SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Aktualizovaný zoznam trénerov lukostreľby

Pomocou spolupráce SLA 3D, SLZ a FTVŠ sa nám podarilo za posledný rok vzdelávať aj našich trénerov. Za posledný rok získalo oficiálne vzdelanie trénera lukostreľby 21 našich členov. A to ešte ich pár pribudne, keďže čakajú na vydanie oficiálneho certifikátu.

Takto v našich kluboch a radoch pôsobí už celkovo 33 trénerov lukostreľby I. alebo II. stupňa.

Sme radi, že sa nám podarilo uskutočniť túto spoluprácu a tým sa podporila aj teoretická úroveň trénerov v našich 3D-čkarskych kluboch. SLA 3D finančne podporila toto vzdelávanie sumou 1000 EUR.

Zoznam trénerov k 16.9.2022: https://www.archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/zoznam-trenerov.pdf

A tí, ktorí sa nestihli, alebo nemohli zúčastniť vzdelávania trénerov, pripravujeme počas jesene bezplatný jednodenný kurz inštruktorov lukostreľby. Vhodný najmä pre začínajúce kluby, pre kluby, ktoré chcú robiť nábory mladých lukostrelcov apod. Bližšie informácie o mieste a termíne cca. do 2-3 týždňov.

Peter Málek


Získať kvalifikáciu trénera so špecializáciou na lukostreľbu nebolo celkom jednoduché. Úspešní absolventi po záverečných skúškach obdržali takýto certifikát vystavený Univerzitou Komenského v Bratislave, Fakultou telesnej výchovy a športu:
307323653_838742934200100_772700527974745265_n.jpg

Posted in Metodicko-trénerská komisia on sep 19, 2022

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba