. Zo strednodobého a dlhodobého hľadiska je pre SLA 3D zásadné mať v kluboch vzdelaných oficiálnych trénerov, nielen inštruktorov lukostreľby. Významne by sa tým podporilo kvalitné vzdelávanie lukostrelcov a rozvoj našej členskej základne do budúcnosti. Spolupráca so SLZ musí byť obojstranne výhodná. Ak oni nás pustia na MSR v terénke, pomôžu nám vzdelávať našich trénerov, na druhej strane musíme urobiť niečo aj pre nich – zorganizovať 2-3 súťaže SP podľa pravidiel WA alebo IFAA. Ak to nebudeme vedieť zabezpečiť, tak bohužiaľ s bodom 2 a 3 nemôžeme počítať. Jedna aj druhá strana musí do spolupráce v niečom ustúpiť a niečim prispieť.

A ešte jedna poznámka k názorom niektorých lukostrelcov k prípadnej spolupráci so SLZ. Vraj tým, že sa spojíme so SLZ, tak si SLZ prevezme 3D lukostreľbu a SLA 3D postupne zanikne.

 • Neviem, aké myšlienkové pochody k tomu prispeli, ale ja to vidím práve presne naopak. 3D lukostreľba na Slovensku by sa práveže už robila len pod krídlami SLA 3D. A SLZ by sa špecializovalo na iné druhy lukostreľby (olympijská, terčová atď).
 • spájanie sa so SLZ by bolo aj ekonomickým nezmyslom. Ako samostatné SLA 3D sme dokázali v tomto roku prvýkrát v hitórií SLA 3D vybaviť z dotácií na podporu mládeže, klubov, najlepších strelcov, organizátorov takmer 24000 EUR. SLZ ako národný športový zväz dostal na celú svoju činnosť 80399 EUR. Keby sme sa spojili, im by to neprinieslo takmer nič navyše a my by sme prišli o dotácie priamo pre SLA 3D. A z rozpočtu SLZ by sa na 3Dčko "ušlo" možno iba pár drobných. Spojenie by ničomu a nikomu nepomohlo a obe strany sme v jednom zato, že je pre oboch výhodnejšie spolupracovať ako 2 samostatné organizácie.

ANKETA:

Preto, aby sme zistili názory členských klubov a členskej základne, vypisujem v súlade s rozhodnutím predsedníctva SLA 3D anketu na formát SP2021. Tú nájdeš v prílohe. Ankety sa môžu zúčastniť predsedovia klubov, ako aj individuálni členovia. Pri kluboch by som chcel poprosiť, aby ste návrh prerokovali vo svojom klube a následne do ankety prispeli názorom a pripomienkami klubu. Aby to nebol len názor predsedu, ktorý nebude názorom väčšiny členov klubu.

Prieskum prostredníctvom ankety bude prebiehať do 20.8.2020 do 24:00 hod.

Nakoniec mám na každého z Vás veľkú prosbu. Túto iniciatívu predkladám preto, lebo som presvedčený, že nás to ako SLA 3D môže posunúť dopredu. Či budeš hlasovať tak, alebo onak, je to Tvoje slobodné rozhodnutie. Hlavne by som nechcel preto medzi nami rozpútať „bratovražednú“ diskusiu plnú osočovania, hádania sa, či dajakú veľkú „kauzu“, kto má väčšiu pravdu a čo je lepšie. To si každý vie určite rozhodnúť sám. Buďme prosím voči sebe ohľaduplní.

ANKETA NA VYPÍSANIE VO WORDE - klikni na stiahnutie

ANKETA NA RUČNÉ VYPíSANIE v PDF - klikni na stiahnutie

Mojim záujmom je viesť túto organizáciu takým smerom, ako si želá väčšina jej členov, čo svojím rozhodnutím potvrdí výročná členská schôdza SLA 3D. Ak si väčšina bude priať, aby sme aj v roku 2021 strieľali „po starom“ na 1 šíp, budem sa tešiť na nový ročník. Ak si väčšina bude priať, že to v roku 2021 skúsime „po novom“ podľa viacerých pravidiel, budem sa tešiť na nový ročník ešte viac.

Ďakujem za Váš (Tvoj) čas, v prípade dotazov ma prosím kontaktujte!

Peter Málek predseda SLA 3D mobil: 0944/644533

email: malek@archery3d.sk v Myjave 29.7.2020

Posted in Dôležité, Dianie v SLA3D on aug 15, 2020

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba